Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

​USA/Arkansas - avrättningar tillfälligt stoppade

Publicerad: 18 april 2017 10:40

En domare i Arkansas beslöt den 14 april att tillfälligt stoppa sex planerade avrättningar sedan det företag som tillverkar läkemedlen som skulle användas lämnat in ett klagomål om att de inte är avsedda att användas för dödliga injektioner.

Två andra avrättningar hade stoppats några dagar tidigare. Arkansas hade ursprungligen planerat åtta avrättningar inom loppet av 10 dagar i april eftersom förrådet av de läkemedel som används för de dödliga injektionerna skulle ta slut i månadsskiftet.

Amnesty International fortsätter att uppmana guvernör Hutchinson att använda sin makt för att permanent stoppa denna rad av avrättningar. 

Läs mer här samt i bifogad pdf.

Se intervju om detta i Aftonbladet TV från tis 18/4-17

Läs rapporten (PDF).