Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid Amnesty Internationals vision är en värld där varje människa åtnjuter alla de rättigheter som ingår i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Amnesty International utreder och dokumenterar allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter. Vi utövar påtryckningar mot makthavare för att förebygga, förhindra och stoppa ...

Diskriminering av homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner och intersexuella HBTQI är ett samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queerpersoner och intersexuella. Runt om i världen förföljs, trakasseras och diskrimineras människor på grund av sin verkliga eller uppfattade sexuella läggning eller könsidentitet. Diskrimineringen leder bland annat till att HBTQI-personer fängslas, torteras och ...

Pride

Pride: festivaler som uppmärksammar HBTQI-rättigheter Amnesty deltar ofta på Pridefestivaler i olika länder. I vissa städer runt om i Europa är Pridearrangemang hotade på grund av homofobiskt våld från motdemonstranter eller statliga aktörer. Amnesty anser att stater genom sina internationella åtaganden måste respektera rätten till yttrande- och mötesfrihet och att ...

Under stadsfestivalen Fallens dagar kommer grupp U15 närvara med information och insamling av namnunderskrifter till den japanska regeringen angående diskrimineringen av HBTQI-personer i Japan.  

Under stadsfestivalen Fallens dagar kommer grupp U15 närvara med information och insamling av namnunderskrifter till den japanska regeringen angående diskrimineringen av HBTQI-personer i Japan.  

Kom och besök Amnestys tält där vi har aktuella aktioner och information om hbtqi-personers rättigheter. Vi agerar bland annat mot diskrimineringen av hbtqi-personer i Japan.   Vi bjuder på kaffe & fika och finns på plats under hela veckan! Välkommen

Kom och besök Amnestys tält där vi har aktuella aktioner och information om hbtqi-personers rättigheter. Vi agerar bland annat mot diskrimineringen av hbtqi-personer i Japan.   Vi bjuder på kaffe & fika och finns på plats under hela veckan! Välkommen