Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Asylprocessen i Sverige Svensk lagstiftning har sin grund i internationella konventioner som fastslår rätten att söka asyl och tillgång till en rättssäker asylprocess. I Sverige hanteras alla asylansökningar av Migrationsverket. För det fall Migrationsverket avslår en ansökan har man möjlighet att överklaga det beslutet till en migrationsdomstol som finns i ...

"Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse" -Artikel 14 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna   Varje dag fattar människor över hela världen det svåra beslutet att lämna sina hem. Kanske tvingas de fly på grund av krig eller förföljelse, kanske på ...

Mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid Amnesty Internationals vision är en värld där varje människa åtnjuter alla de rättigheter som ingår i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Amnesty International utreder och dokumenterar allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter. Vi utövar påtryckningar mot makthavare för att förebygga, förhindra och stoppa ...

Flykting och migration

Att arbeta med flyktingar och migranter Är du intresserad av flykting- och migrationsfrågor? Vill du engagera dig i flyktingar och migranters situation? - Då är du välkommen att gå en grundkurs i asylrätt och Amnestys åtagande inom flykting- och migration. Du hittar aktuella tider i kalendariet. Kursen är gratis för ...

Tortyrens konsekvenser

Tortyrens konsekvenser Våldsamma fysiska och psykiska övergrepp ger omedelbara men även långsiktiga verkningar. Både fysiska och psykiska symtom är bara en verkan tortyren. Utöver detta är det ofta svårt att återgå till sitt gamla liv. Till de fysiska följderna hör de direkta skador som uppkommer efter misshandel, exempelvis sår, blödningar, ...

Vad gör Amnesty? Amnesty International arbetar för flyktingars och migranters rättigheter genom insamling av information, riktade utredningsinsatser, kampanjer och påverkansarbete. Vi arbetar också med individer som riskerar att tvångsvis återsändas till ett land där de riskerar grava kränkningar av sina mänskliga rättigheter genom interventioner och riskbedömningar. Vårt arbete grundar sig ...

AVSLUTAD Kenya - Stoppa stängningen av världens största flyktingläger

Just nu riskerar drygt 245 000 flyktingar i Kenya att tvingas tillbaka till Somalia. Detta efter att kenyanska regeringen har beslutat att stänga Dadaab, ett av världens största flyktingläger. Amnesty International uppmanar Kenya att ompröva stängningen av Dadaab och säkerställa att de mänskliga rättigheterna för flyktingarna i lägret respekteras. Många ...

AVSLUTAD USA - frihetsberövad efter flykt från hot och våld i hemlandet

Sara Beltran Hernandez flydde El Salvador efter att ha utsatts för våld i hemmet och hotats av kriminella gäng. Hon tog sig till USA där hon har släktingar och sökte asyl i november 2015 men har sedan dess hållits frihetsberövad.  Sara Beltran Hernandez, 26 år gammal, sitter sedan mer än ...

AVSLUTAD Grekland - syrisk flykting fortfarande i förvar efter fem månader

En syrisk 21-årig flykting har suttit mer än fem månader i polisförvar i Grekland i väntan på ett beslut om han ska återsänds från Grekland till Turkiet, och hålls i strid mot grekisk lag, frihetsberövad på den grekiska ön Lesbos.  Noori (pseudonym) har hållits i förvar i Grekland sen den ...

AVSLUTAD Serbien - flyktingar och migranter lever under omänskliga förhållanden

Över tusen flyktingar och migranter lever under omänskliga levnadsvillkor då serbiska myndigheterna underlåter att ge drägligt boende, mat och sjukvård till dem.  Uppskattningsvis 1200 flyktingar och migranter tvingas sova i övergivna lagerlokaler i centrala Belgrad. Amnesty International som besökte platsen nu i januari anser att villkoren för dem är omänskliga ...

UA 16/16 GREECE - GREEK AUTHORITIES RESTRICTING SHELTER ACCESS

  The Greek authorities are arbitrarily restricting access to a large transit camp at the Greek border with “the former Yugoslav Republic of Macedonia”. The camp would provide facilities that are appropriate for cold weather. This barring of access is putting the well-being of thousands of refugees, asylum-seekers and migrants ...

UA 202/15 HUNGARY - HUNGARY VIOLATES HUMAN RIGHTS OF REFUGEES

  HUNGARY   Hungary is violating the human rights of refugees by blocking their access to a meaningful asylum procedure on its territory. Amendments of the law criminalizing the “illegal” entry of refugees and migrants and intended to shift Hungary’s responsibility towards those in need of international protection must be ...

Tvådagarsutbildning för medlemmar som är intresserade av flykting- och migrationsfrågor.   Obs! Pågår både lördag kl. 11-18 och söndag kl. 10-15.   Under utbildningen går vi igenom flyktingsituationen i världen, den internationella flyktingrätten och relevanta folkrättsliga dokument. Vi går igenom Europarådets arbete och däribland Europadomstolen. EU och det gemensamma europeiska asylsystemet presenteras. Asylprövningen och vad som händer när en person söker asyl i Sverige gås igenom steg för steg. Vi går även igenom hur det går till att inge ett enskilt klagomål till internationell fora samt Amnestys arbete med flyktingar och migranter, internationellt och i den svenska sektionen.    Utbildningen är ett obligatoriskt första steg för dig som funderar på att söka uppdrag som förvarsbesökare eller som flykting- och migrationssamordnare. Utbildningen är kostnadsfri och fika samt lunch serveras båda dagarna. Amnesty står inte för eventuell resa eller uppehälle.    Utbildningen hålls i Malmö. Närmare uppgifter om plats kommer inom kort. (Samma utbildning hålls även 17-18 september 2016 i Göteborg och 28-29 januari 2017 i Stockholm.)   Anmälan sker till ellinor.hagman@amnesty.se. Vid anmälan bör du även ange eventuella allergier eller specialkost. Vid frågår om utbildningen kan du höra av dig till Ellinor eller till Madelaine Seidlitz på madelaine.seidlitz@amnesty.se.   Välkommen!

Tvådagarsutbildning för medlemmar som är intresserade av flykting- och migrationsfrågor.   Obs! Pågår både lördag kl. 11-18 och söndag kl. 10-15.   Under utbildningen går vi igenom flyktingsituationen i världen, den internationella flyktingrätten och relevanta folkrättsliga dokument. Vi går igenom Europarådets arbete och däribland Europadomstolen. EU och det gemensamma europeiska ...

Tvådagarsutbildning för medlemmar som är intresserade av flykting-och migrationsfrågor.   Obs! Pågår både lördag kl 11-18 och söndag kl 10-15.   Under utbildningen går vi igenom flyktingsituationen i världen, den internationella flyktingrätten och relevanta folkrättsliga dokument. Vi går igenom Europarådets arbete och däribland Europadomstolen. EU och det gemensamma europeiska asylsystemet presenteras. Asylprövningen och vad som händer när en person söker asyl i Sverige gås igenom steg för steg. Vi går även igenom hur det går till att inge ett enskilt klagomål till internationell fora samt Amnestys arbete med flyktingar och migranter, internationellt och i den svenska sektionen.    Utbildningen är ett obligatoriskt första steg för dig som funderar på att söka uppdrag som förvarsbesökare eller som flykting- och migrationssamordnare. Utbildningen är kostnadsfri och fika samt lunch serveras båda dagarna. Amnesty står inte för eventuell resa eller uppehälle.    Utbildningen hålls i Stockholm i sekretariatets lokaler på Alsnögatan 11. (Samma utbildning hålls även 17-18 september 2016 i Göteborg och 10-11 december 2016 i Malmö.)   Anmälan sker till ida.lundborg@amnesty.se. Ida kan du också höra av dig med frågor om utbildningen. Vid anmälan bör du ange eventuella allergier eller specialkost samt lämna ditt medlemsnummer.    Välkommen!

Tvådagarsutbildning för medlemmar som är intresserade av flykting-och migrationsfrågor.   Obs! Pågår både lördag kl 11-18 och söndag kl 10-15.   Under utbildningen går vi igenom flyktingsituationen i världen, den internationella flyktingrätten och relevanta folkrättsliga dokument. Vi går igenom Europarådets arbete och däribland Europadomstolen. EU och det gemensamma europeiska asylsystemet ...

"Vi måste värna asylrätten" hör vi ofta. Men vad innebär den i praktiken? Kom och folkbilda dig och träffa några av dem som håller asylrättens fana högt i Jämtland.   Medverkande organisationer: Amnesty International Röda Korset Svenska kyrkan Sudan Volunteer Organization   Moderator: Madelaine Seidlitz, Amnesty International   Tid: Onsdag 22 februari kl 18:00 Plats: Östersunds bibliotek Fri entré. Ingen anmälan krävs

"Vi måste värna asylrätten" hör vi ofta. Men vad innebär den i praktiken? Kom och folkbilda dig och träffa några av dem som håller asylrättens fana högt i Jämtland.   Medverkande organisationer: Amnesty International Röda Korset Svenska kyrkan Sudan Volunteer Organization   Moderator: Madelaine Seidlitz, Amnesty International   Tid: Onsdag ...

Enligt tradition samlas vi under årsmötet för en manifestation, i år för en solidaritetsmanifestation för flyktingars rättigheter.   Vi samlas utanför årsmöteslokalerna på Norra Latins skolgård!   Manifestationen handlar om situationen för flyktingar i Kenya, ett land som under årtionden varit tillflyktsplats för människor som flytt våld och konflikt i grannländer som Sudan och Sydsudan, Demokratiska Republiken Kongo, Etiopien, Burundi och inte minst Somalia. Den kenyanska regeringen har beslutat att stänga Dadaab, ett av världens största flyktingläger. Stängningen innebär att drygt 245 000 somaliska flyktingar i Dadaab nu ställs inför att återvända till Somalia, ett land plågat av våld, konflikt och utsatthet, utan att de erbjuds några andra alternativ. Kenyas agerande kring stängningen av Dadaab riskerar att innebära ett brott mot Flyktingkonventionen, som Kenya är part till, och den absoluta folkrättsprincipen non-refoulement.   Slut upp med oss under manifestationen för att visa solidaritet med flyktingarna i Dadaab och kräv att Kenya lever upp till sina människorättsåtaganden och respekterar flyktingars rättigheter!   ****** Program ****** * Ida Lundborg från Amnestys sekretariat talar * Huvudtalare är journalisten Amun Abdullahi * Musik med Ulrika Gålnander * Gemensam fotografering med huvudbudskapet "We stand in solidarity"   Bilderna kommer att förmedlas till flyktingar i Dadaab i Kenya!

Enligt tradition samlas vi under årsmötet för en manifestation, i år för en solidaritetsmanifestation för flyktingars rättigheter.   Vi samlas utanför årsmöteslokalerna på Norra Latins skolgård!   Manifestationen handlar om situationen för flyktingar i Kenya, ett land som under årtionden varit tillflyktsplats för människor som flytt våld och konflikt i ...

Den 20 maj är det aktionsdag för flyktingkampanjen. Vi säger JA till rätten att söka asyl och NEJ till stängningen av Dadaab i Kenya. Den 9 maj samlas vi - alla aktivister i Skåne - och planerar hur vi ska agera och vad vi ska göra. Kom och peppa inför aktionen! Plats: Kamrergatan 21, 211 56 Malmö Tid: 18:00-20:00 Anmäl er gärna till: yasmin.abdullahi@amnesty.se Attenda gärna Facebookeventet för planeringsträffen här: https://www.facebook.com/events/246900682444401/ Vi bjuder såklart på fika. Var med och kämpa för rätten att söka asyl, hoppas vi ses!  

Den 20 maj är det aktionsdag för flyktingkampanjen. Vi säger JA till rätten att söka asyl och NEJ till stängningen av Dadaab i Kenya. Den 9 maj samlas vi - alla aktivister i Skåne - och planerar hur vi ska agera och vad vi ska göra. Kom och peppa inför ...

Tvådagarsutbildning för medlemmar som är intresserade av flykting-och migrationsfrågor.   Obs! Pågår både lördag kl 11-18 och söndag kl 10-15.   Under utbildningen går vi igenom flyktingsituationen i världen, den internationella flyktingrätten och relevanta folkrättsliga dokument. Vi går igenom Europarådets arbete och däribland Europadomstolen. EU och det gemensamma europeiska asylsystemet presenteras. Vi går också igenom asylprövningen steg för steg och vad som händer när en person söker asyl i Sverige. Vi berättar även om hur det går till att ge in ett enskilt klagomål till internationell fora samt presenterar hur Amnesty International arbetar med flyktingars och migranters rättigheter - internationellt och i den svenska sektionen.    Utbildningen är ett obligatoriskt första steg för dig som funderar på att söka uppdrag som förvarsbesökare eller som flykting- och migrationssamordnare. Utbildningen är kostnadsfri och fika samt lunch serveras båda dagarna. Amnesty står inte för eventuell resa eller uppehälle.    Utbildningen hålls i Stockholm i sekretariatets lokaler på Alsnögatan 11. (Samma utbildning hålls även 16-17 september 2017 i Göteborg och 9-10 december 2017 i Malmö.)   Anmälan sker till emil.gronwall@amnesty.se. Om du har frågor om utbildningen kan du också höra av dig till Emil eller till Madelaine Seidlitz på madelaine.seidlitz@amnesty.se. Vid anmälan bör du ange eventuella allergier eller specialkost samt lämna ditt medlemsnummer.    Välkommen!

Tvådagarsutbildning för medlemmar som är intresserade av flykting-och migrationsfrågor.   Obs! Pågår både lördag kl 11-18 och söndag kl 10-15.   Under utbildningen går vi igenom flyktingsituationen i världen, den internationella flyktingrätten och relevanta folkrättsliga dokument. Vi går igenom Europarådets arbete och däribland Europadomstolen. EU och det gemensamma europeiska asylsystemet ...

Den 20 maj är det aktionsdag för flyktingkampanjen. Vi säger JA till rätten att söka asyl och NEJ till stängningen av flyktinglägret Dadaab i Kenya. Själva stängingen av Dadaab kommer att drabba 100 tusentals människor och vi på Amnesty kräver att: - stängnigen av Dadaab stoppas - alla ges möjlighet att söka asyl - principen om non-refoulement upprätthålls (att inte skicka tillbaka en flykting till en plats där en riskerar att utsättas för kränkande behandling eller tortyr)! Den 18 maj samlas vi igen - alla aktivister i Skåne för mer planering och vad vi ska göra. Kom och planera ytterligare och preppa inför aktionen! Plats: Kamrergatan 21, 211 56 Malmö Tid: 17:30 - 19:30 Anmäl er gärna så snart ni kan till: yasmin.abdullahi@amnesty.se Var med och ta ställning tillsammans med oss! #IWELCOME  

Den 20 maj är det aktionsdag för flyktingkampanjen. Vi säger JA till rätten att söka asyl och NEJ till stängningen av flyktinglägret Dadaab i Kenya. Själva stängingen av Dadaab kommer att drabba 100 tusentals människor och vi på Amnesty kräver att: - stängnigen av Dadaab stoppas - alla ges möjlighet ...

Nu är det dags för den årliga kampanjen i samband med Göteborgsvarvet! De senaste två åren har denna dag bjudit på strålande sol, trevliga människor och många namnunderskrifter. Vilket vi även hoppas är fallet i år.  I samband med Göteborgsvarvet kommer vi således att lansera Flyktingkampanjen i Göteborg. Vi kommer att kampanja mellan 12:00-17:00. Men du kan själv välja när du vill delta och hur länge. Dagen är uppdelad i två pass, kl. 12-14.30 och 14.30-17, men du får gärna vara med hela dagen eller delar av den. Uppsamling sker vid korvkiosken på Linnèplatsen kl. 12 och kl. 14.30. Årets tema är följaktligen flyktingars rättigheter där fokus ligger på hotet om stängingen av flyktinglägret Dadaab i Kenya. Här bor i dagsläget minst 245 000 människor. Vart ska de ta vägen om det stängs? Flyktingarna bosatta i Dadaab har ingen möjlighet att återvända till ursprungslandet då det råder fortsatt inbördeskrig. Därför behövs vi tillsammans höja våra röster för att få den kenyanska regeringen att ändra sitt beslut!  Mer info om kampanjen hittar du här: http://aktivism.amnesty.se/delta-i-en-kampanj/flyktingkampanjen/kenya/   Frågor eller kontakt  E-mail: kampanjgruppen.amnesty.gbg@gmail.com Facebookevent: http://bit.ly/2qyy3Uu alternativt sök på Kampanja för flyktingars rättigheter! (anmäl gärna här om du önskar delta alternativt har några frågor            

Nu är det dags för den årliga kampanjen i samband med Göteborgsvarvet! De senaste två åren har denna dag bjudit på strålande sol, trevliga människor och många namnunderskrifter. Vilket vi även hoppas är fallet i år.  I samband med Göteborgsvarvet kommer vi således att lansera Flyktingkampanjen i Göteborg. Vi kommer ...

Amnestys Göteborgsdistrikt bjuder in att kampanja under Hammarkullekarnevalen.Hammarkullekarnevalen är en årlig karneval som anordnas i bostadsområdet Hammarkullen i Göteborg och har varit återkommande sedan år 1974.  Hammarkullekarnevalen är en del av ett flertal event som Göteborgsdistriktet anordnar för att uppmärksamma flytkingars rättigheter från den 20 maj och fortsatt under försommaren.   Allmän information om de kommande eventen: Den 20 maj är det dags att starta vår nästan två år långa kampanj för flyktingars rättigheter. Vilken startar med fokus på Kenya. Läs mer här:http://aktivism.amnesty.se/delta-i-en-kampanj/flyktingkampanjen/kenya/ I Göteborg kommer vi att satsa stort under försommaren för att finnas med på inte mindre än 6 olika tillställningar för att uppmärksamma dessa viktiga frågor. Är du intresserad av att delta på en eller flera av dessa aktiviteter är du välkommen att fylla i en intresseanmälan här http://bit.ly/2q3gCb8. Vi kommer att samlas upp en stund innan varje aktivitet och gå igenom kampanjmaterialet. Tanken är att vi går runt med t-shirts och namnlistor och pratar med folk om dessa vikriga frågor. När du anmält intresse till en aktivitet kommer du få närmare information om tid och plats. Har du frågor eller funderingar hör av dig till Johanna i kampanjutskottet: johanna.azar@gmail.com eller 0708888455. Hoppas vi blir många som påverkar tillsammans! ☼Soliga hälsningar från Göteborgsdistriktets styrelse☼

Amnestys Göteborgsdistrikt bjuder in att kampanja under Hammarkullekarnevalen.Hammarkullekarnevalen är en årlig karneval som anordnas i bostadsområdet Hammarkullen i Göteborg och har varit återkommande sedan år 1974.  Hammarkullekarnevalen är en del av ett flertal event som Göteborgsdistriktet anordnar för att uppmärksamma flytkingars rättigheter från den 20 maj och fortsatt under försommaren. ...

Megaloppis i Majorna är en årlig loppis där försäljare och köpare flyttar ut på stadsdelen Majornas myllrande gator för att köpslå och fynda. Amnesty kommer vara på plats för att kampanja för flyktingars rättigheter.  Megaloppis i Majorna är en del av ett flertal event som Göteborgsdistriktet anordnar för att uppmärksamma flytkingars rättigheter från den 20 maj och fortsatt under försommaren. Allmän information om de kommande eventen: Den 20 maj är det dags att starta vår nästan två år långa kampanj för flyktingars rättigheter. Vilken startar med fokus på Kenya. Läs mer här:http://aktivism.amnesty.se/delta-i-en-kampanj/flyktingkampanjen/kenya/ I Göteborg kommer vi att satsa stort under försommaren för att finnas med på inte mindre än 6 olika tillställningar för att uppmärksamma dessa viktiga frågor. Är du intresserad av att delta på en eller flera av dessa aktiviteter är du välkommen att fylla i en intresseanmälan här http://bit.ly/2q3gCb8. Vi kommer att samlas upp en stund innan varje aktivitet och gå igenom kampanjmaterialet. Tanken är att vi går runt med t-shirts och namnlistor och pratar med folk om dessa vikriga frågor. När du anmält intresse till en aktivitet kommer du få närmare information om tid och plats. Har du frågor eller funderingar hör av dig till Johanna i kampanjutskottet: johanna.azar@gmail.com eller 0708888455. Hoppas vi blir många som påverkar tillsammans! ☼Soliga hälsningar från Göteborgsdistriktets styrelse☼

Megaloppis i Majorna är en årlig loppis där försäljare och köpare flyttar ut på stadsdelen Majornas myllrande gator för att köpslå och fynda. Amnesty kommer vara på plats för att kampanja för flyktingars rättigheter.  Megaloppis i Majorna är en del av ett flertal event som Göteborgsdistriktet anordnar för att uppmärksamma flytkingars ...

Hela dagen lång är en gatufestival där andra och tredje långgatorna fylls med festligheter, matstånd, musik och dans. Amnesty kommer kampanja i vimlet och uppmärksamma flyktingars rättighter.    Hela dagen lång är en del av ett flertal event som Göteborgsdistriktet anordnar för att uppmärksamma flytkingars rättigheter från den 20 maj och fortsatt under försommaren. Allmän information om de kommande eventen: Den 20 maj är det dags att starta vår nästan två år långa kampanj för flyktingars rättigheter. Vilken startar med fokus på Kenya. Läs mer här:http://aktivism.amnesty.se/delta-i-en-kampanj/flyktingkampanjen/kenya/ I Göteborg kommer vi att satsa stort under försommaren för att finnas med på inte mindre än 6 olika tillställningar för att uppmärksamma dessa viktiga frågor. Är du intresserad av att delta på en eller flera av dessa aktiviteter är du välkommen att fylla i en intresseanmälan här http://bit.ly/2q3gCb8. Vi kommer att samlas upp en stund innan varje aktivitet och gå igenom kampanjmaterialet. Tanken är att vi går runt med t-shirts och namnlistor och pratar med folk om dessa vikriga frågor. När du anmält intresse till en aktivitet kommer du få närmare information om tid och plats. Har du frågor eller funderingar hör av dig till Johanna i kampanjutskottet: johanna.azar@gmail.com eller 0708888455. Hoppas vi blir många som påverkar tillsammans! ☼Soliga hälsningar från Göteborgsdistriktets styrelse☼

Hela dagen lång är en gatufestival där andra och tredje långgatorna fylls med festligheter, matstånd, musik och dans. Amnesty kommer kampanja i vimlet och uppmärksamma flyktingars rättighter.    Hela dagen lång är en del av ett flertal event som Göteborgsdistriktet anordnar för att uppmärksamma flytkingars rättigheter från den 20 maj ...

Fira nationaldagen och umgås med Amnesty göteborgsdistriktet på Picknickfestivalen! Vi kommer kampanja samt bjuda på snacks och häng.  För mer information om hur du kan delta se http://bit.ly/2qyM0lp  Alternativt sök på Picknickfestivalen med Amnesty Göteborg. Picknickfestivalen är en heldag som arrangeras för mångfald och gemenskap med syfte att minska segregationen i göteborg. Det kommer vara fullt med uppträdande och aktiviteter från kl 12. Läs mer på: https://www.facebook.com/events/1526901113989254/   Picknickfestivalen är en del av ett flertal event som Göteborgsdistriktet anordnar för att uppmärksamma flytkingars rättigheter från den 20 maj och fortsatt under försommaren. Allmän information om de kommande eventen: Den 20 maj är det dags att starta vår nästan två år långa kampanj för flyktingars rättigheter. Vilken startar med fokus på Kenya. Läs mer här: http://aktivism.amnesty.se/delta-i-en-kampanj/flyktingkampanjen/kenya/ I Göteborg kommer vi att satsa stort under försommaren för att finnas med på inte mindre än 6 olika tillställningar för att uppmärksamma dessa viktiga frågor. Är du intresserad av att delta på en eller flera av dessa aktiviteter är du välkommen att fylla i en intresseanmälan här http://bit.ly/2q3gCb8. Vi kommer att samlas upp en stund innan varje aktivitet och gå igenom kampanjmaterialet. Tanken är att vi går runt med t-shirts och namnlistor och pratar med folk om dessa vikriga frågor. När du anmält intresse till en aktivitet kommer du få närmare information om tid och plats. Har du frågor eller funderingar hör av dig till Johanna i kampanjutskottet: johanna.azar@gmail.com eller 0708888455. Hoppas vi blir många som påverkar tillsammans! ☼Soliga hälsningar från Göteborgsdistriktets styrelse☼                        

Fira nationaldagen och umgås med Amnesty göteborgsdistriktet på Picknickfestivalen! Vi kommer kampanja samt bjuda på snacks och häng.  För mer information om hur du kan delta se http://bit.ly/2qyM0lp  Alternativt sök på Picknickfestivalen med Amnesty Göteborg. Picknickfestivalen är en heldag som arrangeras för mångfald och gemenskap med syfte att minska segregationen i göteborg. Det ...

Musik i det gröna är en kammarkonsert i Slottskogen där helgdagen kan firas till tonerna av Göteborgssymfoniorkester. Amnesty kommer att vara på plats och kampanja för flyktingars rättigheter.  Musik i det gröna är en del av ett flertal event som Göteborgsdistriktet anordnar för att uppmärksamma flytkingars rättigheter från den 20 maj och fortsatt under försommaren. Allmän information om de kommande eventen: Den 20 maj är det dags att starta vår nästan två år långa kampanj för flyktingars rättigheter. Vilken startar med fokus på Kenya. Läs mer här:http://aktivism.amnesty.se/delta-i-en-kampanj/flyktingkampanjen/kenya/ I Göteborg kommer vi att satsa stort under försommaren för att finnas med på inte mindre än 6 olika tillställningar för att uppmärksamma dessa viktiga frågor. Är du intresserad av att delta på en eller flera av dessa aktiviteter är du välkommen att fylla i en intresseanmälan här http://bit.ly/2q3gCb8. Vi kommer att samlas upp en stund innan varje aktivitet och gå igenom kampanjmaterialet. Tanken är att vi går runt med t-shirts och namnlistor och pratar med folk om dessa vikriga frågor. När du anmält intresse till en aktivitet kommer du få närmare information om tid och plats. Har du frågor eller funderingar hör av dig till Johanna i kampanjutskottet: johanna.azar@gmail.com eller 0708888455. Hoppas vi blir många som påverkar tillsammans! ☼Soliga hälsningar från Göteborgsdistriktets styrelse☼

Musik i det gröna är en kammarkonsert i Slottskogen där helgdagen kan firas till tonerna av Göteborgssymfoniorkester. Amnesty kommer att vara på plats och kampanja för flyktingars rättigheter.  Musik i det gröna är en del av ett flertal event som Göteborgsdistriktet anordnar för att uppmärksamma flytkingars rättigheter från den 20 ...

Varmt välkomna till Stockholms Amnestykörs vårkonsert, med tema: Flyktingars rättigheter. Det finns ca 65 miljoner flyktingar i världen, det största antalet flyktingar i världen hittills. Stockholms Amnestykörs vårkonsert är en del utav Amnestys internationella flyktingkampanj, där alla människors rätt att söka asyl uppmärksammas. I samband med vår konsert går det bra att skriva under namninsamlingen till Amnestys vädjanden inom den pågående kampanjen. Fritt inträde, men vi välkomnar frivilliga bidrag! Alla bidrag går till Amnesty Internationals viktiga arbete för mänskliga rättigheter. Vi bjuder på fika under konserten. Om du inte kan delta i konserten och vill skriva under namninsamlingen kan du göra det elektroniskt här: https://www.amnesty.se/engagera-dig/agera/aktioner/kenya-stoppa-stangningen-av-varldens-storsta-flyktinglager/

Varmt välkomna till Stockholms Amnestykörs vårkonsert, med tema: Flyktingars rättigheter. Det finns ca 65 miljoner flyktingar i världen, det största antalet flyktingar i världen hittills. Stockholms Amnestykörs vårkonsert är en del utav Amnestys internationella flyktingkampanj, där alla människors rätt att söka asyl uppmärksammas. I samband med vår konsert går det ...

On June 20th 2017, World Refugee Day, the Swedish section of Amnesty International host a joint world premiere screening of the feature length documentary Warehoused (https://warehousedthemovie.com/), together with a talk on what can be done to protect the human rights of refugees living in refugee camps in Kenya and elsewhere. --- Through intimate portraits of every day life for some of the hundreds of thousands of people living in Dadaab refugee camp in Kenya, the film gives a picture of the situation for people in protracted refugee situations worldwide. Among others, the film follows a journalist in her life and work in the camp and a filmmaker who wants to help young refugees express themselves through film, while he himself is struggling to reunite with his family in the US.  The film screening is part of an international project where the film will be screening on World Refugee Day at several places around the globe, among them in Nairobi, Kenya, to raise awareness on the situation for millions of people worldwide who live in protracted refugee situations. The film talk, with a guest from the regional office of Amnesty International in Nairobi, Kenya, will discuss what can be done - on a local, regional and global level - to protect the human rights of people living in refugee camps in Kenya and elsewhere. What can people living in Sweden do to change this situation, and how does it affect us? When: Tuesday June 20th 2017, 4.30 pm - 7 pm Where: Bio Rio cinema, Hornstulls Strand 3, Stockholm The talk is at 4.30 pm - 5.15 pm. The film screening starts at 5.30 pm. Bistro Rio is open during the break. The film screening and the talk is free of charge. The film is in English and the talk will be held in English. The film running time is 74 minutes.  Do you want to take action for refugee rights? At the screening, there will be a possibility to take part in Amnesty International's ongoing campaign on refugee rights, which is currently focusing on the refugee situation in Kenya and Dadaab, a city-like refugee camp that the Kenyan government has decided to close. Read more at https://www.amnesty.se/engagera-dig/agera/aktioner/kenya-stoppa-stangningen-av-varldens-storsta-flyktinglager For more info about the documentary visit https://warehousedthemovie.com/screenings/wh-amnesty-international-swedish-section-117-39                            

On June 20th 2017, World Refugee Day, the Swedish section of Amnesty International host a joint world premiere screening of the feature length documentary Warehoused (https://warehousedthemovie.com/), together with a talk on what can be done to protect the human rights of refugees living in refugee camps in Kenya and elsewhere. ...

Den 20 juni, på Internationella flyktingdagen, anordnar Amnesty International en visning av dokumentären "Warehoused". Filmvisningen är en del av ett internationellt filmprojekt och inleds med ett samtal om vad som kan göras för att värna de mänskliga rättigheterna för människor som lever i flyktingläger i Kenya, och i övriga världen. Anmäl dig här, helst senast den 18 juni 2017. Genom nära porträtt av vardagslivet för några av de hundratusentals människor som lever i flyktinglägret Dadaab i Kenya, ger filmen en bild av villkoren för människor som lever i långvariga flyktingsituationer. Vi får bland annat möta en journalist i hennes liv och arbete i lägret och en filmskapare som vill ge ungdomar i lägret möjlighet att uttrycka sig genom film, samtidigt som han kämpar för att få återförenas med sin familj i USA. Filmsamtalet, som gästas av bland andra en representant från Amnesty Internationals regionala kontor i Nairobi, Kenya, tar bland annat upp vad som kan göras - på lokal, regional och global nivå - för att värna rättigheterna för flyktingar i Kenya och i liknande situationer världen över. Hur kan vi som lever i Sverige påverka situationen, och hur påverkar situationen oss? Visningen är en del av ett internationellt projekt där filmen Warehoused visas på Internationella flyktingdagen på flera håll i världen - däribland i Nairobi - för att uppmärksamma situationen för människor i flyktingläger. När: Tisdagen den 20 juni 2017 kl. 16.30 - 19.00 Var: Bio Rio, Hornstulls Strand 3, Stockholm Samtalet pågår kl. 16.30-17.15 och filmvisningen börjar 17.30. Bistro Rio är öppen i pausen. Filmen och samtalet hålls på engelska. Fri entré och öppet för alla. Anmäl dig  här, helst senast den 18 juni 2017. I samband med visningen finns möjlighet att agera inom ramen för Amnesty Internationals pågående flyktingkampanj. Kampanjen uppmärksammar just nu situationen i Kenya och Dadaab, ett flyktingläger med en befolkning större än Örebro och Västerås tillsammans, som kenyanska regeringen har beslutat att stänga. Läs mer på https://www.amnesty.se/engagera-dig/agera/aktioner/kenya-stoppa-stangningen-av-varldens-storsta-flyktinglager/ Länk till Facebookevent: https://www.facebook.com/events/314897212275950/ Mer om filmen Närmare 2 av 1 000 av världens befolkning lever i flyktingläger. Många av dessa har levt i läger i flera år, under svåra förhållanden, med liten rörelsefrihet och små möjligheter att påverka sin framtid. I filmen Warehoused, som ger en inblick i livet för den kvarts miljon människor som lever i flyktinglägret Dadaab i Kenya, får vi bland annat möta Liban, som kämpar för att kunna återförenas med sin familj som lever i USA, samtidigt som han försöker ge ungdomarna i lägret sätt att uttrycka sig genom film. Vi får också följa en journalist i hennes liv och arbete i lägret samt möta personal från FN:s flyktingorgan UNHCR som talar om de dagliga utmaningar de möter i att tillgodse flyktingarnas grundläggande behov. Filmen av skapad av Vincent Vittorio och Asher Emmanuel. Speltid 74 minuter. Engelskt tal och engelsk text. Se trailer och läs mer här https://warehousedthemovie.com/.

Den 20 juni, på Internationella flyktingdagen, anordnar Amnesty International en visning av dokumentären "Warehoused". Filmvisningen är en del av ett internationellt filmprojekt och inleds med ett samtal om vad som kan göras för att värna de mänskliga rättigheterna för människor som lever i flyktingläger i Kenya, och i övriga världen. ...

Söndagen den 6 augusti bjuder Amnestys Syriengrupp in till en träff i Spånga med temat: Från fånge till flykting. Träffen börjar med att Amnestys Syriengrupp kommer att berätta om den nu pågående globala Flyktingkampanjen. Gruppen kommer även att presentera sig och sitt arbete, generellt och inom ramen för kampanjen samt så kommer de att ge möjlighet till olika former av engagemang. Sedan kommer de två syriska författarna Aram Karabet och Mansor Almanson att berätta om sin flykt från Syrien till Sverige. Det kommer även att bli musik av och med Gharib Ali. Efter kl.14 fortsätter träffen med en syrisk förening som bland annat kommer att bjuda på mer musik och knykalas. Välkomna!   Obs! Träffen kommer till stor del hållas på arabiska, möjlighet till svensk tolkning finns. Mer information finns här: Från fånge till flykting

Söndagen den 6 augusti bjuder Amnestys Syriengrupp in till en träff i Spånga med temat: Från fånge till flykting. Träffen börjar med att Amnestys Syriengrupp kommer att berätta om den nu pågående globala Flyktingkampanjen. Gruppen kommer även att presentera sig och sitt arbete, generellt och inom ramen för kampanjen samt ...

Tvådagarsutbildning för medlemmar som är intresserade av flykting-och migrationsfrågor.   Obs! Pågår både lördag kl 11-18 och söndag kl 10-15.   Under utbildningen går vi igenom flyktingsituationen i världen, den internationella flyktingrätten och relevanta folkrättsliga dokument. Vi går igenom Europarådets arbete och däribland Europadomstolen. EU och det gemensamma europeiska asylsystemet presenteras. Vi går också igenom asylprövningen steg för steg och vad som händer när en person söker asyl i Sverige. Vi berättar även om hur det går till att ge in ett enskilt klagomål till internationell fora samt presenterar hur Amnesty International arbetar med flyktingars och migranters rättigheter - internationellt och i den svenska sektionen.    Utbildningen är ett obligatoriskt första steg för dig som funderar på att söka uppdrag som förvarsbesökare eller som flykting- och migrationssamordnare. Utbildningen är kostnadsfri och fika samt lunch serveras båda dagarna. Amnesty står inte för eventuell resa eller uppehälle.    Utbildningen hålls centralt i Göteborg. Närmare uppgift om lokal anges inom kort. (Samma utbildning hålls även 13-14 maj 2017 i Stockholm och 9-10 december 2017 i Malmö.)   Anmälan sker till madelaine.seidlitz@amnesty.se. Om du har frågor om utbildningen kan du höra av dig till Madelaine på samma mailadress. Vid anmälan bör du ange eventuella allergier eller specialkost samt lämna ditt medlemsnummer.    Välkommen!

Tvådagarsutbildning för medlemmar som är intresserade av flykting-och migrationsfrågor.   Obs! Pågår både lördag kl 11-18 och söndag kl 10-15.   Under utbildningen går vi igenom flyktingsituationen i världen, den internationella flyktingrätten och relevanta folkrättsliga dokument. Vi går igenom Europarådets arbete och däribland Europadomstolen. EU och det gemensamma europeiska asylsystemet ...

Varje dag fattar människor över hela världen det svåra beslutet att lämna sina hem. Kanske tvingas de fly på grund av krig eller förföljelse, kanske på grund av miljökatastrofer eller på grund av en kombination av dessa orsaker. Idag är drygt 65 miljoner människor på flykt. Amnesty jobbar dagligen med flyktingars och migranters rättigheter.  Den 7 oktober visar Amnesty i Stockholm tillsammans med Amnestys Syriengrupp filmen “The Crossing” (på svenska “Flykten”). Efter filmen samtalar Ida Lundborg, flyktinghandläggare på Amnesty i Stockholm, med Angela Al Souliman, journalist från Syrien, som också medverkar i filmen. Samtalet kommer kretsa kring upplevelsen av flykten och att orientera sig i ett helt främmande land utifrån Angelas egna erfarenheter. OM THE CROSSING “The Crossing takes us along on one of the most dangerous journeys of our time with a group of Syrians fleeing war and persecution, crossing a sea, two continents and five countries, searching for a home to rekindle the greatest thing they have lost – hope. They make it to Europe, only to find out that the hardest part of their journey still lies ahead. Months of uncertainty and waiting, living in one centre after another, takes a toll on their spirits, as they confront what being a ‘refugee’ means.” Filmen är på arabiska/engelska med engelsk text.  Samtalet sker på engelska med arabisk tolk. Tid: Lördagen den 7/10 kl. 15.30-17.45 Plats: Bio Rio, Hornstulls Strand 3, 117 39, Stockholm  Eventet är gratis och öppet för alla! Det är begränsat antal platser och för att få en bild av hur många som kommer vill vi gärna att ni anmäler er här:https://docs.google.com/forms/d/1R7qPehOeX44YNdxk3DoN09XyzZZo75RX4yZX7N913lY/edit  Tack på förhand! Välkomna!ا كل يوم يتخذ الناس في جميع أنحاء العالم  ‏‎قرار صعب لمغادرة اوطانهم . ولعلهم يضطرون إلى الطيران بسبب الحرب أو الاضطهاد، ربما بسبب الكوارث البيئية أو بسبب مزيج من هذه الأسباب معاً. واليوم يفر أكثر من 65 مليون شخص حول العالم. ‏‎ منظمة العفو الدولية تعمل يومياً مع حقوق اللاجئين والمهاجرين. ستعرض منظمة العفو الدولية في استوكهولم فيلم المعبر في قاعة Bio Rio  في 7 أكتوبر / تشرين الأول، بالتعاون مع مجموعة سورية التابعة لمنظمة العفو الدولية. بعد الفيلم، تتحدث إيدا لوندبورغ، المدعية العامة للاجئين في منظمة العفو الدولية في استوكهولم، مع أنجيلا سليمان، الصحفية السورية، المشاركة في الفيلم. والحديث سيكون عن تجربة انجلا الخاصة وكيفية التعايش في بلد جديد و غريب  عرض الفيلم مجاني.

Varje dag fattar människor över hela världen det svåra beslutet att lämna sina hem. Kanske tvingas de fly på grund av krig eller förföljelse, kanske på grund av miljökatastrofer eller på grund av en kombination av dessa orsaker. Idag är drygt 65 miljoner människor på flykt. Amnesty jobbar dagligen med ...

 Amnestys studentgruppen på Malmö universitet visar filmen "CHASING ASYLUM", som en del av den globala flyktingkampanjen. Om du försöker nå Australien med båt utan visum för att söka asyl, kommer du aldrig att sätta din fot på australiensisk mark. Det är meddelandet från den australiensiska regeringen som systematiskt stoppar folk som försöker nå landet. De tas istället till avlägsna önationer i Stillahavsområdet som Australien har samarbete med. Flyktingar som stoppas till sjöss förs av den australiensiska kustbevakningen till önationen Nauru och Manus Island, som tillhör Papua Nya Guinea. Människor som transporteras till Manus och Nauru hålls i obestämd tid, i tältläger och under svåra omständigheter. Den medicinska vård är dålig och de har begränsad kontakt med omvärlden. "CHASING ASYLUM" avslöjar den verkliga konsekvensen av Australiens flyktingpolitik och undersöker hur "The Lucky Country" blev ett land där ledare väljer fängelse över medkänsla samt där regeringen berövar de desperata sina grundläggande mänskliga rättigheter. Filmen visar bilder som aldrig tidigare har visats, den avslöjar hur det drabbar indvider som letar efter ett säkert istället hamnar i en limbosituation. Efter filmvisningen kommer Ida Lundborg, flyktingofficer i Amnesty Sweden, att diskutera hur Australiens flyktingpolitik bryter mot Australiens människorättsliga förpliktelser och hur Amnesty arbetar för att utmana denna politik och liknande politik runt om i världen. Vi kommer också lämna golvet öppet för frågor från publiken. Evenemanget är gratis, öppet för alla och det kommer givetvis att bli fika!   Välkommen! Amnestys studentgruppen på Malmö universitet inbjuder dig till en filmvisning av filmen "CHASING ASYLUM", som en del av den globala flyktingkampanjen. Om du försöker nå Australien med båt utan visum för att söka asyl, kommer du aldrig att sätta din fot på australiensiskt mark. Det är meddelandet från den australiensiska regeringen som systematiskt stoppar folk som försöker nå landet. De tas istället till avlägsna önationer i Stillahavsområdet som Australien har samarbete med. Flyktingar som stoppas till sjöss förs av den australiensiska kustbevakningen till önationen Nauru och Manus Island, som tillhör Papua Nya Guinea. Människor som transporteras till Manus och Nauru hålls i obestämd tid, i tältläger och under svåra omständigheter. Den medicinska vård är dålig och de har begränsad kontakt med omvärlden. "CHASING ASYLUM" avslöjar den verkliga konsekvensen av Australiens flyktingpolitik och undersöker hur "The Lucky Country" blev ett land där ledare väljer fängelse över medkänsla samt där regeringen berövar de desperata sina grundläggande mänskliga rättigheter. Filmen visar bilder som aldrig tidigare har visats, den avslöjar hur det drabbar indvider som letar efter ett säkert istället hamnar i en limbosituation. Efter filmvisningen kommer Ida Lundborg, flyktingofficer i Amnesty Sweden, att diskutera hur Australiens flyktingpolitik bryter mot Australiens människorättsliga förpliktelser och hur Amnesty arbetar för att utmana denna politik och liknande politik runt om i världen. Vi kommer också lämna golvet öppet för frågor från publiken. Evenemanget är gratis, öppet för alla och det kommer givetvis att bli fika :)

 Amnestys studentgruppen på Malmö universitet visar filmen "CHASING ASYLUM", som en del av den globala flyktingkampanjen. Om du försöker nå Australien med båt utan visum för att söka asyl, kommer du aldrig att sätta din fot på australiensisk mark. Det är meddelandet från den australiensiska regeringen som systematiskt stoppar folk ...

Tvådagarsutbildning för medlemmar som är intresserade av flykting-och migrationsfrågor.   Obs! Pågår både lördag kl 11-18 och söndag kl 10-15.   Under utbildningen går vi igenom flyktingsituationen i världen, den internationella flyktingrätten och relevanta folkrättsliga dokument. Vi går igenom Europarådets arbete och däribland Europadomstolen. EU och det gemensamma europeiska asylsystemet presenteras. Vi går också igenom asylprövningen steg för steg och vad som händer när en person söker asyl i Sverige. Vi berättar även om hur det går till att ge in ett enskilt klagomål till internationell fora samt presenterar hur Amnesty International arbetar med flyktingars och migranters rättigheter - internationellt och i den svenska sektionen.    Utbildningen är ett obligatoriskt första steg för dig som funderar på att söka uppdrag som förvarsbesökare eller som flykting- och migrationssamordnare. Utbildningen är kostnadsfri och fika samt lunch serveras båda dagarna. Amnesty står inte för eventuell resa eller uppehälle.    Utbildningen hålls i centrala Malmö.  Närmare uppgift om lokal anges inom kort.   Anmälan sker till ellinor.hagman@amnesty.se. Om du har frågor om utbildningen kan du också höra av dig till Ellinor eller till Madelaine Seidlitz på madelaine.seidlitz@amnesty.se. Vid anmälan bör du ange eventuella allergier eller specialkost samt lämna ditt medlemsnummer.    Välkommen!

Tvådagarsutbildning för medlemmar som är intresserade av flykting-och migrationsfrågor.   Obs! Pågår både lördag kl 11-18 och söndag kl 10-15.   Under utbildningen går vi igenom flyktingsituationen i världen, den internationella flyktingrätten och relevanta folkrättsliga dokument. Vi går igenom Europarådets arbete och däribland Europadomstolen. EU och det gemensamma europeiska asylsystemet ...