Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Sverige

Bild på ett handavtryck och texten Stoppa våldet mot kvinnor

Könsbaserat våld mot kvinnor sker inte bara långt borta, i andra delar av världen. Misshandel, psykiskt våld, våldtäkt, sexuella ofredanden och trakasserier är vanliga även i länder som jobbar aktivt för jämställdhet och i staters som antagit lagar för att skydda flickor och kvinnor mot våld och andra människorättskränkningar. Sverige är inget undantag. 

Här hittar du Amnestys rapporter om våld mot kvinnor i Sverige.