Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Asylprocessen i Sverige Svensk lagstiftning har sin grund i internationella konventioner som fastslår rätten att söka asyl och tillgång till en rättssäker asylprocess. I Sverige hanteras alla asylansökningar av Migrationsverket. För det fall Migrationsverket avslår en ansökan har man möjlighet att överklaga det beslutet till en migrationsdomstol som finns i ...

"Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse" -Artikel 14 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna   Varje dag fattar människor över hela världen det svåra beslutet att lämna sina hem. Kanske tvingas de fly på grund av krig eller förföljelse, kanske på ...

Mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid Amnesty Internationals vision är en värld där varje människa åtnjuter alla de rättigheter som ingår i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Amnesty International utreder och dokumenterar allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter. Vi utövar påtryckningar mot makthavare för att förebygga, förhindra och stoppa ...

Flykting och migration

Att arbeta med flyktingar och migranter Är du intresserad av flykting- och migrationsfrågor? Vill du engagera dig i flyktingar och migranters situation? - Då är du välkommen att gå en grundkurs i asylrätt och Amnestys åtagande inom flykting- och migration. Du hittar aktuella tider i kalendariet. Kursen är gratis för ...

Tortyrens konsekvenser

Tortyrens konsekvenser Våldsamma fysiska och psykiska övergrepp ger omedelbara men även långsiktiga verkningar. Både fysiska och psykiska symtom är bara en verkan tortyren. Utöver detta är det ofta svårt att återgå till sitt gamla liv. Till de fysiska följderna hör de direkta skador som uppkommer efter misshandel, exempelvis sår, blödningar, ...

Vad gör Amnesty? Amnesty International arbetar för flyktingars och migranters rättigheter genom insamling av information, riktade utredningsinsatser, kampanjer och påverkansarbete. Vi arbetar också med individer som riskerar att tvångsvis återsändas till ett land där de riskerar grava kränkningar av sina mänskliga rättigheter genom interventioner och riskbedömningar. Vårt arbete grundar sig ...

AVSLUTAD USA - frihetsberövad efter flykt från hot och våld i hemlandet

Sara Beltran Hernandez flydde El Salvador efter att ha utsatts för våld i hemmet och hotats av kriminella gäng. Hon tog sig till USA där hon har släktingar och sökte asyl i november 2015 men har sedan dess hållits frihetsberövad.  Sara Beltran Hernandez, 26 år gammal, sitter sedan mer än ...

AVSLUTAD Grekland - syrisk flykting fortfarande i förvar efter fem månader

En syrisk 21-årig flykting har suttit mer än fem månader i polisförvar i Grekland i väntan på ett beslut om han ska återsänds från Grekland till Turkiet, och hålls i strid mot grekisk lag, frihetsberövad på den grekiska ön Lesbos.  Noori (pseudonym) har hållits i förvar i Grekland sen den ...

AVSLUTAD Serbien - flyktingar och migranter lever under omänskliga förhållanden

Över tusen flyktingar och migranter lever under omänskliga levnadsvillkor då serbiska myndigheterna underlåter att ge drägligt boende, mat och sjukvård till dem.  Uppskattningsvis 1200 flyktingar och migranter tvingas sova i övergivna lagerlokaler i centrala Belgrad. Amnesty International som besökte platsen nu i januari anser att villkoren för dem är omänskliga ...

UA 16/16 GREECE - GREEK AUTHORITIES RESTRICTING SHELTER ACCESS

  The Greek authorities are arbitrarily restricting access to a large transit camp at the Greek border with “the former Yugoslav Republic of Macedonia”. The camp would provide facilities that are appropriate for cold weather. This barring of access is putting the well-being of thousands of refugees, asylum-seekers and migrants ...

UA 202/15 HUNGARY - HUNGARY VIOLATES HUMAN RIGHTS OF REFUGEES

  HUNGARY   Hungary is violating the human rights of refugees by blocking their access to a meaningful asylum procedure on its territory. Amendments of the law criminalizing the “illegal” entry of refugees and migrants and intended to shift Hungary’s responsibility towards those in need of international protection must be ...

Tvådagarsutbildning för medlemmar som är intresserade av flykting- och migrationsfrågor.   Obs! Pågår både lördag kl. 11-18 och söndag kl. 10-15.   Under utbildningen går vi igenom flyktingsituationen i världen, den internationella flyktingrätten och relevanta folkrättsliga dokument. Vi går igenom Europarådets arbete och däribland Europadomstolen. EU och det gemensamma europeiska asylsystemet presenteras. Asylprövningen och vad som händer när en person söker asyl i Sverige gås igenom steg för steg. Vi går även igenom hur det går till att inge ett enskilt klagomål till internationell fora samt Amnestys arbete med flyktingar och migranter, internationellt och i den svenska sektionen.    Utbildningen är ett obligatoriskt första steg för dig som funderar på att söka uppdrag som förvarsbesökare eller som flykting- och migrationssamordnare. Utbildningen är kostnadsfri och fika samt lunch serveras båda dagarna. Amnesty står inte för eventuell resa eller uppehälle.    Utbildningen hålls i Malmö. Närmare uppgifter om plats kommer inom kort. (Samma utbildning hålls även 17-18 september 2016 i Göteborg och 28-29 januari 2017 i Stockholm.)   Anmälan sker till madelaine.seidlitz@amnesty.se. Vid anmälan bör du även ange eventuella allergier eller specialkost. Till Madelaine kan du också höra av dig med frågor om utbildningen.   Välkommen!

Tvådagarsutbildning för medlemmar som är intresserade av flykting- och migrationsfrågor.   Obs! Pågår både lördag kl. 11-18 och söndag kl. 10-15.   Under utbildningen går vi igenom flyktingsituationen i världen, den internationella flyktingrätten och relevanta folkrättsliga dokument. Vi går igenom Europarådets arbete och däribland Europadomstolen. EU och det gemensamma europeiska ...

Tvådagarsutbildning för medlemmar som är intresserade av flykting-och migrationsfrågor.   Obs! Pågår både lördag kl 11-18 och söndag kl 10-15.   Under utbildningen går vi igenom flyktingsituationen i världen, den internationella flyktingrätten och relevanta folkrättsliga dokument. Vi går igenom Europarådets arbete och däribland Europadomstolen. EU och det gemensamma europeiska asylsystemet presenteras. Asylprövningen och vad som händer när en person söker asyl i Sverige gås igenom steg för steg. Vi går även igenom hur det går till att inge ett enskilt klagomål till internationell fora samt Amnestys arbete med flyktingar och migranter, internationellt och i den svenska sektionen.    Utbildningen är ett obligatoriskt första steg för dig som funderar på att söka uppdrag som förvarsbesökare eller som flykting- och migrationssamordnare. Utbildningen är kostnadsfri och fika samt lunch serveras båda dagarna. Amnesty står inte för eventuell resa eller uppehälle.    Utbildningen hålls i Stockholm i sekretariatets lokaler på Alsnögatan 11. (Samma utbildning hålls även 17-18 september 2016 i Göteborg och 10-11 december 2016 i Malmö.)   Anmälan sker till ida.lundborg@amnesty.se. Ida kan du också höra av dig med frågor om utbildningen. Vid anmälan bör du ange eventuella allergier eller specialkost samt lämna ditt medlemsnummer.    Välkommen!

Tvådagarsutbildning för medlemmar som är intresserade av flykting-och migrationsfrågor.   Obs! Pågår både lördag kl 11-18 och söndag kl 10-15.   Under utbildningen går vi igenom flyktingsituationen i världen, den internationella flyktingrätten och relevanta folkrättsliga dokument. Vi går igenom Europarådets arbete och däribland Europadomstolen. EU och det gemensamma europeiska asylsystemet ...

"Vi måste värna asylrätten" hör vi ofta. Men vad innebär den i praktiken? Kom och folkbilda dig och träffa några av dem som håller asylrättens fana högt i Jämtland.   Medverkande organisationer: Amnesty International Röda Korset Svenska kyrkan Sudan Volunteer Organization   Moderator: Madelaine Seidlitz, Amnesty International   Tid: Onsdag 22 februari kl 18:00 Plats: Östersunds bibliotek Fri entré. Ingen anmälan krävs

"Vi måste värna asylrätten" hör vi ofta. Men vad innebär den i praktiken? Kom och folkbilda dig och träffa några av dem som håller asylrättens fana högt i Jämtland.   Medverkande organisationer: Amnesty International Röda Korset Svenska kyrkan Sudan Volunteer Organization   Moderator: Madelaine Seidlitz, Amnesty International   Tid: Onsdag ...