Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Stockholmsdeklarationen

I december 1977 höll Amnesty lnternational en internationell konferens i Stockholm där kraven på dödsstraffets avskaffande fast­slogs i STOCKHOLMSDEKLARATIONEN - det internationella rättesnöre som undertecknades av 177 delegater från ett 50-tal länder. 

Läs om Stockholmsdeklarationen 1977.pdf

Senast ändrad:
27 september 2017 12:27