Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Diskriminering av Europas romer Genom historien har romerna i Europa diskriminerats. Fortfarande under 2000-talet exkluderas de, trots alla lagar, åtgärder och planer som ska se till att alla människors rättigheter respekteras. Nationella regeringar och lokala myndigheter fortsätter att diskriminera och separera romerna från den övriga befolkningen. Romerna är Europas största ...

Utbildning

Utbildning - en stängd utväg En väg ut ur fattigdom och marginalisering är utbildning. Enligt Europakonventionen, barnkonventionen och konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter har barn rätt till utbildning utan diskriminering. Ändå blir romska barn runtom Europa placerade i segregerade klasser eller skolor med undermålig undervisning och sämre utrustning. ...

Diskriminering – alla är inte lika inför lagen Diskriminering innebär enkelt uttryckt att någon missgynnas eller kränks på grund av vem hen är, vad hen tror på eller hur hen lever. Diskrimineringsförbudet är en central del av människorättsskyddet och finns i alla konventioner om mänskliga rättigheter. Skydd mot diskriminering finns ...

Slum och mänskliga rättigheter

Slum och mänskliga rättigheter De människorättskränkningar som sluminvånarna utsätts för är väldigt omfattande, både vad gäller antalet personer som drabbas och hur allvarlig inverkan det har på deras liv. Människor som lever i slum saknar inte bara pengar och tillgångar utan även trygghet och makt. De diskrimineras och får inte ...

AVSLUTAD Italien - hundratals romer tvångsvräkta

Hundratals romer som bodde i den informella bosättningen Gianturco utanför Neapel i Italien tvångsvräktes den 7 april, dagen före den Internationella romadagen. Många av familjerna hade redan lämnat bosättningen av rädsla för en brutal avhysning. Av dem som var kvar flyttades vissa till ett nytt segregerat läger och andra blev ...

Grupp 39 kommer att ha bokbord i Stadsbiblioteket i Uppsala för namninsamling och informera om tvångsvräkningen som sker i Neapel. Har du vägarna förbi på torsdagen? Sväng förbi biblioteket och skriv under!

Grupp 39 kommer att ha bokbord i Stadsbiblioteket i Uppsala för namninsamling och informera om tvångsvräkningen som sker i Neapel. Har du vägarna förbi på torsdagen? Sväng förbi biblioteket och skriv under!

Grupp U6 tänkte informera om den Internationella romadagen i samband med att teaterföreställningen Kality visas i Kulturhuset, skriv gärna under petitionslistorna om ni besöker teaterföreställningen!

Grupp U6 tänkte informera om den Internationella romadagen i samband med att teaterföreställningen Kality visas i Kulturhuset, skriv gärna under petitionslistorna om ni besöker teaterföreställningen!

På den Internationella romadagen ska grupp 24 i Växjö hålla en gemensam brevskrivning på stadsbiblioteket. Det kommer även att skrivas en insändare till lokaltidningen och allmän information från Amnestys årsrapport om Sveriges behandling av romer från andra EU-länder kommer att spridas. En perfekt dag att belysa den här frågan och namnunderskrifter för aktionen kommer att samlas in.  

På den Internationella romadagen ska grupp 24 i Växjö hålla en gemensam brevskrivning på stadsbiblioteket. Det kommer även att skrivas en insändare till lokaltidningen och allmän information från Amnestys årsrapport om Sveriges behandling av romer från andra EU-länder kommer att spridas. En perfekt dag att belysa den här frågan och ...

Grupp 129 Sandviken kommer att ha ett informationsbord på torget utanför Kulturcentrumet för informationsspridning om kampanjen och samla in namnunderskrifter. Gruppen planerar även att skriva en insändare till lokaltidningen, så bor du i närheten - håll utkik och sprid denna kampanj. Era underskrifter behövs!

Grupp 129 Sandviken kommer att ha ett informationsbord på torget utanför Kulturcentrumet för informationsspridning om kampanjen och samla in namnunderskrifter. Gruppen planerar även att skriva en insändare till lokaltidningen, så bor du i närheten - håll utkik och sprid denna kampanj. Era underskrifter behövs!

Amnesty i Sverige utreder situationen för romer från andra EU-länder som lever i utsatthet Sverige och nu ger vi en försmak på vad vi kommit fram till. Vad berättar de utsatta EU-medborgarna själva om sin situation? Vilka är de främsta utmaningarna de möter? Hur definierar de själva sina rättigheter och vad önskar de om framtiden -- här och i hemländerna? Och, från ett människorättsperspektiv: vem ansvarar för att deras rättigheter ska förverkligas? Under seminariet belyser vi vad mänskliga rättigheter kan betyda i praktiken, på nationell, regional och kommunal nivå, för en av de mest utsatta och diskriminerade grupperna i det svenska samhället. Vi ska också diskutera om det verkligen är rimligt att utestänga en grupp människor från rättighetsskyddet i Sverige enbart för att de är medborgare i en annan EU-stat. Medverkande: Johanna Westeson, sakkunnig diskrimineringsfrågor, Amnesty International svenska sektionen Erika Oldberg, Utredare,  Amnesty International svenska sektionen

Amnesty i Sverige utreder situationen för romer från andra EU-länder som lever i utsatthet Sverige och nu ger vi en försmak på vad vi kommit fram till. Vad berättar de utsatta EU-medborgarna själva om sin situation? Vilka är de främsta utmaningarna de möter? Hur definierar de själva sina rättigheter och ...