Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Kvinnorättsgruppen

Kvinnorättsgruppen Varje dag, världen över, kränks kvinnors mänskliga rättigheter. När det gäller till exempel våld i hemmet, är det sällan som gärningsmannen ställs till svars. Många gånger råder total straffrihet. Kvinnors mänskliga rättigheter anses ofta som mindre viktiga. Men ett brott är ett brott oavsett vem som är förövaren och ...

Kvinnors rättigheter  = mänskliga rättigheter Våld mot kvinnor förekommer över hela världen. I och utanför hemmet, i krig och fredstid blir kvinnor misshandlade, våldtagna, könsstympade och dödade. I vissa länder är diskriminering av kvinnor inskriven i lagen. Våldet drabbar kvinnor i alla samhällsklasser, i alla åldrar, oavsett etnisk, kulturell eller ...

Mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid Amnesty Internationals vision är en värld där varje människa åtnjuter alla de rättigheter som ingår i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Amnesty International utreder och dokumenterar allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter. Vi utövar påtryckningar mot makthavare för att förebygga, förhindra och stoppa ...

Hedersmord

Flickor och kvinnor mördas i hederns namn Varje år mördas tusentals flickor och kvinnor i hederns namn. Enligt FN:s särskilda rapportör om utomrättsliga, summariska och godtyckliga avrättningar handlar det om upp till 5000 kvinnor årligen, som mördas av sina närstående för att återupprätta familjens heder.  Frågan om hedersmord är mycket ...

Kvinnlig könsstympning

Kvinnlig könsstympning är tortyr Varje dag blir tusentals flickor stympade. Liksom tortyr innebär kvinnlig könsstympning avsiktligt vållande av svår smärta och lidande. Dess följder kan vara livshotande. De flesta som överlever måste stå ut med fysiska och mentala ärr under resten av livet. Regeringar i de länder där kvinnlig könsstympning ...

Trafficking

Trafficking är en av de grövsta formerna av våld mot kvinnor Människohandel eller trafficking är en av de mest utbredda och grövsta formerna av våld mot kvinnor enligt Amnesty International. Trafficking är inte enbart ett brott mot mänskliga rättigheter generellt, utan inbegriper kränkningar såsom tortyr, misshandel, frihetsberövande, kränkningar av rätten ...

Våld mot kvinnor Våld mot kvinnor förekommer över hela världen. En tredjedel av världens alla kvinnor uppges ha utsatts för könsbaserat våld under sin levnad.  De flesta övergreppen sker i hemmet. Bakom stängda dörrar utsätts kvinnor för våld från sin partner eller sina släktingar. Många flickor och kvinnor utsätts för ...

Min kropp - mina rättigheter Alla människor har rätt att bestämma över sin egen kropp, sexualitet och fortplantning. Möjligheten att själv fatta beslut, utan att straffas eller utsättas för diskriminering, tvång eller våld är helt central i varje människas liv. Förhoppningsvis är just du fri att välja – utan att ...

Orsaker

Den främsta orsaken är diskriminering En majoritet av världens fattiga är kvinnor. Könsdiskriminering går inte sällan hand i hand med andra former av diskriminering. Etniska och religiösa minoriteter, ursprungsfolk, migranter är ofta utsatta för diskriminering som i praktiken urholkar deras mänskliga rättigheter. Kvinnor från dessa grupper utsätts för dubbel diskriminering. ...

GÅ MED AMNESTY I WOMEN´S MARCH  På lördag den 21 januari, dagen efter USAs nya president tillträtt, så anordnas Women´s march. Marschen startade som initiativ i Washington D.C och anordnas på grund av oro för den hatretorik som präglat valkampanjen i USA. Women´s march har nu spridits över hela världen och anordnas även i Stockholm. Vi i Amnesty kommer delta och hoppas att så många som möjligt hänger på. För att visa att mänskliga rättigheter gäller alla alltid. Vi möts upp på Norrmalmstorg klockan två på lördag, där vi lyssnar till tal. Bland annat så kommer Amnesty Sveriges Generalsekreterare Anna Lindenfors att tala. Sen marscherar vi tillsammans bort till amerikanska ambassaden. Ta gärna på dig Amnesty-kläder om du har, och skyltar och plakat kommer att finnas på plats. Tillsammans visar vi att vi står upp för kvinnors och minoriteters rättigheter och att mänskliga rättigheter ska gälla alla alltid.  Evenemanget för Women´s march Stockholm hittar du här  Har du frågor, vill engagera dig eller undrar över något? Kontakta fredrica.werner@amnesty.se       

GÅ MED AMNESTY I WOMEN´S MARCH  På lördag den 21 januari, dagen efter USAs nya president tillträtt, så anordnas Women´s march. Marschen startade som initiativ i Washington D.C och anordnas på grund av oro för den hatretorik som präglat valkampanjen i USA. Women´s march har nu spridits över hela världen ...

Den 8 mars kl 17.00-19.00 kommer Amnestys ungdomsgrupper i Stockholmsregionen att uppmärksamma kvinnors rättigheter med en ljusmanifestation.   Manifestationen kommer att hållas på Medborgarplatsen med en namninsamling för att stoppa totalförbudet mot abort i El Salvador och diskrimineringen av kvinnor på palmoljeplantager i Indonesien.  

Den 8 mars kl 17.00-19.00 kommer Amnestys ungdomsgrupper i Stockholmsregionen att uppmärksamma kvinnors rättigheter med en ljusmanifestation.   Manifestationen kommer att hållas på Medborgarplatsen med en namninsamling för att stoppa totalförbudet mot abort i El Salvador och diskrimineringen av kvinnor på palmoljeplantager i Indonesien.  

Grupp 130 i Stockholm kommer till Etnografiska Museet för att uppmärksamma den internationella kvinnodagen och den pågående kampanjen!  Museumet uppmärksammar också kvinnodagen med specialvisningar kl 13, kl 15, kl 17.30.   

Grupp 130 i Stockholm kommer till Etnografiska Museet för att uppmärksamma den internationella kvinnodagen och den pågående kampanjen!  Museumet uppmärksammar också kvinnodagen med specialvisningar kl 13, kl 15, kl 17.30.   

70 år efter att FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna antogs ifrågasätts de mänskliga rättigheternas allmängiltighet. I många delar av världen inskränks de mänskliga rättigheterna och utrymmet för civilsamhället krymper. Stater och andra aktörer använder en rad metoder för att hindra det livsviktiga arbete som människorättsförsvararare utför. I detta seminarium gör vi en global utblick över situationen och lyfter vad du själv kan göra för att försvara människorättsförsvararna. Medverkande: Katarina Bergehed, sakkunnig,  Amnesty Sverige

70 år efter att FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna antogs ifrågasätts de mänskliga rättigheternas allmängiltighet. I många delar av världen inskränks de mänskliga rättigheterna och utrymmet för civilsamhället krymper. Stater och andra aktörer använder en rad metoder för att hindra det livsviktiga arbete som människorättsförsvararare utför. I detta ...