Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Utbildning flyktingkampanjen

Den 1-2 april är det dags att starta förberedelserna inför den kommande flyktingkampanjen som startar 20 maj.

Under helgen får vi genomgång av flyktingars rättigheter, övning i argumentationsteknik, höra hur man bemöter arga människor på stan, gästföreläsning och mycket mer.

Svenska sektionen står för kostnader för deltagarnas boende och resa till utbildningen.

Anmälning sker senast 19 mars på http://aktivism.amnesty.se/ga-pa-moten-utbildningar/kampanjutbildningar-flykting/

59.3136343,18.101734