Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Vapenhandel

Kvinna från Mali syns genom ett plåthål skapat av ett skjutvapen.

Visste du att det finns mer kontroll på export av flaskvatten, bananer och dinosaurieben än vad det gör på vapen? Striktare regler skulle rädda liv.

Varje år lider hundratusentals människor på grund av den okontrollerade vapenhandeln i världen. Oreglerad handel av vapen bidrar till att människor blir mördade, lemlästade, våldtagna och tvingas fly från sina hem.

Ända sedan mitten av 90-talet har Amnesty International arbetat för ett internationellt bindande vapenhandelsavtal, kallat "Arms Trade Treaty" (ATT). Efter många års påverkansarbete med Förenta nationerna (FN) hölls en månadslång förhandling i juli 2012 som skulle resultera i ett färdigt ATT. Det gick inte igenom, men efter nya förhandlingar våren 2013 så antogs vapenhandelsavtalet till sist. För att avtalet ska träda i kraft – dvs. bli bundet till nationell och internationell lagstiftning – så krävdes det att minst 50 stater skulle ratificera ATT. Den 25 september 2014 hade tillräckligt många stater anslutit sig och 90 dagar senare, på julafton den 24 december, har det historiska avtalet officiellt blivit internationell lag.

Maja Åberg, lobbysamordnare på Amnesty Sverige, var med när FN-förhandlingarna pågick i New York 2012. Här kan du läsa bloggen om vapenhandelsavtalet hon skrev då. Frank Johansson, verksamhetsledare för Amnesty Finland, var närvarande vid avtalsdiskussionerna 2013 och uppdaterade bloggen med nya inlägg.