Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Shell måste utredas för sin delaktighet i mord, våldtäkt och tortyr

Publicerad: 28 november 2017 01:01

-En stor mängd interna dokument och andra bevis pekar på Shells delaktighet i fruktansvärda brott som den nigerianska armén begick på 1990-talet.

-Amnesty International kräver i en ny rapport att det inleds en förundersökning mot Shell.

Amnesty International uppmanar Nigeria, Storbritannien och Nederländerna att starta utredningar kring vilken roll den brittisk-holländska oljejätten Shell spelade i den våg av fruktansvärda brott som den nigerianska militärregimen begick på 1990-talet i den oljeproducerande Ogonilandregionen.

Amnesty släpper en banbrytande översyn av tusentals sidor av interna företagsdokument och vittnesmål, samt Amnestys eget arkiv från den perioden.

Interna dokument som fax, brev och mejl som skickats mellan olika Shell-kontor visar att Shells ansvar för sitt agerande under Ogoni-krisen inte bara handlar om den personal de hade i landet. Dokumenten visar också att Shells chefer som var baserade i Haag och London hela tiden visste vad som skedde i Nigeria.

Den nigerianska militärens kamp för att tysta de folkliga protesterna i Ogoni mot Shells nedsmutsning ledde till vidsträckta och allvarliga människorättskränkningar, som hundratals nedbrända hus och urskillningslöst dödande av människor som demonstrerat fredligt.

- De bevis vi har gått igenom visar att Shell upprepade gånger uppmuntrade den nigerianska militären att hantera protesterna - även när de visste vad det här skulle leda till i form av olagliga avrättningar, våldtäkter, tortyr och nedbrända byar. Shell försåg till och med militären med stöd i olika former, som transporthjälp, och vid minst ett tillfälle betalade Shell också en militär befälhavare ökänd för att utföra människorättsbrott. Att Shell inte har behövt få stå till svars för detta är otroligt upprörande, säger Audrey Gaughran, chef för globala frågor, Amnesty International.

-Det är obestridligt att Shell spelade en nyckelroll i de fruktansvärda händelserna i Ogoniland under 1990-talet, och vi har nu skäl att tro att det finns grund för att inleda en förundersökning. Att föra samman all denna massiva bevisföring är det första steget i att ställa Shell till svars. Vi kommer nu att lämna över allt bevismaterial vi har samlat till relevanta myndigheter, i syfte att underlätta för myndigheterna att väcka åtal.

Den nigerianska regeringens kamp mot Ogonifolket kulminerade i avrättningen av nio män för 22 år sedan. Bland de avrättade fanns författaren och aktivisten Ken Saro-Wiwa, som ledde protesterna. Före avrättningarna hade det varit en gravt undermålig rättsprocess som orsakade ett ramaskri globalt. I juni i år stämde fyra av männens änkor Shell i Nederländerna, och anklagade bolaget för att vara delaktig i deras mäns död.

En individ eller ett företag kan hållas straffrättsligt ansvarig för ett brott som de uppmuntrat, möjliggjort eller förvärrat, även om de inte själva var direkta aktörer. Till exempel kan vetskapen om att ett företags agerande kan medverka till ett brott, eller att det finns en nära förbindelse med förövarna, leda till ett straffrättsligt ansvar. Amnestys rapport “A Criminal Enterprise?” visar att Shell var involverad på detta sätt i de brott som begicks i Ogoniland.

Under 1990-talet var Shell det absolut viktigaste bolaget i Nigeria. Under Ogonikrisen agerade Shell och den nigerianska regeringen som affärspartners, och hade regelbundna möten för att diskutera sina intressen.

Interna PM och protokoll från möten visar hur Shell lobbar gentemot seniora regeringsföreträdare för att få militärt stöd, även efter det att säkerhetsstyrkor har dödat mängder av demonstranter. De visar också att vid flera tillfällen har Shell försett militären och polisen med logistisk och finansiell hjälp, samtidigt som Shell visste att de hade varit involverade i mordattacker på försvarslösa bybor.

Shell har alltid förnekat att de var involverade i människorättsbrott, men det har aldrig gjorts någon utredning av anklagelserna.

Amnesty uppmanar till att utredningar ska göras i tre länder; Nigeria där brotten begicks, men också i Storbritannien och Nederländerna där Shell har sina huvudkontor.

- Bland det sista Ken Saro-Wiwa sa till den tribunal som dömde honom var att Shell själva en dag kommer att dömas. Vi är fast beslutna att detta ska bli verklighet. Rättvisa måste skipas, för Ken Saro-Wiwa och för de tusentals andra vars liv slogs i spillror på grund av Shells skövling av Ogoniland , säger Audrey Gaughran.

Rapporten finns bifogad som pdf.

Länk till den engelska pressreleasen:
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/11/Investigate-Shell-for-complicity-in-murder-rape-and-torture

Läs rapporten (PDF).