Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Frågor och svar

Det finns 12 frågor och svar:

Tar Amnesty emot statliga pengar?

Amnesty International arbetar oberoende av varje regering, politisk övertygelse och religiös tro. Därför är vi mycket restriktiva när det gäller stöd från företag och stater. Vårt arbete bygger på alla de människor som stöder oss genom medlemskap och gåvor.
Gåvorna är avgörande – stora som små. De kommer från människor i alla samhällsklasser och religioner med ett gemensamt: en tro på mänskliga rättigheter.

Här kan du bli medlem eller ge en gåva.

  Hur använder Amnesty pengarna?

  En tredjedel av det som svenska Amnesty samlar in går till den internationella organisationen, som använder pengarna till bland annat undersökningar, nya Amnestygrupper, kampanjer och blixtaktioner. En blixtaktion är när människor över hela världen skickar brev, fax, e-post och telegram om något viktigt som händer, till exempel om en fånge ska avrättas. Breven skickas till regeringen i det landet där det händer. Resterande pengar använder vi till att arbeta för mänskliga rättigheter i Sverige genom bland annat utbildningar. Gåvor och bidrag till Amnesty används till att ge kunskap och hjälp där det behövs. Läs mer om du vill veta hur pengarna används.

   Varifrån får Amnesty sin information?

   Amnestys utredare gör uppdrag och undersöker hur situationen är i olika länder och krisområden. Utredarna hämtar in fakta från olika slags tidningar, papper som regeringar har skrivit, rapporter från jurister, radio och tv eller brev från fångar och deras familjer. All information kontrolleras nog och vi för inte vidare sådant som är lögn eller bara rykten.

    Kan jag göra skatteavdrag för gåvor till Amnesty?

    Nej, med det nuvarande regelverk går det inte att göra avdrag för gåvor till Amnesty International. Villkoret för att en organisation ska bli godkänd för skatteavdrag är att organisationen helt eller delvis har som ändamål att bedriva hjälpverksamhet bland behövande eller att främja vetenskaplig forskning. Med hjälpverksamhet bland behövande avses att man är ekonomiskt behövande. Läs mer om reglerna här: Skatteverkets webbplats