Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Barnarbete och diskriminering av kvinnor vid tillverkningen av palmolja Kolla i ditt skafferi. Ser du produkter från Unilever, Colgate-Palmolive, Nestlé, Procter&Gamble och Kellogg's? Läs nu innehållsförteckningen. Innehåller produkten palmolja? Palmolja finns i hälften av våra hushållsprodukter. I en ny rapport från Amnesty International har 7 palmoljeplantager i Indonesien granskats. Amnesty ...

Stora brister hos svenska banker I januari 2015 lanserades det internationella initiativet Fair Finance Guide i Sverige. Initiativet granskar de sju största bankerna i Sverige när det gäller vilka krav de ställer i sina investeringspolicyer kring hållbarhet och socialt ansvar. Den 21 oktober följde Fair Finance Guide upp med en ...

Statens ansvar för företag Den svenska regeringens exportstrategi 2015 antog den svenska regeringen en exportstrategi för att stärka företags exportmöjligheter på tillväxtmarknader. Många av de länderna som regeringen prioriterar i sin exportstrategi är länder där det sker grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna. I en skrivelse till riksdagen från maj ...

Människorättskatastrofen fortsätter i Bhopal Natten mellan den 2 och 3 december 1984 vaknade människorna i Bhopal i centrala Indien av att de hostade och hade svårt att andas. Desperat försökte folk fly från sina hem men utanför möttes de av en gul dödligt giftig dimma. Inom minuter låg tusentals människor ...

Svensk export till priset av mänskliga rättigheter? Den svenska staten bedriver en omfattande verksamhet i syfte att stödja svenska företags exportverksamhet till andra länder. Och Sveriges export är viktig. Inte bara genom att den skapar välstånd i Sverige utan för den positiva inverkan den kan ha runt om i världen ...

Företags ansvar Ekonomiska aktörer, särskilt företag med verksamhet över nationsgränserna (transnationella företag), har en enorm möjlighet att påverka mänskliga rättigheter i de samhällen där de verkar. Många företag bidrar positivt, till exempel genom öka statens intäkter, som sedan kan användas för att tillgodose grundläggande behov hos befolkningen. Alltför ofta kränks ...

Barnarbete ligger bakom tillverkningen av batterier till smartphones och elbilar  Välkända märken som Apple, Samsung och Sony gör inte några grundläggande kontroller för att säkerställa att kobolt som bryts av barn inte återfinns i deras produkter. Det konstaterar Amnesty International och Afrewatch i en rapport.    Amnestys utredare spårade försäljningen ...