Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Dödsstraffet i världen

Minst 1032 personer avrättades i 23 länder under 2016. Det är en sänkning med nära fyrtio procent jämfört med 2015. Det här beror i huvudsak på att avrättningarna minskat i Iran och i Pakistan.

Siffran över antalet avrättade ligger på samma nivå som Amnesty dokumenterat de senaste åren, förutom för just år 2015 - då kunde Amnesty International bekräfta minst 1634 avrättningar i 25 länder vilket var en historisk ökning sedan 1989.

Flest avrättningar skedde under 2016 i Kina, Iran, Saudiarabien, Irak och i Pakistan – i den ordningen. Kina är fortfarande det land i världen som avrättar flest människor. Men exakt i vilken omfattning dödsstraffet används i Kina är okänt eftersom landet betraktar sådana uppgifter som statshemligheter. I den globala siffran på minst 1032 avrättningar ingår inte de tusentals avrättningar som Kina tros ha utfört.

Om Kina räknas bort har 87% av alla avrättningar ägt rum i fyra länder; Iran, Saudiarabien, Irak och Pakistan.

För första gången sedan 2006 var inte USA med bland de fem länderna som avrättar flest människor. Landet hamnar på sjunde plats, efter Egypten. De 20 avrättningar som ägde rum i USA var det lägsta antalet avrättningar sedan 1991.

Stämmer inte att Kina är transparent
En ny utredning från Amnesty International, som publiceras samtidigt som Dödsstraffsrapporten, visar att de kinesiska myndigheterna fortsätter att mörka den chockerande omfattningen av antalet avrättningar i landet. Detta trots att Kina upprepade gånger har sagt att de gör framsteg när det gäller transparens kring till exempel domslut.

En chockerande ökning av antalet avrättade i Vietnam avslöjad
I Malaysia och Vietnam har nya avslöjanden visat att antalet avrättningar i de länderna är mycket högre än befarat. 

 Mellan den 6 augusti 2013 och 30 juni 2016 har 429 personer avrättats i Vietnam. Bara Kina och Iran avrättade fler människor de här åren. 

Liknande hemlighetsmakeri råder i Malaysia, där ett tryck från parlamentet i landet under 2016 ledde till avslöjanden om att över tusen personer dömts till döden och väntade på att avrättas, och att nio personer avrättats under 2016. Långt fler än vad som tidigare uppskattats.

Under tiden har idén om att brott rättfärdigar dödsstraff fortsatt att slå rot i regionen, med Filippinerna som diskuterar att återinföra dödsstraffet (avskaffat 2006) och Maldiverna som hotar med att återuppta avrättningar efter att ha haft ett uppehåll i över 60 år.

Två länder avskaffade dödsstraffet helt för alla brott under 2016; Benin och Nauru. Guinea har avskaffat det för de vanligaste brotten, men behållit det vid så kallade exceptionella fall. Den 1 juli 2017 avskaffade Mongoliet dödsstraffet i lag.

141 länder har idag avskaffat dödsstraffet helt eller i praktiken, 105 har avskaffat det helt. 57 länder har kvar det i sin straffskala.

Läs mer

Läs vårt pressmeddelande om dödsstraffsrapporten

Läs rapporten (PDF)

Läs rapporten på olika språk

Fakta om dödsstraffet