Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Barnarbete och diskriminering av kvinnor vid tillverkningen av palmolja

Ett barn som arbetar pa palmoljeplantage.Kolla i ditt skafferi. Ser du produkter från Unilever, Colgate-Palmolive, Nestlé, Procter&Gamble och Kellogg's? Läs nu innehållsförteckningen. Innehåller produkten palmolja? Palmolja finns i hälften av våra hushållsprodukter. I en ny rapport från Amnesty International har 7 palmoljeplantager i Indonesien granskats.

Amnesty hittade en rad allvarliga människorättskränkningar:

  • Barn mellan 8 och 14 år som utför tungt och farligt arbete.
  • Systematisk diskriminering av kvinnor med mycket osäkra anställningar, långa arbetsdagar och extremt låga löner.
  • Användning av parakvat, ett mycket giftigt ogräsmedel, utan skyddsutrustning. Med mera. 

Rapporten, The Great Palm Oil Scandal: Labour abuses behind big brand names, visar att dessa palmoljeplantager som drivs av Wilmar International, världens största odlare av palmolja, säljer palmoljan vidare till nio globala företag; AFAMSA, ADM, Colgate-Palmolive, Elevance, Kellogg´s, Nestlé, Procter&Gamble, Reckitt Benckiser och Unilever. 

Fem av plantagerna är dessutom hållbarhetscertifierade enligt RSPO Roundtable on Sustainable Palm Oil, ett organ som startade 2004 för att städa upp i palmoljesektorn efter olika miljöskandaler. Dessa stora företag försäkrar sina kunder att deras produkter innehåller "hållbar palmolja". Men Amnestys rapport visar att den är långt ifrån hållbar. 

Indonesien har en stark arbetslagstiftning där de flesta av övergreppen som avslöjas i rapporten kan utgöra ett brott. Men lagarna efterlevs dåligt. Amnesty International uppmanar regeringen i Indonesien att förbättra implementeringen av lagstiftningen och att undersöka de missförhållanden som rapporten visar.


Företagens svar på rapporten

När de blev tillfrågade bekräftade sju av de nio företagen att de köper palmolja från Wilmars verksamhet i Indonesien, men bara två; Kellogg´s och Reckitt Benckiser - angav vilka produkter som påverkades.

Ingen av bolagen som Amnesty International kontaktade förnekade att missförhållandena äger rum, men det var heller inte något bolag som gav några exempel på åtgärder som vidtagits för att ta tag i situationen för de som arbetar inom Wilmars verksamhet.

Amnesty International kommer driva kampanjer för att be företagen berätta för kunderna om palmoljan i populära produkter som till exempel Magnum-glassen, Colgate-tandkrämen, Knorr-soppan eller KitKat-chokladen kommer från Wilmars produktion i Indonesien. Samt att se till att problemen på plantagerna åtgärdas nu.

Vad du kan göra

Det är väldigt viktigt att göra din röst hörd och kräva att dessa stora företag tar sitt ansvar och åtgärdar problemen.

Barnen är med på plantagerna eftersom föräldrarna behöver hjälp för att nå de extremt högt satta mål - annars får de inte ens minimilön. Betalas arbetarna en skälig lön kommer barnen slippa arbeta.

Får arbetarna skyddsutrustning slipper de få skador av insektsgift och ogräsmedel. De farligaste ogräsmedlen som parakvat bör dessutom förbjudas.

Får kvinnorna tillsvidareanställning får de tillgång till pension och sjukförsäkring, och blir inte lika sårbara.

Det kommer flera aktioner och petitioner men det du kan göra redan nu är att höra av dig till företagen och fråga vilka av deras produkter innehåller palmolja från de plantagerna Amnesty har granskat. Och det viktigaste: kräv att arbetsvillkoren förbättras och att alla kränkningar av de mänskliga rättigheterna på plantagerna upphör! Ring eller skriv direkt till dem, det går bra att skriva till infomejlen eller konsumentkontakten. Du kan även agera på Twitter.  

På Twitter

Här kommer Twitteradresser till de största aktörerna som vi hoppas kunna påverka. 

Unilever: @Unilever  @PaulPolman  @benandjerrys  @Dove  @MagnumUK

Kellogg’s: @KelloggsUS @KelloggsUK

Nestlé: @Nestle @KITKAT

Procter & Gamble: @herbalessences @Headshoulders @Pantene @OlaySkin @COVERGIRL

Exempel på tweet:

@Unilever which of your products contains #palmoil linked to labour abuses in Indonesia? I want to know. 

It’s time to turn your words into action @PaulPolman and address severe labour abuses in your #palmoil supply chain.

Hey @benandjerrys, where does the #palmoil in your Chocolate Peppermint Crunch come from?

Svar från företagen:

Somliga har svarat, till exempel Ben&Jerry's om att deras palmolja är certifierad, och Colgate om att de kommer att ställa Wilmar till svars. Du får gärna svara: 

@benandjerrys but the investigation shows how useless the certification is for labour rights issues

@benandjerrys 5 out of the 7 plantations with severe labour rights abuses were certified as producing "sustainable" palm oil

@Colgate are you asking Wilmar to give permanent contracts to women workers?

TACK!