Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

 

Världens fem största vapenhandlare

Hög av ammunition till skjutvapen.

Kina

Kina beräknas stå för cirka 3 % av den globala konventionella vapenhandeln.

Viktiga handelspartners

Ofta utvecklingsländer med historiskt sett dåligt skydd för mänskliga rättigheter. Såsom Algeriet, Angola, Bangladesh, Demokratiska republiken Kongo, Guinea, Egypten, Indonesien, Iran, Irak, Jordan, Kenya, Libyen, Burma, Pakistan, Sri Lanka, Sudan och Zimbabwe.

Oansvarig handel

Kina förser Sudan med ammunition till handeldvapen som används av säkerhetsstyrkorna och milis i Darfur. Kina har även levererat raketer och landminor till Libyen under Muammar Khadaffi samt ammunition, raketdrivna propellergranater, granatkastare och granater till Zimbabwe.


Frankrike

Omsättningen för Frankrikes handel med konventionella vapen är världens tredje största efter USA och Ryssland.

Viktiga handelspartners

Singapore, Förenade Arabemiraten, Grekland, andra NATO-länder och andra fransktalande länder i främst Mellanöstern och Nordafrika. Frankrike och Ryssland har nyligen inlett ett försvarssamarbete och utbyte av utrustning till flottan.

Oansvarig handel

I allmänhet följer Frankrike strikta krav för vapenhandel, men har samtidigt tillhandahållit vapen till länder där det är mycket sannolikt att allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter begås. Däribland Libyen under Muammar Khadaffi, Egypten och Tchad samt Syrien mellan 2005 och 2009.


Ryssland

Ryssland är världens näst största vapenexportör och spelar en inflytelserik roll i ATT-förhandlingarna.

Viktiga handelspartners

Indien, Syrien, Algeriet, Burma, Venezuela, Sudan och många andra afrikanska stater. Ryssland har halkat efter i den tekniska utvecklingen och letar efter sofistikerade handelspartners och nya marknader.

Oansvarig handel

Tio procent av Rysslands vapenexport beräknas gå till Syrien. Det gör Ryssland till Syriens största vapenleverantör. Handeln omfattar pansarvärnsrobotar och MIG jaktflygplan. Ryssland håller Sudan med attackhelikoptrar som använts till att attackera civila i Darfur och södra Kordofan.


Storbritannien

Storbritanniens vapenhandel är bland de fem största i världen.

Viktiga handelspartners

USA, Indien, Saudiarabien, Sydafrika, andra NATO-länder samt stater i Mellanöstern, Nordafrika och söder om Sahara.

Oansvarig handel

Storbritannien följer i allmänhet strikta kriterier för vapenhandel men har försett länder med vapen där det finns en hög risk för allvarliga brott mot mänskliga rättigheter, däribland Sri Lanka. Nu ses den nationella lagstiftningen över sedan det kommit fram att Storbritannien sålt handeldvapen, ammunition och pansarfordonsutrustning till Libyen under Muammar Khadaffi, handeldvapen till Bahrain och polisutrustning till Jemen.


USA

USA är världens överlägset största vapenhandlare. Om man räknar omsättningen står USA för omkring 30 % av all handel med konventionella vapen. Det innebär att USA är tongivande i ATT-förhandlingarna.

Viktiga handelspartners

USA förser över 170 länder med vapen. Landet har begränsat vapenhandeln med Burma, Kina, Sri Lanka och Zimbabwe och länder som ligger under FN:s embargo. Emellertid har USA försett Sri Lanka, Bahrain, Egypten och Yemen med vapen som riskerar att användas för att begå allvarliga brott mot mänskliga rättigheter.

Oansvarig handel

USA är Egyptens främsta vapenleverantör och säljer, trots statens våldsamma ingripanden mot demonstranter, handeldvapen, ammunition och kemiska medel för upploppskontroll. USA förser även Jemen med handeldvapen, kemiska medel och pansarfordon. Bahrain får köpa handeldvapen och Colombias säkerhetsstyrkor förses med vapen, militär hjälp och utbildning, trots upprepade brott mot mänskliga rättigheter.