Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Ursprungsfolk

Trots vissa framsteg det senaste decenniet lever ursprungsfolk runt om i världen fortfarande under svåra förhållanden på grund av staters ovilja att erkänna och stödja deras mänskliga rättigheter.

Ursprungsfolk fördrivs från sina marker på grund av diskriminering från statens sida, på grund av väpnade konflikter eller ekonomiska intressen. Enligt uppgift finns idag runt 370 miljoner människor som anses tillhöra ursprungsfolk.

I september 2007 antog FN en deklaration om ursprungsfolkens rättigheter. Den bekräftar ursprungsfolkens rättigheter att på ett meningsfullt sätt kunna styra över sina liv, att behålla sin kulturella identitet, att inte diskrimineras eller hotas av utrotning och att ha rätt till den mark och de naturresurser som är nödvändiga för att de ska kunna upprätthålla sin livsstil.

Läs om FNs arbete med ursprungsfolk