Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Personuppgifter
 

Amnesty Internationals svenska sektion *) ansvarar för att hantera personuppgifter i enlighet med PuL. Om du lämnar en e-postadress, ett telefonnummer eller adress hos oss stannar dina uppgifter hos Amnesty.

Anledningen till att vi sparar kontaktuppgifter är för att vi ska kunna informera om Amnestys arbete och på vilket sätt det går att engagera sig i vår organisation, med tid eller pengar.

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till 3:e part om så inte uttryckligen angetts (som t.ex namninsamlingar).

Den som är registrerad i vår medlemsdatabas har enligt 26 § PuL att en gång per år ansöka om ett utdrag ur registret.

Du kan även begära rättelse enligt 28 §  PuL.

 


*) Besöksadress: Alsnögatan 11 Stockholm
Postadress: Box 4719, 116 92 Stockholm
Telefon: 0771 - 266 37 89
Fax: 08-729 02 01
Mail: info@amnesty.se
Org nr: 802004-0401

Senast ändrad:
1 juni 2016 14:56