Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Månadsträff: Västsahara - ockuperat och bortglömt

Varmt välkomna på månadsträff i november!

Temat för detta panelsamtal är "Västsahara - ockuperat och bortglömt", vilket kommer ge dig större inblick i en fråga som tyvärr ganska sällan belyses.

Grupp 130 är mycket stolta att presentera tre personer som varit i Västsahara - i ockuperat området och i lägren. Josefine Malm, tillförordnad ordförande i svenska Västsaharakommitén, kommer att berätta om situationen i Västsahara och ge oss bakgrund till vad som händer där. Därefter kommer hon att, tillsammans med Kerstin Mannerqvist, Socialdemokratiska kvinnodistriktet i Stockholm, och Anna Rehnberg, utbildare på Kristna freds, berätta om sina erfarenheter från resor till Västsahara och tankar inför framtiden där. Ta chansen att lära dig mer om denna, ofta bortglömda, konflikt! 

Efter panelsamtalet har de som är intresserade av att veta mer om Amnestys grupper och aktiviteter, chans att träffa representater från Distriktstyrelsen, som kommer att berätta vilka möjligheter som finns att engagera sig som volontär inom Amnesty. 

Vi bjuder på fika. 

Varmt välkomna!

*************************************************************************
Welcome to the monthly meeting (månadsträff) "Western Sahara - occupied and forgotten".

Group 130 proudly presents these three guests, all of whom have visited the Western Sahara in occupied areas and in the camps. Josefine Malm, Vice-Chairwoman of Västsaharakommitén, tells us about the situation in the area and gives us a background for what's happening there. Later she, together with Kerstin Mannerqvist, the Social Democratic Women of the Stockholm District, and Anna Rehnberg, educator in Kristna Freds, tells us about their experiences from traveling to Western Sahara and thoughts about the future there, in a panel discussion. Take the opportunity to learn more about this, often forgotten, conflict!

Afterwards you have the chance to meet members of the Board of the Stockholm district of Amnesty International, and talk about getting engaged in our work for defending human rights.

There will be "fika".

A warm welcome!
59.3136343,18.101734