Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Vårt HBTQI-arbete

Amnesty anser att kriminalisering av samkönade relationer omedelbart måste upphävas, liksom all annan form av diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet. 

De som fängslats enbart på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet eller för att ha försvarat sexuellt likaberättigande är samvetsfångar och kräver att de ska friges omedelbart och villkorslöst. HBTQI-aktivister ska ha full tillgång till sin yttrande-, organisations- och demonstrationsfrihet. Personer ska ha möjlighet, praktiskt och juridiskt, att leva i enlighet med sin könsidentitet utan diskriminering. Amnesty anser även att lagstiftning rörande sexuella brott ska vara lika oavsett sexuell läggning eller könsidentitet.

Senast ändrad:
30 januari 2017 15:41