Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Barnarbete och diskriminering av kvinnor vid tillverkningen av palmolja Kolla i ditt skafferi. Ser du produkter från Unilever, Colgate-Palmolive, Nestlé, Procter&Gamble och Kellogg's? Läs nu innehållsförteckningen. Innehåller produkten palmolja? Palmolja finns i hälften av våra hushållsprodukter. I en ny rapport från Amnesty International har 7 palmoljeplantager i Indonesien granskats. Amnesty ...

Hiv och Aids

Hiv och mänskliga rättigheter Över 33 miljoner människor i världen lever med hiv. 22,5 miljoner av dem lever i Afrika söder om Sahara. Enligt FN:s samlade program mot hiv/aids, UNAIDS, nådde hiv epidemin sin kulmen år 1999. Sedan dess har antalet nya fall av hivsmitta minskat med 19 procent, globalt ...

Mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid Amnesty Internationals vision är en värld där varje människa åtnjuter alla de rättigheter som ingår i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Amnesty International utreder och dokumenterar allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter. Vi utövar påtryckningar mot makthavare för att förebygga, förhindra och stoppa ...

Fakta om diskriminering Diskriminering är ett angrepp på själva begreppet mänskliga rättigheter. Diskriminering är ett systematiskt förnekande av vissa människors eller gruppers mänskliga rättigheter på grund av vilka de är eller vad de tror på. FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter och internationella människorättsnormer är grundade på principen om icke-diskriminering. ...

Vad innebär rätten till vatten?  Utan vatten kan människan inte överleva - och vatten kan inte ersättas med något annat. Att ha tillgång till rent vatten är en mänsklig rättighet. Ändå lever närmare 900 miljoner människor i världen utan tillgång till tillräckligt och säkert vatten. De flesta bor på landbygden ...

Diskriminering av homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner och intersexuella HBTQI är ett samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queerpersoner och intersexuella. Runt om i världen förföljs, trakasseras och diskrimineras människor på grund av sin verkliga eller uppfattade sexuella läggning eller könsidentitet. Diskrimineringen leder bland annat till att HBTQI-personer fängslas, torteras och ...

Pride

Pride: festivaler som uppmärksammar HBTQI-rättigheter Amnesty deltar ofta på Pridefestivaler i olika länder. I vissa städer runt om i Europa är Pridearrangemang hotade på grund av homofobiskt våld från motdemonstranter eller statliga aktörer. Amnesty anser att stater genom sina internationella åtaganden måste respektera rätten till yttrande- och mötesfrihet och att ...

Diskriminering – alla är inte lika inför lagen Diskriminering innebär enkelt uttryckt att någon missgynnas eller kränks på grund av vem hen är, vad hen tror på eller hur hen lever. Diskrimineringsförbudet är en central del av människorättsskyddet och finns i alla konventioner om mänskliga rättigheter. Skydd mot diskriminering finns ...

Orsaker

Den främsta orsaken är diskriminering En majoritet av världens fattiga är kvinnor. Könsdiskriminering går inte sällan hand i hand med andra former av diskriminering. Etniska och religiösa minoriteter, ursprungsfolk, migranter är ofta utsatta för diskriminering som i praktiken urholkar deras mänskliga rättigheter. Kvinnor från dessa grupper utsätts för dubbel diskriminering. ...

Under stadsfestivalen Fallens dagar kommer grupp U15 närvara med information och insamling av namnunderskrifter till den japanska regeringen angående diskrimineringen av HBTQI-personer i Japan.  

Under stadsfestivalen Fallens dagar kommer grupp U15 närvara med information och insamling av namnunderskrifter till den japanska regeringen angående diskrimineringen av HBTQI-personer i Japan.  

Kom och besök Amnestys tält där vi har aktuella aktioner och information om hbtqi-personers rättigheter. Vi agerar bland annat mot diskrimineringen av hbtqi-personer i Japan.   Vi bjuder på kaffe & fika och finns på plats under hela veckan! Välkommen

Kom och besök Amnestys tält där vi har aktuella aktioner och information om hbtqi-personers rättigheter. Vi agerar bland annat mot diskrimineringen av hbtqi-personer i Japan.   Vi bjuder på kaffe & fika och finns på plats under hela veckan! Välkommen

Grupp 209 deltar i årets Falkenberg Pride för att uppmärksamma diskrimineringen mot HBTQI-personer i Japan med information och petitioner. Varmt välkomna! Årets kärleksfullaste fest äger rum 16-18 juni. Fredag 16 juni kör vi invigning med HBTQ-BBQ i Storans trädgård med blandade artister under kvällen. Lördag 17 juni är huvuddag med pridepark vid Storan, prideparad, konsert och nattklubb. På söndagen den 18:e avslutar vi med en brunch och en kortare föreläsning med samtal. Ladda med kärlek och kom och var med oss för att visa att Falkenberg är en stad för alla. https://www.facebook.com/events/135912716949374/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D    

Grupp 209 deltar i årets Falkenberg Pride för att uppmärksamma diskrimineringen mot HBTQI-personer i Japan med information och petitioner. Varmt välkomna! Årets kärleksfullaste fest äger rum 16-18 juni. Fredag 16 juni kör vi invigning med HBTQ-BBQ i Storans trädgård med blandade artister under kvällen. Lördag 17 juni är huvuddag med ...

Picknikfestivalen, skövde Grupp: U6 är med på picknikfestivalen 17:e juni, där dem informerar och salmar in petitioner till Japanska regeringen angående diskrimineringen av HBTQI-personer i Japan. Varmt Välkomna! **************************************************************************************   Alla människor oavsett kön, sexuell läggning eller könsidentitet har rätt till skydd mot hatbrott och diskriminering och att få tillgång till samma rättigheter som andra. Trots detta utsätts många HBTQI-personer i alla åldrar och i alla delar av världen för omfattande människorättskränkningar på grund av homofobiska attityder, diskriminering och brist på rättsligt skydd.  I Japan är diskrimineringen av HBTQI-personer utbredd och skyddet från offentliga aktörer svagt. De utsätts för diskriminering bland annat på arbetsplatser, i skolan, inom familjen samt inom hälso- och sjukvården. Många HBTQI-personer har även svårigheter att få tillgång till eller ta del av medicinskt nödvändig vård, såsom hormonbehandling för transpersoner. Homofobiska uttalanden av politiker och myndigheter bidrar med stor sannolikhet till att diskrimineringen på grund av sexuell läggning eller könsidentitet fortfarande är så utbredd.  Den japanska regeringen har en omedelbar skyldighet att stoppa diskrimineringen av HBTQI-personer och att  säkerställa tillgången till deras mänskliga rättigheter. Situationen är akut. Diskriminering av människor på grund av sexuell läggning, könsidentitet och  könsuttryck står i strid med den grundläggande principen om alla människors lika värde och rättigheter.

Picknikfestivalen, skövde Grupp: U6 är med på picknikfestivalen 17:e juni, där dem informerar och salmar in petitioner till Japanska regeringen angående diskrimineringen av HBTQI-personer i Japan. Varmt Välkomna! **************************************************************************************   Alla människor oavsett kön, sexuell läggning eller könsidentitet har rätt till skydd mot hatbrott och diskriminering och att få tillgång ...

Grupp 191 uppmärksammar bilfantaster i Västerås om situationen för hbtqi-personer i Japan. Nygifta får möjlighet att agera för att även hbtqi-personer i Japan får älska vem de vill utan att bli diskriminerade.

Grupp 191 uppmärksammar bilfantaster i Västerås om situationen för hbtqi-personer i Japan. Nygifta får möjlighet att agera för att även hbtqi-personer i Japan får älska vem de vill utan att bli diskriminerade.

Grupp 78 i Östersund gästspelar i grannorten Sundsvall för att uppmärksamma och samla namn mot diskrimineringen av hbtqi-personer i Japan.

Grupp 78 i Östersund gästspelar i grannorten Sundsvall för att uppmärksamma och samla namn mot diskrimineringen av hbtqi-personer i Japan.

Fredag- söndag kommer Amnesty i Malmö tillsammans med Amnesty Queer Lund att samla namn mot diskriminering av hbtqi-personer i Japan samt uppmärksamma Amnestys arbete för hbtqi-personers rättigheter i stort. Kom och agera du med!

Fredag- söndag kommer Amnesty i Malmö tillsammans med Amnesty Queer Lund att samla namn mot diskriminering av hbtqi-personer i Japan samt uppmärksamma Amnestys arbete för hbtqi-personers rättigheter i stort. Kom och agera du med!

Queer Amnesty Stockholm håller i flertalet seminarier och aktiviteter under Stockholm Pride, 31 juli- 6 augusti. Tisdag till fredag finns dem på plats på Etnografiska museet mellan kl 11-17, här sker alla samtal och aktiviteter. På lördagen är det paraddags! För löpande uppdateringar se Facebook-eventet här. Aktiviteter TISDAG 1 augusti – FREDAG 4 augusti Plats: Etnografiska museets Dagar: tisdag till fredag Tid: 11-17 Demand Justice for Noxolo Nogwaza,  Noxolo Nogwaza var en sydafrikansk lesbisk aktivist som mördades 2011 på grund av sin sexuella läggning och sin aktivism. Precis som i många andra fall av hatbrott i Sydafrika så  har ingen ställts till svars för Noxolos mord och polisen har inte gjort tillräckligt för att hitta de skyldiga. För att uppmärksamma Noxolo Nogwazas fall och situationen för HBTQI-rättigheter i Sydafrika så kommer Queer Amnesty Stockholm att ha en kista som representerar Noxolo som del av Etnografiska Museets utställning Playground under hela Prideveckan i Stockholm. Queer Amnesty Stockholm kommer att vara på plats under museets öppettider och uppmuntra besökare att skriva under en namninsamling och virka blommor för Noxolo. Blommorna och kistan kommer att bäras genom Pride paraden och skickas till Noxolos familj efter Pride.   Diskrimineringslotteriet Vem skulle du vara om du var född på en annan plats och med en annan identitet? Hur skulle det påverka dina rättigheter och möjligheter i samhället? Snurra på Queer Amnesty Stockholms Diskrimineringslotteri och lär dig med om situationen för HBTQI-personers rättigheter runt om i världen.   Seminarier TISDAG 1 augusti Syria – the unstraight and untold story (ENG) Tid: 15-15:30 Plats: Etnografiska museet Listen to the story of Jamal and Said, a gay couple who were forced to flee from Syria due to their opposing activism. The hardship of Syrias most vulnerable refugees is hard to even comprehend. The story is re-told by activists from Queer Amnesty Stockholm. This event will be in English.   Homofobin – en importprodukt (SV) Tid: 15:45-16:30 Plats: Etnografiska museet Noxolo Nogwaza är en lesbisk HBTQI-aktivist som mördades av homofoba gärningsmän i Sydafrika 2011. Men hur kommer det sig att homofobi och hatbrott är så utbrett i Sydafrika och många andra afrikanska länder? Ulf B. Andersson, chefredaktör på Amnesty Press, kommer som inbjuden talare och berättar om homofobins utbredning och bakgrund med ett internationellt perspektiv med särskilt fokus på Sydafrika.   Seminarier ONSDAG 2 augusti Intersex: First, Do No Harm (ENG) Tid: 16-17 Plats: Etnografiska museet An estimated 1.7% of all children are born with an variation of sex characteristic. In may 2017 Amnesty International presented its report First, Do No Harm: ensuring the rights of children born intersex which presents the situation for intersex children in Denmark from a human rights perspective. Helle Jacobsen, researcher from Amnesty Denmark, is here to tell us about it. This seminar will be held in English.   Körer för Queerrättigheter Tid: 17-17:30 Plats: Etnografiska museet Amnestykören och Quöören höjer sina röster för HBTQI-rättigheter världen över. Förvänta dig sånger om förtryck, kamp och kärlek.   Moviescreening “Intersexion” (ENG) Tid: 18-19:30 Plats: Etnografiska museet Is it a boy or a girl? What happens when the first questions asked to new parents has an  answer we are not used to? In this groundbreaking and heart-warming documentary intersex individuals tell their stories. The movie is in English without Swedish subtitles.   Seminarier TORSDAG 3 augusti Sakris Kupila: transrättigheter (SV & ENG) Tid: 14-14:20 Plats: Etnografiska museet Sakris Kupila är en finsk transman som vill korrigera sitt juridiska kön utan att tvingas till sterilisering och kränkande påbud från staten. Aktivister från Queer Amnesty Stockholm kommer att berätta mer om detta internationella Amnestyfall och sedan skriver vi brev till Finlands regering och gör skyltar för solidaritetsbilder som vi skickar till Sakris för att visa vårt stöd. Både engelsk- och svenskspråkiga deltagare är välkomna.   Workshop: Ta makten tillbaka! (SV & ENG) Tid: 14:30-15:30 Plats: Etnografiska museet Vad gör vi när vi utsätts för diskriminering och kränkningar i vardagen? I den här interaktiva workshopen får deltagarna dela med sig av sina upplevelser och utan förutbestämda svar diskutera hur vi kan bemöta och hantera olika typer av “fobier”. Workshopen leds av aktivister från Queer Amnesty Stockholm. Både engelsk- och svenskspråkiga deltagare är välkomna.   Transpersoners levnadsvillkor i Sverige (SV) Tid: 15:45-16:30 Plats: Etnografiska museet Ulrika Westerlund arbetar på uppdrag av regeringen med utredningen Stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner. Utredningen befinner sig i sitt slutskede och Ulrika Westerlund kommer att i ett samtal med Johanna Westeson, ansvarig för diskrimineringsfrågor på Amnesty Internationals svenska sektion, berätta om hur utredningen gått till och vilket resultat som, så här långt, framkommit.     Seminarier FREDAG 4 augusti Diskriminerande och exkluderande lagar (SV) Tid: 14-15 Plats: Etnografiska museet Aktivister från Queer Amnesty Stockholm ger en översikt över hur lagar som begränsar och kränker HBTQ-personers rättigheter i olika delar av världen ser ut. En bra grundläggande föreläsning för dig som är intresserad av att bli mer insatt i det internationella perspektivet av HBTQ-rättigheter.   Japan #BEYONDGENDERS #EQUALLOVE (SV & ENG) Tid: 15:10-15:30 Plats: Etnografiska museet Japan är ett land där homo-, bi- och transfobi är ett utbrett problem. Många HBT-personer vågar inte komma ut av rädsla för att diskrimineras och det finns mycket kvar att göra både vad gäller lagar och attityder. I en interaktiv workshop lär vi oss mer och deltar i Amnesty International globala kampanj riktad mot Japan. Anpassat för både engelsk- och svenskspråkiga deltagare.   Jimmy Sserwadda from Uganda (ENG) Tid: 16-16:45 Plats: Etnografiska museet Jimmy Sserwadda, LGBT-Activist from Uganda, will talk about his experiences as an activist. In Uganda, homosexuality is illegal and before Jimmy Sserwadda fled from Uganda, 2009, he had been arrested several times, accused of practicing and advocating homosexuality. He risked being sentenced to life imprisonment, but managed to flee the country before trial. The seminar will be held in English.   Prideparaden LÖRDAG 5 augusti Förmöte inför paraden Tid: 11:00 Plats: Rålambshovsparken Vi bjuder in alla som vill gå i vår sektion i Prideparaden till ett peppmöte. Vi bjuder på pizza, gör skyltar tillsammans och övar slagord. Vi går tillsammans till vår plats i paraden.   Amnesty International i Prideparaden Tid: 13:00 Plats: Vi går till vår plats i paraden gemensamt från Rålambshovsparken Vi kommer att bära en fullstor kista dekorerad med blommor genom Prideparaden och skyltar som uppmärksammar Noxolo Nogwaza.

Queer Amnesty Stockholm håller i flertalet seminarier och aktiviteter under Stockholm Pride, 31 juli- 6 augusti. Tisdag till fredag finns dem på plats på Etnografiska museet mellan kl 11-17, här sker alla samtal och aktiviteter. På lördagen är det paraddags! För löpande uppdateringar se Facebook-eventet här. Aktiviteter TISDAG 1 augusti – ...

  Är du trött på att känna dig maktlös inför världens alla orättvisor? Vill du att mänskliga rättigheter ska gälla ALLA, ALLTID, men du vet inte riktigt hur du ska komma igång? Missa inte detta tillfälle att lära dig mer om Amnestys arbete för mänskliga rättigheter, och att få chansen att träffa aktiva grupper inom Amnestys Stockholmsdistrikt. Du har också möjlighet att starta en helt ny grupp om intresset finns. Just nu söker vi bl.a. medlemmar till en ny kampanjgrupp som kommer att samordna Stockholms grupper gällande globala kampanjer. Träffen anordnas på Alsnögatan 11 kl. 18:00-19:30, och vi börjar med en genomgång av Amnesty i stort, sedan får du chans att träffa grupper som presenterar sitt arbete. Vi bjuder på enklare mat! Mejla karin.lehner@mail.amnesty.se för anmälan. Varmt välkommen! Vänliga hälsningar, Amnesty International Stockholm ___________________________________________________ Are you tired of feeling powerless over the world's injustices? Do you want human rights to be applyed to all and always, but do not know how to get started? Do not miss this opportunity to learn more about Amnesty's work for human rights, and the chance to meet with Amnesty activists in Stockholm. You will also have the opportunity to start a new group with activists if you are interested. For instance we are looking for members to a group organizing the Amnesty groups of Stockholm concerning global campaigns. The meeting is held in Alsnögatan 11 at 18:00. We will start with a review of Amnesty International in general, then you get the chance to meet with activists presenting their work. There will be some food and refreshments! E-mail karin.lehner@mail.amnesty.se for notification. Warm welcome! Sincerely, Amnesty International Stockholm   Facebook-event: https://www.facebook.com/events/331264017317806/?context=create&previousaction=create&ref=1&source=2&sid_create=4242322269&action_history=[%7B%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22surface%22%3A%22dashboard%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22dashboard_filter%5C%22%3A%5C%22upcoming%5C%22%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22mechanism%22%3A%22user_create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A[]%7D]&has_source=1          

  Är du trött på att känna dig maktlös inför världens alla orättvisor? Vill du att mänskliga rättigheter ska gälla ALLA, ALLTID, men du vet inte riktigt hur du ska komma igång? Missa inte detta tillfälle att lära dig mer om Amnestys arbete för mänskliga rättigheter, och att få chansen ...