Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Dödsstraffet i världen

Dramatisk ökning i antal avrättningar globalt – Amnesty International har registrerat det högsta antalet avrättningar på över 25 år. 

Under 2015 skedde en dramatisk ökning av antalet avrättningar i världen – det innebar att fler människor avrättades förra året än vid något annat tillfälle under det senaste kvartsseklet. Ökningen beror till stor del på Iran, Pakistan och Saudiarabien, det konstaterar Amnesty International i sin utredning av den globala användningen av dödsstraff.

Minst 1 634 personer avrättades under 2015. Det är en ökning med över 50 % jämfört med året innan och det är det högsta antalet som Amnesty International har registrerat sedan 1989. Kina är exkluderat från den siffran - ett land där tusentals sannolikt har avrättats - eftersom dödsstraffsstatistiken  i Kina är en statshemlighet.

- Ökningen av antalet avrättningar förra året är djupt oroande. Inte på 25 år har så många människor dödats av stater runt om i världen. År 2015 fortsatte regeringar att beröva människor deras liv på den falska premissen att dödsstraffet skulle göra oss säkrare. Iran, Pakistan och Saudiarabien har skickat människor till döden i en exempellös omfattning , ofta efter grovt orättvisa rättegångar. Tack och lov tillhör länder som avrättar en liten och alltmer isolerad minoritet. Majoriteten av stater har vänt ryggen mot dödsstraffet, och under 2015 tog ytterligare fyra länder helt bort detta barbariska straff från sin lagstiftning, säger Salil Shetty, Amnesty Internationals generalsekreterare.

Extremt år

Trots bakslag under 2015, fortsätter världen sin väg mot ett avskaffande av dödsstraffet. Vissa delar av utvecklingen förra året inger hopp och visar att länder som klamrar sig fast vid dödsstraffet tillhör en isolerad minoritet.

Fyra länder avskaffade dödsstraffet helt från sin lagstiftning under 2015 - Fiji, Madagaskar, Kongo (republiken) och Surinam. Mongoliet antog en ny strafflag som avskaffar dödsstraffet och som kommer att träda i kraft under 2016.

För första gången någonsin har en majoritet av världens länder - 102 - nu helt avskaffat dödsstraffet. Totalt har 140 stater över hela världen avskaffat dödsstraffet i lag eller praxis.

Läs mer

Pressmeddelande ​"Världen: Dödsstraffet under 2015" 

Ladda ned hela rapporten som pdf (3,5 MB)