Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Somalia: Flyktingar som pressas att lämna flyktinglägret Dadaab återvänder till vidriga förhållanden

Publicerad: 21 december 2017 01:00

Tusentals somaliska flyktingar som pressades att lämna flyktinglägret Dadaab i Kenya står nu inför torka, svält och ny fördrivning i Somalia, det konstaterar Amnesty International i en ny rapport.

Antalet somaliska flyktingar från Dadaab som återvänder till Somalia har ökat kraftigt sedan den kenyanska regeringen meddelade sina planer på att stänga lägret i maj 2016. I en ny rapport, Not Time to Go Home, som genomfördes mellan april och september 2017, intervjuade Amnesty 145 somaliska flyktingar i Kenya, och flyktingar som återvänt till Somalia och som lever under vidriga förhållanden i överbefolkade städer eller i läger för internflyktingar. Många återvändande säger att de lämnade Dadaab på grund av minskade matransoner eller på grund av rädsla för att den kenyanska regeringen skulle tvångsförflytta dem utan bistånd.

- I sin iver att få flyktingar att återvända, försöker den kenyanska regeringen göra någonting stort av de små säkerhetsförbättringarna i Somalia, men den grymma verkligheten är att många delar av landet fortfarande präglas av våld och fattigdom, säger Charmain Mohamed, chef för flyktingar och migranters rättigheter på Amnesty International.

- Flyktingar som flyr torka, konflikt och svält i Somalia tvingades återvända till en pågående humanitär katastrof och många är nu tillbaka i samma hopplösa situation som de flydde ifrån och kan fortfarande inte ta sig hem.

Till dess att det har skett en väsentlig förbättring av människorättssituationen måste den kenyanska regeringen fokusera på att bidra med ökat skydd till somaliska flyktingar. Annars riskerar man att agera i strid med den internationella flyktingrätten som säger att flyktingar endast ska återvända när deras säkerhet och värdighet kan garanteras.

Det enorma flyktinglägret Dadaab i östra Kenya hyser för närvarande nästan 240 000 personer. I maj 2016 meddelade den kenyanska regeringen att lägret skulle stängas med hänvisning till nationella säkerhetsproblem och otillräckligt stöd från det internationella samfundet. Det här utlöste att antalet återvändande till Somalia ökade, en ökning som fortsatte även efter det att den kenyanska högsta domstolen i februari 2017 beslutade att stängningen av lägret var olagligt.

I november 2016 dokumenterade Amnesty att regeringstjänstemän hotade flyktingar och sa att de var tvungna att återvända, något som väckte allvarliga frågor kring i vilken utsträckning återvändandet verkligen var något frivilligt.

En humanitär kris
Samtidigt som Somalia befinner sig i ett fortsatt dåligt säkerhetsläge förvärras den humanitära situationen alltmer. Det råder just nu svår torka i landet och det finns en stor risk för svält. Enligt FN:s kontor för humanitärt bistånd (OCHA) är mer än hälften av befolkningen i behov av humanitärt bistånd.

Denna kombination av faktorer har lett till en intern flyktingkris. I november 2017 fanns det 2,1 miljoner internflyktingar i Somalia. Många av dem trängs i städer vilket leder till att resurserna inte räcker till. Bristen på rent vatten i landet ledde till att 1155 människor dog i ett kolerautbrott som ägde rum under januari till juli 2017

Utifrån situationen som råder i landet är det uppenbart att Somalia inte är redo att ta emot det stora antal antalet flyktingar som återvänder. Nästan alla flyktingar som återvände och som Amnesty intervjuade sa att de och deras familjer står inför allvarliga svårigheter i Somalia.

Rapporten finns bifogad som pdf.

Det engelska pressmeddelandet finns bifogat i ett word-dokument.

Läs rapporten (PDF).

Läs rapporten.