Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Månadsträff om Aktionsfall med Andrea Bodekull

Månadsträff om Aktionsfall med Andrea

Vi är mycket stolta att presentera vår gäst på nästa månadsträff i slutet av juni: Andrea Bodekull, den svenska sektionens ansvariga för aktionsfall. Andrea kommer att berätta om hur aktionsfallen tas fram och hur grupper kan arbeta med dessa. Missa inte detta tillfälle att ställa frågor till Andrea! Vi vet att det ofta uppkommer frågor just om denna verksamhet. Finns det tid över kommer hon även att berätta lite om sitt tidigare uppdrag i Guatemala.


Vi bjuder på fika! Anmäl er gärna till tove.sternehall@mail.amnesty.se
Uppge eventuella allergier och om du behöver översättning till engelska (eller annat språk).

Varmt välkomna!


För mer information, följ eventet på Facebook:

https://www.facebook.com/events/1222993404476792/?active_tab=about


**************************************************************
Information about Individual Cases with Andrea Bodekull


We are proud to present our guest at the next monthly meeting (månadsträff) in June: Andrea Bodekull, the Swedish section’s operator for individual case work. Andrea will tell you how the indiviual cases are developed and how activists may work with them. Do not miss this opportunity to ask Andrea anything you want! We know that issues often arise about this activity. If there is time left, she will also tell us a little about her previous mission in Guatemala.

There will be “fika”! Please registrer to tove.sternehall@mail.amnesty.se
Let us know if you have any allergies or preferences considering fika and if you need translation to English (or any other language).

A warm welcome to all of you!

For more information, follow the event on Facebook:

https://www.facebook.com/events/1222993404476792/?active_tab=about

 

 

 

 

 

59.3136343,18.101734