Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Överföringar av produkter för militär och polisiär användning

Beslagtagna skjutvapen på marken i Sydsudan.

Ibland sprids vapen och liknande produkter internationellt trots att de troligen kommer användas till kränkningar. Många gånger handlar det om överförningar mellan länder för användning av militären eller polisen.

Amnesty International har länge arbetat med frågor som rör överföringar av produkter som kan användas för att kränka mänskliga rättigheter. Det kan vara vapen och annan krigsmateriel som skickas från ett land till ett annat men också produkter som används till tortyr eller avrättningar, som exempelvis olika former av elchockvapen. Överförningar kan också inkludera teknik eller ”knowhow”, till exempel om ett land tränar ett annat lands säkerhetsstyrkor i tortyrtekniker. 

Amnesty utreder och rapporterar om dessa frågor och driver kampanjarbete mot överföringar som kan resultera i brott mot mänskliga rättigheter. Vi vill att länder ska ta ansvar för att kontrollera och begränsa spridningen av vapen till de länder där det finns risk att de används för kränkningar. Men vi är inte emot all vapenexport. Alla stater har rätt till ett försvar enligt folkrätten. Vissa länder har dock valt att avskaffa försvaret helt. Ett exempel är Costa Rica som varit utan försvar i mer än 50 år.

Senast ändrad:
25 februari 2015 15:50