Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Hedra minnet av en avliden genom en gåva Samtidigt som du hedrar minnet av en avliden stödjer du arbetet för mänskliga rättigheter.  När du ger en minnesgåva till Amnesty skickar vi ett minneskort till närmast anhörig eller till begravningen via den byrå som har hand om den. Du väljer själv ...

Skriv ett testamente för mänskliga rättigheter Lämna en testamentsgåva till Amnesty International och bidra till att kampen för de mänskliga rättigheterna fortsätter. Du tar ställning mot orättvisor och för alla människors lika värde. Nu och i framtiden.  Varje gåva gör skillnad. Med din gåva skapar vi opinion och utövar påtryckningar ...