Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Amnesty på din ort

Fyra amnestyaktivister håller upp skylt med texten Väck politikerna

Amnesty finns representerade i cirka 200 grupper utspridda över landet och de är indelade i 18 distrikt. Här kan du se om ett distrikt eller en grupp nära dig har en egen hemsida med information om hur de arbetar.

Här kan du titta lite extra om du är intresserad av att bli aktiv inom Amnesty.

På vår sida för lokala grupper och distrikt kan du se alla grupper som har egna hemsidor och du hittar också information och kontaktuppgifter till våra 18 distrikt.