Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Tunisien: Avskaffa homofoba lagar

I december 2015 anhölls sex män på en fest efter att grannar larmat polisen. Männen ställdes inför rätta nästa dag, tvingades genomgå analundersökning och dömdes veckan därpå till tre års fängelse samt förbud mot att återvända till sin hemstad, Kairouan, på fem år. Deras brott: ”sodomi”.

I Tunisien är samkönat sex olagligt. Brott mot denna lag, paragraf 230, kan ge upp till tre års fängelse för “sodomi” eller “lesbianism”. Misstänkta fängslas ofta endast på grund av stereotypa föreställningar om kön och genus, med utgångspunkt i människors utseende och beteende. Män utsätts regelmässigt för analundersökningar i jakt på ”bevis” för analsex. Det finns inget rättsmedicinskt värde i dessa undersökningar. Påtvingade analundersökningar är diskriminerande och förnedrande ingrepp som kränker individers rättigheter, däribland rätten till fysisk och mental hälsa, privatliv samt rätten att inte utsättas för tortyr och annan grym förnedrande behandling eller bestraffning.

Transpersoner löper extra hög risk att åtalas, även för andra brott. En transsexuell kvinna som Amnesty talat med vittnar om att hon, då analundersökningen inte gav bevis på att hon haft analsex, ändå dömdes till sex månaders fängelse för att “avsiktligt ha undergrävt samhällets moral”. 

Att samkönat sex är olagligt leder inte bara till att HBTQI-personer i Tunisien lever med ständig risk att bli fängslade och åtalade. Det skapar också ett tillåtande klimat i samhället för homofobi och transfobi. Hatbrott riktade mot HBTQI-personer anmäls sällan då den som anmäler riskerar att själv åtalas. Amnesty har tidigare uppmärksammat ”Sharky”, en lesbisk kvinna från Tunis, som utsatts för ett flertal grova hatbrott. I de fall hon försökt anmäla har hon själv blivit hotad med åtal. Sharky har nu lämnat Tunisien och sökt asyl i ett annat land. 

Kriminalisering av samkönat sex gör att många inte vågar avslöja sin sexuella läggning eller könsidentitet för sina familjer eller samhället. Det gör dem extra sårbara för hot och utpressning, och de riskerar också att utsättas för sexuella övergrepp av polisen.

De sex männen som frihetsberövades 2015 frigavs i mars 2016 då en högre rättsinstans sänkte straffet till en månads fängelse, vilket männen redan hade avtjänat, och upphävde förvisningen från hemstaden. Men så länge Tunisien har kvar lagar som gör samkönat sex till ett brott finns det risk för nya rättegångar och frihetsberövanden av människor på grund av deras verkliga eller uppfattade sexuella läggning eller könsidentitet.

Under sommaren 2016 lyfte svenska Amnesty situationen för HBTQI-personer i Tunisien genom aktioner i svenska städer och på Pridefestivaler. 

Amnesty kräver att Tunisien:

avskaffar paragraf 230 som kriminaliserar samkönat sex

säkerställer att HBTQI-personer som fallit offer för hatbrott får tillgång till rättvisa och upprättelse utan att mötas av fördomar och/eller hot om åtal, samt att de erbjuds skydd

säkerställer att HBTQI-personer som fallit offer för hatbrott får tillgång till hälso­- och sjukvård

Senast ändrad:
30 januari 2017 15:59