Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Amnesty Intro Göteborg

Gör något för mänskliga rättigheter
- engagera dig i Amnesty Göteborg!

 

Amnesty Intro är en introduktionsträff för nya aktiva medlemmar. Du kommer få information om Amnesty Internationals arbete och vad du som aktiv medlem kan göra för mänskliga rättigheter. 

Anmäl dig här!
 

I höst startas nya lokala Amnestygrupper i Göteborg och du har möjlighet att att vara med och verka för mänskliga rättigheter. Alla Amnestys grupper har fyra huvuduppdrag: att bedriva politisk påverkan, informera och skapa opinion, värva medlemmar och samla in pengar. Men varje grupp planerar självständigt hur de vill organisera sig, hur uppgifterna ska prioriteras och hur arbetet ska bedrivas. Amnestys sekretariat bidrar med stöd, kampanjmaterial och utbildningar.

Amnesty International är en frivilligorganisation till försvar för grundläggande mänskliga rättigheter. För att arbetet ska ge resultat behöver vi vara många som protesterar mot övergreppen. Nu och framöver fokuseras arbetet inom Amnesty på kampanjer om flyktingars rättigheter och om rätten att försvara mänskliga rättigheter utan hot, trakasserier eller våld.

57.6893084,11.9759785