Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Queer Amnesty Stockholm på Etnografiska museet #playground

Queer Amnesty Stockholm på Etnografiska

I år kommer Queer Amnesty Stockholm att uppmärksamma mordet på den lesbiska, sydafrikanska HBTQI-aktivisten Noxolo Nogwaza med en interaktiv del av utställningen #Playground. Vi kommer även att hålla seminarier om HBTQI-rättigheter varje dag. Några exempel är presentationen av Amnestys nya rapport om intersexpersoner, statliga utredare för transpersoners levnadsvilkor i Sverige berättar om sin rapport, workshop om att bemöta diskriminering och föreläsning av homosexuell man från Uganda. 

Mer info hittar ni på

https://www.facebook.com/events/223226724834284/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A907892135899862%2C%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A907892135899862%2C%5C%22tour_id%5C%22%3Anull%7D%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D

http://www.varldskulturmuseerna.se/om-oss/pressrum/pressmeddelanden/playground-en-utstallning-om-normer/

Queer Amnesty Stockholm at Etnografiska Museet Stockholm pride 2017

This year Queer Amnesty Stockholm will bring attention to the murder of the lesbian, South African, LGBTQI-activist Noxolo Nogwasa with an interactive part of the exhibition #Playground. We will also hold seminars concerning LGBTQI- rights every day. Some Examples are a presentation of Amnestys new report on intersex rights, a workshop about dealing with discrimination and lecture by a gay man from Uganda.

Read more here

https://www.facebook.com/events/223226724834284/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A907892135899862%2C%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A907892135899862%2C%5C%22tour_id%5C%22%3Anull%7D%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D

http://www.varldskulturmuseerna.se/om-oss/pressrum/pressmeddelanden/playground-en-utstallning-om-normer/

 

59.3328486,18.1205141