Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Grundutbildning Asylrätt och Amnestys arbete med flyktingar och migranter

Tvådagarsutbildning för medlemmar som är intresserade av flykting- och migrationsfrågor.

 

Obs! Pågår både lördag kl. 11-18 och söndag kl. 10-15.

 

Under utbildningen går vi igenom flyktingsituationen i världen, den internationella flyktingrätten och relevanta folkrättsliga dokument. Vi går igenom Europarådets arbete och däribland Europadomstolen. EU och det gemensamma europeiska asylsystemet presenteras. Asylprövningen och vad som händer när en person söker asyl i Sverige gås igenom steg för steg. Vi går även igenom hur det går till att inge ett enskilt klagomål till internationell fora samt Amnestys arbete med flyktingar och migranter, internationellt och i den svenska sektionen. 

 

Utbildningen är ett obligatoriskt första steg för dig som funderar på att söka uppdrag som förvarsbesökare eller som flykting- och migrationssamordnare. Utbildningen är kostnadsfri och fika samt lunch serveras båda dagarna. Amnesty står inte för eventuell resa eller uppehälle. 

 

Utbildningen hålls i Malmö. Närmare uppgifter om plats kommer inom kort. (Samma utbildning hålls även 17-18 september 2016 i Göteborg och 28-29 januari 2017 i Stockholm.)

 

Anmälan sker till ellinor.hagman@amnesty.se. Vid anmälan bör du även ange eventuella allergier eller specialkost. Vid frågår om utbildningen kan du höra av dig till Ellinor eller till Madelaine Seidlitz på madelaine.seidlitz@amnesty.se.

 

Välkommen!

55.604981,13.003822