Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Stockholmsdistriktets årsmöte 2018

English below!
 
Varmt välkommen till en heldag med Amnestyfamiljen: Det är dags för distriktets årsmöte 2018! :)
Vi kommer att varva årsmötet med anförande från en intressant talare, nämligen kurdiska författaren och imamen Zeynelabidin Zinar, vilken suttit i Diyarbakırfängelset, tillsammans med lunch och underhållning.
 
För att ha rösträtt på årsmötet måste du vara medlem i Amnesty Sverige och bosatt i Stockholmsregionen, men årsmötet är öppet för åskådare också, om du enbart är intresserad av att delta passivt.
 
Schemat för dagen ser ut som följer:
 
10.00-11.00 Årsmöte
11.00-11.15 Paus
11.15-12.00 Anförande av Zeynelabidin Zinar författare, imam och fd fängslad som fått hjälp av Amnesty
12.00-13.00 Lunch + prisutdelning till Stockholmsaktivister
13.00-14.00 Årsmöte
14.00-14.15 Paus
14.15-15.00 Uppträdande
15.15-16.00 Årsmöte
16.00 Avslutning
 
Planerar du att komma? Glöm inte att anmäla dig till Karin Lehnér, då vi måste beräkna hur mycket mat som behöver inhandlas. Ange också eventuella allergier: karin.lehner@mail.amnesty.se
Har du någon fråga är du självfallet också välkommen att mejla till adressen ovan.
 
Varmt välkommen!
 
Önskar Stockholmsdistriktets Styrelse 2017
 
PS. Är du Gruppsekreterare? Glöm inte skicka in din grupps verksamhetsberättelse till distriktets sekreterare Lisa Tistad, vars mejladress du hittar i GS-utskicket som gick ut den 23 december.
Har du en motion som du vill presentera på årsmötet är du också välkommen att kontakta oss. DS.
 
*******************************************
English:
 
Warm welcome to a full day with the Amnesty Family: It's time for the Annual Meeting of the Stockholm District 2018! :)
This year the Annual Meeting will include not only the regular meeting, but a speech of the Kurdish writer and Imam Zeynelabidin Zinar, late prisoner of the Diyarbakır Prison, together with lunch and entertainment.
 
In order to have the right to vote at the meeting, you must be a member of Amnesty International Sweden and resident in the Stockholm region. However the meeting is open to spectators as well, if you only are interested in participating passively.
 
The schedule for the day is the following:
 
10.00-11.00 Annual Meeting
11.00-11.15 Pause
11.15-12.00 Speech by Zeynelabidin Zinar author, imam and former prisoner who was supported by Amnesty International
12.00-13.00 Lunch + award ceremony to Stockholm activists
13.00-14.00 Annual Meeting
14.00-14.15 Pause
14.15-15.00 Performance
15.15-16.00 Annual meeting
16.00 Closing
 
Are you planning to come? Do not forget to sign up to Karin Lehnér, since we need to calculate how much food and "fika" we have to prepare. Also indicate possible allergies to: karin.lehner@mail.amnesty.se
If you have any questions, you are also welcome to email the address above.
 
Warm welcome!
 
Wish the 2017 Board of the Stockholm District
 
PS. Are you a Group Secretary? Do not forget to submit your group's annual report to district secretary Lisa Tistad, whose email address you will find in the GS-mail that was sent on December 23.
If you have a proposal that you want to present at the annual meeting, you are also welcome to contact us. DS.
59.3126249,18.1016336