Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Stora brister hos svenska banker

I januari 2015 lanserades det internationella initiativet Fair Finance Guide i Sverige. Initiativet granskar de sju största bankerna i Sverige när det gäller vilka krav de ställer i sina investeringspolicyer kring hållbarhet och socialt ansvar. Den 21 oktober följde Fair Finance Guide upp med en ny granskning som visar att vårt arbete gett resultat och samtliga banker har bättrat sig. Men det finns mycket kvar att göra. Läs senaste granskningen.

Den 17 juni släppte Amnesty en fallstudie som visar att svenska banker investerar i företag som bidrar till allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Rapporten visar dessutom att bankernas vanligaste försvar - att föra patryckningsdialog med företagen - i många fall inte håller måttet. 

 

Granskningen omfattar totalt fyra företag vars allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter har dokumenterats av Amnesty International sedan flera år tillbaka. Det handlar bland annat om Dow Chemical, vars dotterbolag orsakade en av världens allvarligaste industriolyckor i Bhopal och där människor fortfarande väntar på rättvisa efter 30 år. Samtliga banker är även delägare i Shell som orsakat enorma oljeutsläpp i Nigerdeltat i över 60 år.

Rapporten är ett stickprov på om bankerna i praktiken lever upp till sina riktlinjer kring mänskliga rättigheter, som Fair Finance Guide tidigare i år kartlagt. Resultatet visar på stora brister hos Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB och Skandia medan bristerna var mindre hos Länsförsäkringar och Swedbank.

Resultatet av granskningen publiceras här: http://fairfinanceguide.se/manskliga-rattigheter/

Läs rapporten (pdf).

Bakom Fair Finance Guide står Sveriges Konsumenter, Amnesty, Diakonia, Fair Trade Center och Naturskyddsföreningen.

För kommentarer och ytterligare uppgifter, kontakta:

Kathleen McCaughey, handläggare, företag och mänskliga rättigheter: kathleen.mccaughey@amnesty.se, 072-967803

Jakob König, projektledare på Sveriges konsumenter: jakob.konig@sverigeskonsumenter.se, 08-674 43 09, 073-037 92 93