Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

HBTQI-personer som flyr Centralamerika dubbelt utsatta

Publicerad: 27 november 2017 10:00

HBTQI-personer från våldsdrabbade länder som El Salvador, Guatemala och Honduras är särskilt utsatta eftersom myndigheterna i deras länder inte skyddar dem. Det här ger dem inget annat val än att fly och då utsättas för ytterligare risker i Mexiko, det visar en ny rapport från Amnesty International.

Rapporten No safe place dokumenterar den resa som homosexuella män och transsexuella kvinnor står inför när de tvingas fly den diskriminering och det könsrelaterat våld som de utsätts för av kriminella gäng och säkerhetsstyrkor i El Salvador, Guatemala, och Honduras. Rapporten anklagar de mexikanska myndigheterna för att inte skydda dem mot de kränkningar och övergrepp de utsätts för när de reser genom landet och belyser också vad migranter går igenom under de långvariga och systematiska frihetsberövanden som förekommer i USA.

- Människor i Centralamerika får utstå våldsam diskriminering på grund av sin könsidentitet och har ingenstans att ta vägen, säger Erika Guevara-Rosas, chef för Amnesty Internationals Amerikaavdelning.

El Salvador, Guatemala och Honduras är bland de länder där störst antal mord sker i världen. Enligt officiella siffror handlar det om 81,2 mord per 100 000 invånare i El Salvador, 58,9 i Honduras och 27,3 i Guatemala.

De flesta flyktingar och asylsökande som Amnesty har talat med berättar att den konstanta diskrimineringen och graden av våld de utsätts för i sina länder - mord, fysiska övergrepp och ekonomisk utpressning av kriminella gäng - fått dem att känna att de inte har något annat val än att fly.

Den höga straffriheten och korruptionen i deras hemländer gör att myndigheterna med all sannolikhet inte kommer att straffa dem som gjort sig skyldiga till brott mot HBTQI-personer, särskilt inte när säkerhetsstyrkorna själva är ansvariga för övergreppen.

Enligt den honduranska människorättsorganisationen Cattrachas dödades 275 HBTQI-personer i landet mellan 2009-2017. I de flesta fall var det ingen som dömdes för dåden.

En skrämmande resa
I de fall som dokumenteras i rapporten har Amnesty funnit att de övergrepp som homosexuella män och transkvinnor från Centralamerika utsätts för fortsätter efter att de lämnat sina hemländer.

De flesta som blev intervjuade berättar att de har fortsatt att utsättas för diskriminering och våld av myndighetspersoner i Mexiko, där det förekommer utbrett våld mot HBTQI-personer. Många berättade också att de inte känner sig säkra i landet då många av de kriminella gäng som har hotat dem också verkar vid den södra mexikanska gränsen.

Enligt en studie från FN.s flyktingkommissariat hade två tredjedelar av alla HBTQI flyktingar från Centralamerika, som organisationen talat med under 2016 och 2017, utsatts för sexuellt och könsbaserat våld i Mexiko.

Flera homosexuella män och transkvinnor har berättat för Amnesty att de inte blev tillräckligt informerade om sina rättigheter att söka asyl i Mexiko trots att de skulle utsättas för extrema risker om de återvände. De hade inte heller fått tillräcklig information om statusen på utredningen av deras anmälningar om rättighetskränkningar som de utsatts för i Mexiko.

Ett antal transkvinnor som överlevde den farliga resan genom Mexiko och tog sig över gränsen till USA, berättade att de behandlats illa i flyktingförvaret. Andra deporterades från Mexiko och USA tillbaka till sina hemländer och den mardröm de desperat försökt fly från.

- Regeringarna i El Salvador, Honduras, Guatemala, Mexiko och USA måste omedelbart vidta kraftfulla åtgärder för att komma tillrätta med det utbredda våldet mot HBTQI-personer i regionen samt förbättra sin politik och sin hantering av situationen för att försäkra att alla som är i behov av internationellt skydd också får tillgång till det, säger Erika Guevara-Rosas. 

Rapporten finns bifogad som pdf.

Läs mer här:
No Safe Place: Salvadorans, Guatemalans and Hondurans seeking asylum in Mexico based on their sexual orientation and/or gender identity (Report, 27 November 2017) https://www.amnesty.org/en/documents/amr01/7258/2017/en/

USA-Mexico: Trump’s border crackdown pushes refugees into dangerous limbo (News/Report, 15 June 2017)
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/06/usa-mexico-trumps-border-crackdown-pushes-refugees-into-dangerous-limbo/

Home sweet home? “If I stay, I’ll be killed” (Feature, 14 October 2016)
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2016/10/central-america-refugees/

Home Sweet Home?: Honduras, Guatemala and El Salvador’s role in a deepening refugee crisis (Report, 14 October 2016)
https://www.amnesty.org/en/documents/amr01/4865/2016/en/

Det engelska pressmeddelandet finns bifogat som word-dokument.

Läs rapporten (PDF).