Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Grundutbildning i asylrätt och Amnestys arbete med flyktingar och migranter

Tvådagarsutbildning för medlemmar som är intresserade av flykting-och migrationsfrågor.

 

Obs! Pågår både lördag kl 11-18 och söndag kl 10-15.

 

Under utbildningen går vi igenom flyktingsituationen i världen, den internationella flyktingrätten och relevanta folkrättsliga dokument. Vi går igenom Europarådets arbete och däribland Europadomstolen. EU och det gemensamma europeiska asylsystemet presenteras. Vi går också igenom asylprövningen steg för steg och vad som händer när en person söker asyl i Sverige. Vi berättar även om hur det går till att ge in ett enskilt klagomål till internationell fora samt presenterar hur Amnesty International arbetar med flyktingars och migranters rättigheter - internationellt och i den svenska sektionen. 

 

Utbildningen är ett obligatoriskt första steg för dig som funderar på att söka uppdrag som förvarsbesökare eller som flykting- och migrationssamordnare. Utbildningen är kostnadsfri och fika samt lunch serveras båda dagarna. Amnesty står inte för eventuell resa eller uppehälle. 

 

Utbildningen hålls centralt i Göteborg. Närmare uppgift om lokal anges inom kort. (Samma utbildning hålls även 13-14 maj 2017 i Stockholm och 9-10 december 2017 i Malmö.)

 

Anmälan sker till madelaine.seidlitz@amnesty.se. Om du har frågor om utbildningen kan du höra av dig till Madelaine på samma mailadress. Vid anmälan bör du ange eventuella allergier eller specialkost samt lämna ditt medlemsnummer. 

 

Välkommen!

57.70887,11.97456