Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

HBTQI-nätverket

Under 2016 bildades ett nätverk av de tre grupper inom svenska Amnesty som särskilt arbetar för HBTQI-rättigheter och som finns i Stockholm, Göteborg och Malmö/Lund. 

Nätverket, som går under namnet Queer Amnesty Sweden kommer att i allt högre grad arbeta tillsammans för att lyfta HBTQI-frågorna inom och utanför Amnesty och, vid sidan av aktiviteterna som de enskilda grupperna bedriver, även ordna gemensamma aktioner och evenemang. 

Kontakta Sofia Nyrell, kontaktperson för Queer Amnesty Sweden, sofianyrell@gmail.com, eller skriv direkt till queeramnestysweden@gmail.com

Senast ändrad:
30 januari 2017 16:08