Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Anknytningslista sekretariatet

Svenska Amnestys sekretariat består av sekretariatet i Stockholm samt distriktskontoren i Göteborg och Malmö. Sekretariatet är organiserat i tre avdelningar: Opinion & påverkan, Kommunikation & fundraising samt Resurser & styrning. Arbetet inom varje avdelning leds av en avdelningschef. Tillsammans med generalsekreteraren och HR-ansvarig bildar avdelningscheferna sekretariatets ledningsgrupp.

 

   LEDNINGSGRUPP  
 

Anna Lindenfors

Generalsekreterare08-729 02 00
 Peter Kvist Avdelningschef Resurser & styrning 0734-30 41 78
 Elisabeth Lundgren Avdelningschef Opinion & påverkan 08-729 02 16
 Sofia FjellestadAvdelningschef Kommunikation & fundraising08-729 02 45
 Katja Lefwerth HR-ansvarig 08-729 02 11
 
   
   
       
    OPINION OCH PÅVERKAN  
 Andrea Bodekull Ansvarig individarbete 08-729 02 36
 Brittis Edman Gruppchef Policy 0709-87 04 60
 Caroline Selander Kampanj och digitala medier 08-729 02 32
 Daniel Lundh Verksamhetsutvecklare aktivism väst 0709-14 46 81
 Ellinor Hagman Flyktinghandläggare 08-729 02 13
 Emma Brossner Skawonius Verksamhetsutvecklare aktivism ungdom 08-729 02 43
 Fartun Andersson Verksamhetsutvecklare aktivism syd 0709-14 41 52
 Gunilla Odin Amnestyfonden 08-729 02 08
 Hilda Forssell Mobiliseringsansvarig valkampanj 0709-83 92 23
 Ida Wistbacka Gruppchef Kampanj 08-729 02 49
 Johanna Westeson Ansvarig diskriminering 0723-82 12 29
 Karolina Pontén Gruppchef Aktivism 031-41 94 13
 Katarina Bergehed Ansvarig kvinnors rättigheter 031-701 81 81
 Kathleen McCaughey Ansvarig ekonomiska aktörer och MR 08-729 02 57
 Madelaine Seidlitz Ansvarig flykting, migration och folkrätt 08-729 02 51
 Maja Åberg Lobbysamordnare 08-729 02 42
 Malin Österberg Kampanjledare kampanj och aktion 08-729 02 19
 Marianne Gyllenpistol Kampanjledare region syd 040-96 66 30
 Mats Engman Verksamhetsutvecklare aktivism 08-729 02 66
 Sanna Blomgren Kampanjledare region nordöst 0709-87 04 63 
 Sara Karama Kangoum Ungdomssamordnare skola 0709-14 45 15
 Susanna Warhammar Projektledare Kampanj 08-729 02 69
 Teresia Carlgren Amnestyfonden 08-729 02 10
       
    KOMMUNIKATION OCH FUNDRAISING  
 Ami Hedenborg Pressansvarig 08-729 02 20
 Andreas Boström              Koordinator Telephone Fundraising 08-729 02 39
 Anna Edman Fundraising testamenten, stiftelser och fonder 08-729 02 91
 Annelie Majoros Kommunikatör kampanj och digitala medier 08-729 02 28
 Christoffer Dahlin Utbildningsansvarig Amnesty i skolan 031-701 78 72
 Daniel Ogalde Kommunikatör 0709-14 54 85
 Elisabeth Ramerius Gruppchef Fundraising 0707-44 04 33
 Evelina Lindhagen Fundraisingansvarig befintliga medlemmar 08-729 02 38 
 Hanna LjungmanGruppchef Kommunikation 0723-30 87 20
 Jenny Brandt Gruppchef Face-2-face 08-729 02 54
 Joanna Backman Kommunikatör press och media 08-729 02 03
 Karljohan Bernhardsson Analytiker och PUL-ombud 08-729 02 18
 Martin Rydehn Projektledare Skola för mänskliga rättigheter 0708-60 86 12
 Madeleine Åkerblad Medlemsservice 08-729 02 15
 Marianne Hellgren Gåvor/kondoleanser, må-to 9-12 08-729 02 47
 Mia Jansson Gruppchef Support 08-729 02 30
 Mikael Ledenstedt Koordinator Face-2-face Malmö 040-12 15 08
 Nicklas Gårdh Gruppchef Telephone Fundraising 08-729 02 22
 Neaz Qadery Fundraisingansvarig nya medlemmar och givare 08-729 02 02
 Sara Ångström Fundraisingutvecklare och varumärkesansvarig, tjänstledig 08-729 02 19
 Sinan Ferhan Koordinator, Face-2-face Stockholm 0769-48 52 98
 Sonja Dandenell Webbredaktör 08-729 02 41
 Tobias Klevbom Koordinator Face-2-face Stockholm  08-729 02 58
 Ulf B Andersson Chefredaktör Amnesty Press 08-729 02 07
       
    RESURSER OCH ORGANISATION  
 Anne Parmlin Redovisningsassistent 08-729 02 00
 Annika Wärff LG-assistent 08-729 02 75
 Lars Blåsjö Webbutveckling 08-729 02 00
 Lina Jakobsson Organisationsutvecklare 08-729 02 33
 Ludwig Kjellström Webbutveckling 0729-67 85 78
 Poa Westrup Receptionen 08-729 02 60
 Robin Hjalmarsson Kontorsservice 08-729 02 29
 Sandra van Hunen Löneansvarig/ekonomi 08-729 02 09
 Ulrica Lysén Projektledare interndemokrati och årsmöte 0709-87 04 67
 Ulrika Westin Ekonomiansvarig 08-729 02 12
       
    HUMAN RESOURCES  
 Sandra Green HR-generalist 08-729 02 23

 

 

 

Senast ändrad:
21 december 2017 13:20