Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Sverige: Tiggeriförbud strider mot mänskliga rättigheter, protestera nu!

Publicerad: 6 september 2017 00:01

Amnesty Internationals svenska sektion inleder en aktion för att protestera mot förslaget om ett tiggeriförbud i Vellinge.
- Ett förbud mot tiggeri är en attack mot samhällets mest utsatta och strider mot mänskliga rättigheter, säger Johanna Westeson, jurist och sakkunnig inom diskriminering på Amnesty International.

Den 29 augusti tog kommunstyrelsen i Vellinge kommun i Skåne beslutet att föreslå ett förbud mot tiggeri på vissa platser i Vellinge. Beslutet motiveras med att människor upplevt sig hindrade från att gå in i butiker eller på annat sätt påhoppade av människor som tigger, men även att det “inte är värdigt” att tigga för sin försörjning. Representanter för Vellinges kommunstyrelse har uttryckt att de hoppas att andra kommuner ska följa i deras fotspår. Om beslut tas för ett förbud i Vellinge kan det bli början på en männskorättsfientlig trend i Sverige.

- Amnesty ser detta initiativ som del av ett oroande mönster, där marginalerna förskjutits och det blivit alltmer rumsrent att prata om utsatta romer som något som stör gatubilden snarare än som människor med rättigheter. 

 Vi vädjar till Vellinges politiker att ta sitt förnuft till fånga, rösta ner förslaget och därmed vara ett gott föredöme för landets kommuner, säger Johanna Westeson.

Amnesty International agerar nu mot förbudet. Den 20 september ska frågan om förbud diskuteras i Vellinge kommunfullmäktige. Vi startar en aktion där vi uppmanar människor i hela Sverige att skriva under och uppmana fullmäktigeledamöterna i Vellinge att rösta nej. Vidare anordnas en demonstration på Stortorget i Vellinge den 15/9 klockan 15.00, där bland annat Johanna Westeson samt Iva-Katharina Kummer, kyrkoherde i Svenska kyrkan i Vellinge talar. Fler talare tillkommer.

Bakgrund: 
Det flesta som tigger i Sverige är romer från Rumänien eller Bulgarien. De är människor som i många fall lever med en lång historia av stigmatisering och förtryck, i hemländerna och här. Att förbjuda människor från att offentligt uttrycka sin nöd och att be om hjälp står i konflikt med en mängd människorättsprinciper, bland annat yttrandefriheten, rörelsefriheten och rätten till en värdig levnadsstandard. Ett förbud löser inte fattigdom utan bidrar enbart till att ytterligare misstänkliggöra en redan mycket utsatt grupp, och därmed legitimera hat och hot.

Även romer i Sverige har genom historien varit utsatta för diskriminering och fördomar. Flera människorättsorgan har pekat på att tiggeriförbud i Europa hänger nära samman med antiziganistiska strömningar, alltså hat och fördomar mot just romer. 

Se aktionen här: https://uttryck.amnesty.se/sverigevellinge-tiggeriforbud-strider-mot-manskliga-rattigheter/