Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Filmvisning: Syria's disappeared: The Case Against Assad

Massmord, grova människorättskränkningar och försvinnanden - kom och visa ditt stöd för det syriska folket!

En söndag i november visar Amnesty, i samarbete med Bagarmossens Folkets Hus, den 50 minuter långa dokumentärfilmen "Syria's Disappear: The Case Against Assad". Filmen har tidigare inte visats i Sverige. Vi får följa de syrier som försvunnit, fängslats och frigivits, samt anhöriga till de människor som inte överlevde. Detta är ett starkt dokument över de brott mot mänskligheten som skett, och fortfarande sker, i Syrien. Filmen visar också kampen för rättvisa och arbetet med att samla besvis, för att en dag kunna ställa de skyldiga inför rätta. För de måste ställas inför rätta! Det finns gott om bevis - inte minst i de drygt 600 000 dokument från syriska myndigheter, militär och säkerhetstjänster som smugglats ut ur landet.

Efteråt har ni möjlighet att ställa frågor. Vi bjuder på fika. 

Med vänliga hälsningar,
Amnestys Syriengrupp (148), Mellanösterngrupp (140) och Stockholmsdistrikt i samarbete med Bagarmossens Folkets Hus

Trailer för filmen: https://www.youtube.com/watch?v=rOHxbSgIcRc

****************************************************************************

Massacres, extensive human rights abuses and disappearances - come and show your support for the Syrian people!

A Sunday in November, Amnesty together with Bagarmossens Folkets Hus, shows the 50-minute long documentary "Syria's Disappear: The Case Against Assad". The film has previously never been shown in Sweden and follows the disappeared, detained and released syrians, as well as relatives of the individuals that did not survive. This is a strong document of the crimes against humanity that have occurred, and still happen, in Syria. The film also shows the struggle for justice and the work of gathering evidence, in order to one day be able to bring the guilty to justice. And they must be brought to justice! There is plenty of evidence - not least in the more than 600,000 documents from Syrian authorities, military and security services smuggled out from the country.

Afterwards you have the opportunity to ask questions. There will be coffee and tea.

Sincerely,
Amnesty's Syria Group (148), Middle East Group (140) and Stockholm District together with Bagarmossens Folkets Hus

Trailer for the movie: https://www.youtube.com/watch?v=rOHxbSgIcRc

 

 

 

 

 

59.3135531289,18.1017674222