Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Pride: festivaler som uppmärksammar HBTQI-rättigheter

Amnestygult i Prideparaden. Glada människor, banderoller, plakat, ballonger och visselpipor.

Amnesty deltar ofta på Pridefestivaler i olika länder. I vissa städer runt om i Europa är Pridearrangemang hotade på grund av homofobiskt våld från motdemonstranter eller statliga aktörer.

Amnesty anser att stater genom sina internationella åtaganden måste respektera rätten till yttrande- och mötesfrihet och att de har en skyldighet att skydda Pride-deltagare från trakasserier och våld. Genom att närvara vid Pridefestivaler i miljöer där HBTQI-aktivister är extra utsatta kan Amnesty ge dem stöd och uppmärksamhet och därigenom bidra till att deras säkerhet stärks.

I Sverige deltar Amnesty också på regelmässigt på Pride i olika städer. Under 2016 deltog vi bland annat i Stockholm Pride, West Pride i Göteborg, Springpride i Eskilstuna och Regnbågsfestivalen i Malmö för att uppmärksamma HBTQI-rättigheter i Sverige och världen. 

Läs mer om varför Pride är viktigt på vår internationella hemsida. 5 reasons why Pride matter.