Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

En tidning om mänskliga rättigheter i världen

amnesty press omslag

Tidningen är ett självständigt forum för information och debatt kring Amnestys verksamhetsområde och artiklarna representerar inte nödvändigtvis Amnestys åsikter. 

Den utkommer med 4 nummer per år och snittupplagan är 95 000 ex. Tidningen producerar även löpande nyheter och reportage kring frågor om mänskliga rättigheter på webben. E-nytt, ett nyhetsbrev med Amnestynyheter skickas månatligen ut till drygt 3 400 prenumeranter.

Redaktion

Ulf B Andersson, redaktör och ansvarig utgivare
Malin Engman, form och redigering

Kontakt

Postadress: Box 4719, 116 92 Stockholm
Besöksadress: Alsnögatan 11
Epost: ap [a] amnesty.se

 

Senast ändrad:
3 mars 2017 14:09