Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Anknytningslista sekretariatet

Svenska Amnestys sekretariat består av sekretariatet i Stockholm samt distriktskontoren i Göteborg och Malmö. Sekretariatet är organiserat i tre avdelningar: Opinion & påverkan, Kommunikation & fundraising samt Resurser & styrning. Arbetet inom varje avdelning leds av en avdelningschef. Tillsammans med generalsekreteraren och HR-ansvarig bildar avdelningscheferna sekretariatets ledningsgrupp.

 

   LEDNINGSGRUPP  
 

Anna Lindenfors

Generalsekreterare08-729 02 00
 Peter Kvist Avdelningschef Resurser & styrning 0734-30 41 78
 Elisabeth Lundgren Avdelningschef Opinion & påverkan 08-729 02 16
 Sofia FjellestadAvdelningschef Kommunikation & fundraising08-729 02 45
 Katja Lefwerth HR-ansvarig 08-729 02 11
 
   
   
       
    OPINION OCH PÅVERKAN  
 Andrea Bodekull Ansvarig individarbete 08-729 02 36
 Brittis Edman Gruppchef Policy 0709-87 04 60
 Caroline Selander Kampanj och digitala medier 08-729 02 32
 Daniel Lundh Aktivistsamordnare väst, föräldraledig   
 Emil Grönwall Flyktinghandläggare, vikarie 0709-87 04 60
 Emma Brossner Skawonius Nationell ungdomssamordnare, föräldraledig 08-729 02 43
 Eva Strömberg Flyktinghandläggare, föräldraledig 08-729 02 53
 Fartun Andersson Aktivistsamordnare syd 0709-14 41 52
 Gunilla Odin Amnestyfonden 08-729 02 08
 Ida Lundborg Flyktinghandläggare 08-729 02 97
 Ida Wistbacka Gruppchef Kampanj, föräldraledig 08-729 02 49
 Joakim Lundqvist Flyktinghandläggare, vikarie 0729-67 22 21
 Johanna Linnaro Aktivistsamordnare väst, vikarie 0709-14 46 81
 Johanna Westeson Ansvarig diskriminering 0723-82 12 29
 Karolina Pontén Gruppchef Aktivism 031-41 94 13
 Katarina Bergehed Ansvarig kvinnors rättigheter 031-701 81 81
 Kathleen McCaughey Ansvarig ekonomiska aktörer och MR 08-729 02 57
 Madelaine Seidlitz Ansvarig flykting, migration och folkrätt 08-729 02 51
 Maja Åberg Lobbysamordnare, föräldraledig 08-729 02 42
 Malin Mattsson Kampanj och aktion väst, vikarie 0709-87 04 65
 Malin Österberg Kampanj och aktion väst, tjänstledig 0707-44 16 70
 Marianne Gyllenpistol Kampanj och aktion syd 040-96 66 30
 Mats Engman Aktivistsamordnare  08-729 02 66
 Phiona Batuuka Aktivistsamordnare ungdom, vikarie 08-729 02 43
 Susanna Warhammar Kampanjare 08-729 02 69
 Teresia Carlgren Amnestyfonden 08-729 02 10
 Ylle Stigzelius Åkermo Kampanj och aktion nordöst, vikarie  
       
    KOMMUNIKATION OCH FUNDRAISING  
 Ami Hedenborg Pressansvarig 08-729 02 20
 Andreas Boström              Koordinator Telephone Fundraising 08-729 02 39
 Anna Edman Fundraising testamenten, stora och institutionella gåvor 08-729 02 91
 Christoffer Dahlin Utbildningsansvarig Amnesty i skolan 031-701 78 72
 Evelina Lindhagen Fundraising och medlemsutveckling 08-729 02 38 
 Hanna LjungmanKommunikationsstrateg digitala medier 0723-30 87 20
 Jenny Brandt Gruppchef Face-2-face 08-729 02 54
 Jenny Sjödin Geraae Kommunikatör digitala medier 08-729 02 41
 Joanna Backman Kommunikatör 08-729 02 03
 Joel Bergenfalk Koordinator, Face-2-face, Växjö 0707-44 83 96
 Johan Harlén Fundraising och medlemsrekrytering 0701-42 79 27 
 Karljohan Bernhardsson Analytiker och PUL-ombud 08-729 02 18
Martin Rydehn Projektledare Skola för mänskliga rättigheter 0708-60 86 12
 Madeleine Åkerblad Medlemsservice 08-729 02 15
 Marcella Simms Gruppchef Fundraising 08-729 02 22
 Marianne Hellgren Gåvor/kondoleanser, må-to 9-12 08-729 02 47
 Mia Jansson Gruppchef Support 08-729 02 30
 Mikael Ledenstedt Koordinator Face-2-face Malmö 040-12 15 08
 Nicklas Gårdh Gruppchef Telephone Fundraising 08-729 02 22
 Robin Herzog Kommunikatör digitala medier, vikarie 0709-14 54 85
 Sara Ångström Fundraisingutvecklare och varumärkesansvarig 08-729 02 19
 Tobias Klevbom Koordinator Face-2-face Stockholm  08-729 02 58
 Ulf B Andersson Chefredaktör Amnesty Press 08-729 02 07
       
    RESURSER OCH ORGANISATION  
 Anne Parmlin Redovisningsassistent 08-729 02 00
 Annika Wärff LG-assistent 08-729 02 75
 Inez Hellström Årsmötessamordnare 0708-60 41 39
 Lars Blåsjö Webbutveckling 08-729 02 00
 Lina Jakobsson Organisationsutvecklare 08-729 02 33
 Ludwig Kjellström Webbutveckling 0729-67 85 78
 Poa Westrup Receptionen 08-729 02 60
 Sandra Van Hunen Löneansvarig/ekonomi, tjänstledig 08-729 02 09
 Sanjin Husanovic´ Kontorsservice 08-729 02 29
 Ulrica Lysén Projektledare interndemokrati 0709-87 04 67
 Ulrika Westin Ekonomiansvarig 08-729 02 12
       
    HUMAN RESOURCES  
 Sandra Green HR-generalist 0709-87 04 68