Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Remissutlåtanden

Amnesty Sverige fungerar ibland som remissinstans i frågor där regering och riksdag ska fatta beslut. Nedan ser ni några av våra remissvar. Sidan är under uppbyggnad.

2017

31 augusti 2017 Synpunkter på betänkande av utredningen om trygghetssystemen och internationell rörlighet, “Svensk social trygghet i en globaliserad värld” (SOU 2017:5)

23 februari 2017 Yttrande av betänkande av ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer, SOU 2016:70

18 januari 2017 Yttrande över betänkande av 2014 års sexualbrottskommitté: Ett starkare skydd för den sexuella intetgriteten, SOU 2016:60

2016

7 mars 2016 Yttrande över utkastet till lagrådsremiss: Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

2015

30 september 2015 Samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd, Ds 2015:39

31 mars 2015 Synpunkter på Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy, Ds 2014:45

2014

19 februari 2014 Angående särskilt ömmande omständigheter, Ju2014/441/L7, Ds 2014-5

2011

22 september 2011 Yttrande över cirkulär migration och utveckling, SOU 2011:28

20 juni 2011 Yttrande angående SOU 2011:17, Förvar

31 mars 2011 Yttrande över SOU 2010:70, Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter

3 mars 2011 Yttrande över betänkande av 2008 års sexualbrottsutredning, SOU 2010:71

25 januari 2011 Yttrande över betänkandet Romers rätt - en strategi för romer i Sverige, SOU 2010:55

19 januari 2011 Remissvar Mål och medel - särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol, SOU 2010:44

2010

1 oktober 2010 Yttrande angående en ny förvaltningslag, SOU 2010:29

 

Senast ändrad:
8 september 2017 13:07