Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Tortyr och rättssäkerhet - ett globalt problem

Tortyr och grym, omänsklig eller förnedrande behandling förekommer i två tredjedelar av alla länder, trots internationella förbud. På senare år har våldet ökat markant. Ofta drabbas samvetsfångar utan tillgång till juridiska ombud som sedan döms i orättvisa rättegångar. 

Tortyr är ett brott mot mänskliga rättigheter. Det är ett medvetet, överlagt angrepp på en enskild människas psyke, kropp och värdighet. ”Erkännanden” framtvingade under tortyr används också som ”bevis” och leder till felaktiga domar.

Överenskommelser efterlevs inte längre

Grov misshandel, sexuell förnedring, elchocker och skenavrättningar sker dagligen på uppmaning av olika regeringar. Inte minst under förevändning att stoppa terrorism och man menar att ändamålet helgar medlen. Så är det inte – mänskliga rättigheter gäller alla, alltid. Amnesty fortsätter att göra allt vi kan för att stoppa tortyren och öka rättssäkerheten.

 

Senast ändrad:
17 februari 2014 13:28