Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

TACK TILL ALLA SOM DELTOG!

Amnestys årsmöte 2017 ägde rum dem 5-7 maj på Folkets hus i Stockholm, mitt i stan. Årsmötet brukar vara uppskattat av såväl nya medlemmar som gamla. På årsmötet får du chans att inspireras av spännande talare, träffa andra som kämpar för mänskliga rättigheter och rösta om viktiga frågor som påverkar den svenska sektionens arbete. Alla medlemmar är välkomna att delta på mötet.

Som deltagare på årsmötet får du inte bara fördjupade kunskaper om Amnesty som organisation, arbetet vi gör och mänskliga rättigheter. 

Frågor? Kontakta Inez Hellström på arsmotet@amnesty.se

 

Senast ändrad:
8 maj 2017 08:56