Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Diskriminering av homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner och intersexuella HBTQI är ett samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queerpersoner och intersexuella. Runt om i världen förföljs, trakasseras och diskrimineras människor på grund av sin verkliga eller uppfattade sexuella läggning eller könsidentitet. Diskrimineringen leder bland annat till att HBTQI-personer fängslas, torteras och ...

Pride

Pride: festivaler som uppmärksammar HBTQI-rättigheter Amnesty deltar ofta på Pridefestivaler i olika länder. I vissa städer runt om i Europa är Pridearrangemang hotade på grund av homofobiskt våld från motdemonstranter eller statliga aktörer. Amnesty anser att stater genom sina internationella åtaganden måste respektera rätten till yttrande- och mötesfrihet och att ...

Diskriminering – alla är inte lika inför lagen Diskriminering innebär enkelt uttryckt att någon missgynnas eller kränks på grund av vem hen är, vad hen tror på eller hur hen lever. Diskrimineringsförbudet är en central del av människorättsskyddet och finns i alla konventioner om mänskliga rättigheter. Skydd mot diskriminering finns ...

AVSLUTAD Ryssland - hbtqi-aktivist dömd för propaganda

Evdokia Romanova dömdes den 18 oktober till 50 000 rubel (ca 7 000 SEK) i böter för “att ha spritt homosexuell propaganda” efter att ha lagt upp länkar till hbtqi-relaterade artiklar i sociala medier. Amnesty uppmanade ryska myndigheter att upphäva domen och avskaffa lagen om “spridande av homosexuell propaganda”. Evdokia ...

AVSLUTAD Egypten - stoppa förföljelse av hbtqi-personer

Egyptiska myndigheter har gripit minst 57 personer efter att regnbågsflaggan visats vid en konsert i Kairo. Många av de gripna ha anklagats för “uppmaning till fördärv” och “främjande av sexuell avvikelse”. Amnesty kräver att de som gripits på grund av deras förmodade sexuella läggning friges och att alla anklagelser mot ...

AVSLUTAD Ryssland - journalist hotas av utlämning

Journalisten och hbtqi-aktivisten Khudoberdi Nurmatov som är asylsökande i Ryssland hotas av utlämning till Uzbekistan. Han hålls frihetsberövad och om han återsänds riskerar han att utsättas för förföljelse på grund av hans  sexuella läggning. Amnesty kräver hans frigivning samt att han inte återsänds med tvång till Uzbekistan.  Khudoberdi Nurmatov, också ...

AVSLUTAD Malaysia - advokat hotas för försvar av transpersoners rättigheter

Advokaten och människorättsförsvararen Siti Kasim i Malaysia har anklagats för "obstruktion" i samband med en razzia mot en skönhetsfestival för transpersoner. Om hon fälls kan hon dömas till fängelse och böter. Amnesty kräver att åtalet mot Siti Kasim läggs ner omedelbart och att lagar som diskriminerar transpersoner upphävs. Siti Kasim ...

AVSLUTAD Japan - HBTQI-personer marginaliseras och diskrimineras

I Japan diskrimineras fortfarande HBTQI-personer i hemmen, på jobbet, i utbildning och när det gäller tillgång till hälsovårdstjänster. Homofobiska uttalande från politiker bidrar till detta. Amnesty uppmanar Japans regering att vidta åtgärder för att komma tillrätta med diskrimineringen. Vid en första anblick kan situationen för HBTQI-personer i Japan verka tillfredsställande. ...

UA 25/15 RUSSIAN FEDERATION - JOURNALIST FOUND GUILTY OF LGBTI ‘PROPAGANDA’

  RUSSIAN FEDERATION   Elena Klimova, a journalist from the Urals city of Nizhniy Taghil and founder of the online project Children 404 aimed at supporting LGBTI teenagers, was found guilty of “propaganda of non-traditional sexual relations among minors” and ordered to pay a fine. Children 404 risks being shut ...

Further information on UA: 253/11 SERBIA - PRIDE PARTICIPANTS THREATENED WITH VIOLENCE

SERBIA The Serbian authorities have agreed that the Belgrade Pride will take place on 2 October. Amnesty International remains concerned that the rights of LBGT people to freedom of expression and freedom of assembly remain under threat from right-wing groups.  As the date for the Belgrade Pride approaches, various nationalist ...

Further information on UA: 253/11 SERBIA - BELGRADE PRIDE MUST GO AHEAD

SERBIA DATE SET FOR BELGRADE PRIDE  The organisers of Belgrade Pride have announced their intention to organise the Pride on 2 October. Amnesty International remains concerned that the rights of LBGT people to freedom of expression and freedom of assembly may not be respected by the Serbian government.  The organisers ...

Vi på Queer Amnesty Sweden arbetar just nu med att samla information om hur det är att vara intersexperson i Sverige och vi vill höra din version! Vi kommer att visa en dokumentär som heter Intersexion (tyvärr utan svensk textning) och därefter ha en diskussion. Vi kommer att dela in oss i mindre grupper för att samtala om filmen och frågor om hälsa och vård i Sverige. Här kan du läsa mer om filmen: http://www.intersexionfilm.com/ English We at Queer Amnesty Sweden are currently working on collecting information about how it is to be Intersex in Sweden and we want to hear from you! We will be screening a documentary called Intersexion followed by discussion. We will divide into smaller groups and discuss issues within the film and questions based around the health and medical care in Sweden. Film Bio: "The first question any new parent asks... "Is it a boy or a girl?" What if it's neither? 1 in 2,000 babies is born with genitalia so ambiguous that the doctors cannot easily answer this question. In this groundbreaking documentary, intersex individuals reveal the sexrets of their unconventional lives - and how they have navigated their way through this strictly male/female world, when they fit somwhere in between." We'd love to hear your stories and perspectives! And there will be popcorn! Hope to see you there. Queer Amnesty Stockholm

Vi på Queer Amnesty Sweden arbetar just nu med att samla information om hur det är att vara intersexperson i Sverige och vi vill höra din version! Vi kommer att visa en dokumentär som heter Intersexion (tyvärr utan svensk textning) och därefter ha en diskussion. Vi kommer att dela in ...

Plats: Utanför Ryska ambassaden, Gjörwellsgatan 31, Stockholm   Med anledning av de bekräftade uppgifterna att över 100 tjetjenska män som förmodas vara homosexuella har kidnappats, misshandlats och i vissa fall mördats har Amnesty International initierat en internationell kampanjdag den 2a juni. I Stockholm samlas vi, tillsammans med RFSL och den internationiella HBTQ-organisationen All Out, för att göra en symbolisk överlämning av de över 650 000 underskrifter som Amnesty International samlat in samt de över 130 000 underskrifter som All Out har samlat in. Medverkar gör även Östgruppen för demokrai och mänskliga rättigheter samt författaren och artisten Jonas Gardell. Samma dag, samt under nästa vecka, sker liknande manifestationer runtom i världen av andra Amnestysektioner utanför ryska ambassader - allt i syfte att skapa ett tryck på Ryssland att agera. Talarlista: * Anna Lindenfors, Generalsekreterare Amnesty International Svenska Sektionen, och Louise Bergetoft från Queer Amnesty Stockholm * Jonas Gardell, författare och artist * Representant från RFSL * Matt Beard, Generalsekreterare All Out * Flashmob: set them free! https://www.facebook.com/events/1292946374087657/?fref=ts Welcome to the Russian Embassy in Stockholm for lunch manifestation on Friday! Due to the confirmed information that over a 100 Chechen men who are assumed to be gay have been abducted, abused and in some cases even killed, Amnesty International has initiated an international campaign day on the 2nd June. In Stockholm we gather, together with RFSL and the international LGTB organization All Out, for a symbolic handover of the over 650,000 signatures Amnesty International has collected and the over 130,000 signatures All Out has collected. Other participants are the Swedish organization Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter (the East Group for Democracy and Human Rights) as well as the author and artist Jonas Gardell. On the same day, as well as next week, similar manifestations around the world take place by other Amnesty sections outside Russian embassies - all in order to create pressure on Russia to act. List of speeches: * Anna Lindenfors, Director of Amnesty International in Sweden, and Louise Bergetoft from Queer Amnesty Stockholm * Jonas Gardell, author and artist * Representative from RFSL * Matt Beard, General Secretary All Out * Flashmob: set them free! https://www.facebook.com/events/1292946374087657/?fref=ts      

Plats: Utanför Ryska ambassaden, Gjörwellsgatan 31, Stockholm   Med anledning av de bekräftade uppgifterna att över 100 tjetjenska män som förmodas vara homosexuella har kidnappats, misshandlats och i vissa fall mördats har Amnesty International initierat en internationell kampanjdag den 2a juni. I Stockholm samlas vi, tillsammans med RFSL och den ...

Under stadsfestivalen Fallens dagar kommer grupp U15 närvara med information och insamling av namnunderskrifter till den japanska regeringen angående diskrimineringen av HBTQI-personer i Japan.  

Under stadsfestivalen Fallens dagar kommer grupp U15 närvara med information och insamling av namnunderskrifter till den japanska regeringen angående diskrimineringen av HBTQI-personer i Japan.  

Kom och besök Amnestys tält där vi har aktuella aktioner och information om hbtqi-personers rättigheter. Vi agerar bland annat mot diskrimineringen av hbtqi-personer i Japan.   Vi bjuder på kaffe & fika och finns på plats under hela veckan! Välkommen

Kom och besök Amnestys tält där vi har aktuella aktioner och information om hbtqi-personers rättigheter. Vi agerar bland annat mot diskrimineringen av hbtqi-personer i Japan.   Vi bjuder på kaffe & fika och finns på plats under hela veckan! Välkommen

Grupp 209 deltar i årets Falkenberg Pride för att uppmärksamma diskrimineringen mot HBTQI-personer i Japan med information och petitioner. Varmt välkomna! Årets kärleksfullaste fest äger rum 16-18 juni. Fredag 16 juni kör vi invigning med HBTQ-BBQ i Storans trädgård med blandade artister under kvällen. Lördag 17 juni är huvuddag med pridepark vid Storan, prideparad, konsert och nattklubb. På söndagen den 18:e avslutar vi med en brunch och en kortare föreläsning med samtal. Ladda med kärlek och kom och var med oss för att visa att Falkenberg är en stad för alla. https://www.facebook.com/events/135912716949374/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D    

Grupp 209 deltar i årets Falkenberg Pride för att uppmärksamma diskrimineringen mot HBTQI-personer i Japan med information och petitioner. Varmt välkomna! Årets kärleksfullaste fest äger rum 16-18 juni. Fredag 16 juni kör vi invigning med HBTQ-BBQ i Storans trädgård med blandade artister under kvällen. Lördag 17 juni är huvuddag med ...

Picknikfestivalen, skövde Grupp: U6 är med på picknikfestivalen 17:e juni, där dem informerar och salmar in petitioner till Japanska regeringen angående diskrimineringen av HBTQI-personer i Japan. Varmt Välkomna! **************************************************************************************   Alla människor oavsett kön, sexuell läggning eller könsidentitet har rätt till skydd mot hatbrott och diskriminering och att få tillgång till samma rättigheter som andra. Trots detta utsätts många HBTQI-personer i alla åldrar och i alla delar av världen för omfattande människorättskränkningar på grund av homofobiska attityder, diskriminering och brist på rättsligt skydd.  I Japan är diskrimineringen av HBTQI-personer utbredd och skyddet från offentliga aktörer svagt. De utsätts för diskriminering bland annat på arbetsplatser, i skolan, inom familjen samt inom hälso- och sjukvården. Många HBTQI-personer har även svårigheter att få tillgång till eller ta del av medicinskt nödvändig vård, såsom hormonbehandling för transpersoner. Homofobiska uttalanden av politiker och myndigheter bidrar med stor sannolikhet till att diskrimineringen på grund av sexuell läggning eller könsidentitet fortfarande är så utbredd.  Den japanska regeringen har en omedelbar skyldighet att stoppa diskrimineringen av HBTQI-personer och att  säkerställa tillgången till deras mänskliga rättigheter. Situationen är akut. Diskriminering av människor på grund av sexuell läggning, könsidentitet och  könsuttryck står i strid med den grundläggande principen om alla människors lika värde och rättigheter.

Picknikfestivalen, skövde Grupp: U6 är med på picknikfestivalen 17:e juni, där dem informerar och salmar in petitioner till Japanska regeringen angående diskrimineringen av HBTQI-personer i Japan. Varmt Välkomna! **************************************************************************************   Alla människor oavsett kön, sexuell läggning eller könsidentitet har rätt till skydd mot hatbrott och diskriminering och att få tillgång ...

Grupp 191 uppmärksammar bilfantaster i Västerås om situationen för hbtqi-personer i Japan. Nygifta får möjlighet att agera för att även hbtqi-personer i Japan får älska vem de vill utan att bli diskriminerade.

Grupp 191 uppmärksammar bilfantaster i Västerås om situationen för hbtqi-personer i Japan. Nygifta får möjlighet att agera för att även hbtqi-personer i Japan får älska vem de vill utan att bli diskriminerade.

Grupp 78 i Östersund gästspelar i grannorten Sundsvall för att uppmärksamma och samla namn mot diskrimineringen av hbtqi-personer i Japan.

Grupp 78 i Östersund gästspelar i grannorten Sundsvall för att uppmärksamma och samla namn mot diskrimineringen av hbtqi-personer i Japan.

I år kommer Queer Amnesty Stockholm att finnas på Etnografiska Museet under hela Prideveckan. Vi kommer att ha en del av utsällningen Playground som vår egen och även arrangera många seminarier, kampanjer och även ha filmvisning. Vi kommer givetvis även att gå i Prideparaden och arrangera vårt traditionella pizzapeppmöte.  Vi behöver volontärer som hjälper till under veckan och på det här mötet ger vi information om programmet, arbetsuppgifter m.m. Mer info: https://www.facebook.com/events/1341034702599259/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A[]%7D]%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=[%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A[]%7D]&has_source=1&hc_ref=PAGES_TIMELINE _______________________________________________________ This year Queer Amnesty Stockjolm will be at Etnografiska Museet during the whole Pride week. We will be a part of Playground and also host many seminars, campaignd and a movie screening. We will ofcourse also walk in the parade and arrange our traditional pepp-pizzameeting befor the parade. We need volonteers who help us during the week and at this meeting we give information about the schedule, tasks ect. Read more: https://www.facebook.com/events/1341034702599259/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A[]%7D]%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=[%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A[]%7D]&has_source=1&hc_ref=PAGES_TIMELINE

I år kommer Queer Amnesty Stockholm att finnas på Etnografiska Museet under hela Prideveckan. Vi kommer att ha en del av utsällningen Playground som vår egen och även arrangera många seminarier, kampanjer och även ha filmvisning. Vi kommer givetvis även att gå i Prideparaden och arrangera vårt traditionella pizzapeppmöte.  Vi ...

Fredag- söndag kommer Amnesty i Malmö tillsammans med Amnesty Queer Lund att samla namn mot diskriminering av hbtqi-personer i Japan samt uppmärksamma Amnestys arbete för hbtqi-personers rättigheter i stort. Kom och agera du med!

Fredag- söndag kommer Amnesty i Malmö tillsammans med Amnesty Queer Lund att samla namn mot diskriminering av hbtqi-personer i Japan samt uppmärksamma Amnestys arbete för hbtqi-personers rättigheter i stort. Kom och agera du med!

Queer Amnesty Stockholm håller i flertalet seminarier och aktiviteter under Stockholm Pride, 31 juli- 6 augusti. Tisdag till fredag finns dem på plats på Etnografiska museet mellan kl 11-17, här sker alla samtal och aktiviteter. På lördagen är det paraddags! För löpande uppdateringar se Facebook-eventet här. Aktiviteter TISDAG 1 augusti – FREDAG 4 augusti Plats: Etnografiska museets Dagar: tisdag till fredag Tid: 11-17 Demand Justice for Noxolo Nogwaza,  Noxolo Nogwaza var en sydafrikansk lesbisk aktivist som mördades 2011 på grund av sin sexuella läggning och sin aktivism. Precis som i många andra fall av hatbrott i Sydafrika så  har ingen ställts till svars för Noxolos mord och polisen har inte gjort tillräckligt för att hitta de skyldiga. För att uppmärksamma Noxolo Nogwazas fall och situationen för HBTQI-rättigheter i Sydafrika så kommer Queer Amnesty Stockholm att ha en kista som representerar Noxolo som del av Etnografiska Museets utställning Playground under hela Prideveckan i Stockholm. Queer Amnesty Stockholm kommer att vara på plats under museets öppettider och uppmuntra besökare att skriva under en namninsamling och virka blommor för Noxolo. Blommorna och kistan kommer att bäras genom Pride paraden och skickas till Noxolos familj efter Pride.   Diskrimineringslotteriet Vem skulle du vara om du var född på en annan plats och med en annan identitet? Hur skulle det påverka dina rättigheter och möjligheter i samhället? Snurra på Queer Amnesty Stockholms Diskrimineringslotteri och lär dig med om situationen för HBTQI-personers rättigheter runt om i världen.   Seminarier TISDAG 1 augusti Syria – the unstraight and untold story (ENG) Tid: 15-15:30 Plats: Etnografiska museet Listen to the story of Jamal and Said, a gay couple who were forced to flee from Syria due to their opposing activism. The hardship of Syrias most vulnerable refugees is hard to even comprehend. The story is re-told by activists from Queer Amnesty Stockholm. This event will be in English.   Homofobin – en importprodukt (SV) Tid: 15:45-16:30 Plats: Etnografiska museet Noxolo Nogwaza är en lesbisk HBTQI-aktivist som mördades av homofoba gärningsmän i Sydafrika 2011. Men hur kommer det sig att homofobi och hatbrott är så utbrett i Sydafrika och många andra afrikanska länder? Ulf B. Andersson, chefredaktör på Amnesty Press, kommer som inbjuden talare och berättar om homofobins utbredning och bakgrund med ett internationellt perspektiv med särskilt fokus på Sydafrika.   Seminarier ONSDAG 2 augusti Intersex: First, Do No Harm (ENG) Tid: 16-17 Plats: Etnografiska museet An estimated 1.7% of all children are born with an variation of sex characteristic. In may 2017 Amnesty International presented its report First, Do No Harm: ensuring the rights of children born intersex which presents the situation for intersex children in Denmark from a human rights perspective. Helle Jacobsen, researcher from Amnesty Denmark, is here to tell us about it. This seminar will be held in English.   Körer för Queerrättigheter Tid: 17-17:30 Plats: Etnografiska museet Amnestykören och Quöören höjer sina röster för HBTQI-rättigheter världen över. Förvänta dig sånger om förtryck, kamp och kärlek.   Moviescreening “Intersexion” (ENG) Tid: 18-19:30 Plats: Etnografiska museet Is it a boy or a girl? What happens when the first questions asked to new parents has an  answer we are not used to? In this groundbreaking and heart-warming documentary intersex individuals tell their stories. The movie is in English without Swedish subtitles.   Seminarier TORSDAG 3 augusti Sakris Kupila: transrättigheter (SV & ENG) Tid: 14-14:20 Plats: Etnografiska museet Sakris Kupila är en finsk transman som vill korrigera sitt juridiska kön utan att tvingas till sterilisering och kränkande påbud från staten. Aktivister från Queer Amnesty Stockholm kommer att berätta mer om detta internationella Amnestyfall och sedan skriver vi brev till Finlands regering och gör skyltar för solidaritetsbilder som vi skickar till Sakris för att visa vårt stöd. Både engelsk- och svenskspråkiga deltagare är välkomna.   Workshop: Ta makten tillbaka! (SV & ENG) Tid: 14:30-15:30 Plats: Etnografiska museet Vad gör vi när vi utsätts för diskriminering och kränkningar i vardagen? I den här interaktiva workshopen får deltagarna dela med sig av sina upplevelser och utan förutbestämda svar diskutera hur vi kan bemöta och hantera olika typer av “fobier”. Workshopen leds av aktivister från Queer Amnesty Stockholm. Både engelsk- och svenskspråkiga deltagare är välkomna.   Transpersoners levnadsvillkor i Sverige (SV) Tid: 15:45-16:30 Plats: Etnografiska museet Ulrika Westerlund arbetar på uppdrag av regeringen med utredningen Stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner. Utredningen befinner sig i sitt slutskede och Ulrika Westerlund kommer att i ett samtal med Johanna Westeson, ansvarig för diskrimineringsfrågor på Amnesty Internationals svenska sektion, berätta om hur utredningen gått till och vilket resultat som, så här långt, framkommit.     Seminarier FREDAG 4 augusti Diskriminerande och exkluderande lagar (SV) Tid: 14-15 Plats: Etnografiska museet Aktivister från Queer Amnesty Stockholm ger en översikt över hur lagar som begränsar och kränker HBTQ-personers rättigheter i olika delar av världen ser ut. En bra grundläggande föreläsning för dig som är intresserad av att bli mer insatt i det internationella perspektivet av HBTQ-rättigheter.   Japan #BEYONDGENDERS #EQUALLOVE (SV & ENG) Tid: 15:10-15:30 Plats: Etnografiska museet Japan är ett land där homo-, bi- och transfobi är ett utbrett problem. Många HBT-personer vågar inte komma ut av rädsla för att diskrimineras och det finns mycket kvar att göra både vad gäller lagar och attityder. I en interaktiv workshop lär vi oss mer och deltar i Amnesty International globala kampanj riktad mot Japan. Anpassat för både engelsk- och svenskspråkiga deltagare.   Jimmy Sserwadda from Uganda (ENG) Tid: 16-16:45 Plats: Etnografiska museet Jimmy Sserwadda, LGBT-Activist from Uganda, will talk about his experiences as an activist. In Uganda, homosexuality is illegal and before Jimmy Sserwadda fled from Uganda, 2009, he had been arrested several times, accused of practicing and advocating homosexuality. He risked being sentenced to life imprisonment, but managed to flee the country before trial. The seminar will be held in English.   Prideparaden LÖRDAG 5 augusti Förmöte inför paraden Tid: 11:00 Plats: Rålambshovsparken Vi bjuder in alla som vill gå i vår sektion i Prideparaden till ett peppmöte. Vi bjuder på pizza, gör skyltar tillsammans och övar slagord. Vi går tillsammans till vår plats i paraden.   Amnesty International i Prideparaden Tid: 13:00 Plats: Vi går till vår plats i paraden gemensamt från Rålambshovsparken Vi kommer att bära en fullstor kista dekorerad med blommor genom Prideparaden och skyltar som uppmärksammar Noxolo Nogwaza.

Queer Amnesty Stockholm håller i flertalet seminarier och aktiviteter under Stockholm Pride, 31 juli- 6 augusti. Tisdag till fredag finns dem på plats på Etnografiska museet mellan kl 11-17, här sker alla samtal och aktiviteter. På lördagen är det paraddags! För löpande uppdateringar se Facebook-eventet här. Aktiviteter TISDAG 1 augusti – ...

Välkommen att besöka Amnesty Kalmarsund Pride! Aktivister från grupp 31 i Karlstad kommer förutom att gå med i paraden finnas på plats med tält och samla in namn mot den utbredda diskrimineringen av HBTQI-personer i Japan.

Välkommen att besöka Amnesty Kalmarsund Pride! Aktivister från grupp 31 i Karlstad kommer förutom att gå med i paraden finnas på plats med tält och samla in namn mot den utbredda diskrimineringen av HBTQI-personer i Japan.

Välkommen att gå med Amnesty i paraden på Jönköping Qom Ut! Aktivister från två grupper i Jönköping kommer att uppmärksamma och samla in namn mot den utbredda diskrimineringen av HBTQI-personer i Japan.

Välkommen att gå med Amnesty i paraden på Jönköping Qom Ut! Aktivister från två grupper i Jönköping kommer att uppmärksamma och samla in namn mot den utbredda diskrimineringen av HBTQI-personer i Japan.

Välkommen att gå med Amnesty i paraden på Värmland Pride! Aktivister från grupp 31 i Karlstad kommer att uppmärksamma och samla in namn mot den utbredda diskrimineringen av HBTQI-personer i Japan.

Välkommen att gå med Amnesty i paraden på Värmland Pride! Aktivister från grupp 31 i Karlstad kommer att uppmärksamma och samla in namn mot den utbredda diskrimineringen av HBTQI-personer i Japan.

Xulhaz Mannan drev den första tidningen för HBTQI-frågor i Bangladesh vilken kostade honom hans liv. Han blev brutalt mördad i ett land där homosexualitet är brottsligt och queerrörelsen huvudsakligen tvingats fly utomlands. I sammarbete med Femtopia arrangerar Queer Amnesty Stockholm en brunch för att uppmärksamma situationen i Bangladesh och samla namnunderskrifter för att Xulhaz Mannans mördare ska ställas till svars.   Mer information hittar du på Facebookeventet här!

Xulhaz Mannan drev den första tidningen för HBTQI-frågor i Bangladesh vilken kostade honom hans liv. Han blev brutalt mördad i ett land där homosexualitet är brottsligt och queerrörelsen huvudsakligen tvingats fly utomlands. I sammarbete med Femtopia arrangerar Queer Amnesty Stockholm en brunch för att uppmärksamma situationen i Bangladesh och samla ...