Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Kvinnors rätt till toalett

“Vid sjutiden kom jag ut från toaletten och mötte en grupp unga män, jag känner en av dem väl. Utan att säga något höll de fast mig och slog mig så att jag halvt förlorade medvetandet. Jag skrek samtidigt som de började klä av mig och en av dem sa att de skulle lära mig en läxa om att vara ute så sent. Jag är säker på att de skulle ha våldtagit mig men förbipasserande hörde mina skrik och räddade mig.”  Amina i Kenya, februari 2010.

Rätten till sanitet är en mänsklig rättighet. Trots det har två femtedelar av världens befolkning inte tillgång till toaletter utan uträttar sina behov i det fria, på fält, i buskage eller i vattendrag. I världens slumområden är det få som har tillgång till en toalett i anslutning till bostaden. Anrättningarna kan dessutom vara ohygieniska och dyra att använda. Ofta tvingas sluminvånare gå långa sträckor för att använda en offentlig toalett. 

Kvinnor drabbas enormt hårt av denna brist på sanitet och berättelser som Aminas kan man höra över hela världen. Många kvinnor riskerar att trakasseras och våldtas på vägen till en toalett eller när de uträttar sina behov i en öppen miljö. Detta leder till att en del kvinnor tar till drastiska åtgärder för att inte behöva uträtta sina behov i riskfyllda miljöer. De kan sluta äta eller dricka, vilket i sin tur kan leda till uttorkning och infektioner.

Du kan läsa mer om de fruktansvärda kränkningar kvinnor kan utsättas för på vägen till en toalett i  Amnestys rapporter från Kenya och Salomonöarna:

Läs rapporten Risking Rape to Reach a Toilet: Women's Expiriences in the Slums of Nairobi, Kenya.
Läs rapporten Insecurity and Indignity: Women's Expiriences in the Slums of Nairobi, Kenya.
Läs rapporten Where's the Dignity in that? Women in Solomon Island Slums Denied Sanitation and Saftey

Senast ändrad:
3 januari 2013 10:23