Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Remissutlåtanden

Amnesty Sverige fungerar ibland som remissinstans i frågor där regering och riksdag ska fatta beslut. Nedan ser ni några av våra remissvar. Sidan är under uppbyggnad.

2017

21 november 2017 Synpunkter​ ​på​ ​lagförslaget​ ​i​ ​utredningen​ ​om​ ​konsultation​ ​i​ ​frågor​ ​av​ ​särskild betydelse​ ​för​ ​samerna,​ ​”Konsultation​ ​i​ ​frågor​ ​som​ ​rör​ ​det​ ​samiska​ ​folket”​ ​(Ds​ 2017:43)

31 augusti 2017 Synpunkter på betänkande av utredningen om trygghetssystemen och internationell rörlighet, “Svensk social trygghet i en globaliserad värld” (SOU 2017:5)

23 februari 2017 Yttrande av betänkande av ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer, SOU 2016:70

18 januari 2017 Yttrande över betänkande av 2014 års sexualbrottskommitté: Ett starkare skydd för den sexuella intetgriteten, SOU 2016:60

2016

7 mars 2016 Yttrande över utkastet till lagrådsremiss: Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

2015

30 september 2015 Samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd, Ds 2015:39

31 mars 2015 Synpunkter på Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy, Ds 2014:45

2014

19 februari 2014 Angående särskilt ömmande omständigheter, Ju2014/441/L7, Ds 2014-5

2011

22 september 2011 Yttrande över cirkulär migration och utveckling, SOU 2011:28

20 juni 2011 Yttrande angående SOU 2011:17, Förvar

31 mars 2011 Yttrande över SOU 2010:70, Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter

3 mars 2011 Yttrande över betänkande av 2008 års sexualbrottsutredning, SOU 2010:71

25 januari 2011 Yttrande över betänkandet Romers rätt - en strategi för romer i Sverige, SOU 2010:55

19 januari 2011 Remissvar Mål och medel - särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol, SOU 2010:44

2010

1 oktober 2010 Yttrande angående en ny förvaltningslag, SOU 2010:29

 

Senast ändrad:
22 november 2017 17:08