Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Amnestys arbete för mänskliga rättigheter

Personer i tåg med gula skyltar

Amnestys arbete handlar om att skapa en opinion stark nog att långsiktigt förbättra människors villkor och samtidigt hjälpa dem som drabbas här och nu. För att lyckas arbetar vi både lokalt och internationellt, på individuell och statlig nivå.

Arbetet bygger på många människors ideella arbete, på kampanjer och aktioner, på enskilda insatser och på bidrag.

Den svenska sektionen av Amnesty International bildades 1964 av bland andra advokaten Hans Göran Franck och författaren Per Wästberg. Svenska Amnesty har idag drygt 100 000 medlemmar och givare.