Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Utan rättvisa går de skyldiga fria

Brott mot mänskliga rättigheter begås ofta utan att förövarna ställs till svars. Det är oacceptabelt, oavsett anledning, och leder många gånger till upptrappat våld.

Många brott begås med makthavares godkännande. Andra brott faller mellan stolarna på grund av bristfälliga rättssystem. Amnesty International kräver opartiska utredningar av allvarliga brott mot mänskliga rättigheter – de skyldiga måste ställas inför rätta.

Vi uppmanar makthavare världen över att utreda och ta ansvar för grova människorättskränkningar. Vi stödjer också internationella brottmålsdomstolen (ICC) för att den bidrar till ökad rättssäkerhet i världen genom att driva mål som rör till exempel folkmord och brott mot mänskligheten.