Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Våld mot kvinnor

En grupp människor som visar ena handflatan håller upp ett plankat med handavtryck och texten "Stop violence against women", London.

Våld mot kvinnor förekommer över hela världen. En tredjedel av världens alla kvinnor uppges ha utsatts för könsbaserat våld under sin levnad. 

De flesta övergreppen sker i hemmet. Bakom stängda dörrar utsätts kvinnor för våld från sin partner eller sina släktingar. Många flickor och kvinnor utsätts för våldtäkt och annat sexuellt våld. De flesta kommer aldrig att anmäla brotten. Och de som anmäler blir sällan tagna på allvar.

I väpnade konflikter är våldtäkt och annat sexuellt våld ofta en del av krigsföringen. Från slagfältet till sovrummet är kvinnor i riskzonen. Oavsett samhällsklass, ålder eller etnisk, kulturell eller religiös tillhörighet. Kvinnor och flickor utsätts för könsbaserat våld just för att det är kvinnor. Och förövarna går nästan alltid fria.

Rätten att inte utsättas för könsrelaterat våld är i allra högsta grad en fråga om demokrati, jämställdhet och grundläggande mänskliga rättigheter. Staternas har en skyldighet att göra allt som står i deras makt för att bekämpa våld mot kvinnor - oavsett vem förövaren är. Det åligger varje stat att respektera, skydda och möjliggöra kvinnors mänskliga rättigheter, samt att förebygga och utreda alla sådana brott och bestraffa förövarna. Staterna är också skyldiga att se till att våldsutsatta kvinnor erbjuds stöd och ett fullgott skydd.