Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

El Salvador: Unik möjlighet att avkriminalisera abort

Publicerad: 15 maj 2017 13:18

Den lagstiftande församlingen i El Salvador har just nu en historisk chans att slopa kriminaliseringen av aborter och skydda miljontals kvinnors hälsa och liv i landet. Inom kort inleds en debatt som kan resultera i att landet tar de första stegen för att avkriminalisera abort.

Över 50 000 människor runt om i världen har skickat brev och skrivit under Amnestys petition som uppmanar de salvadoranska myndigheterna att avkriminalisera och ta bort totalförbudet mot abort och leva upp till sina internationella åtaganden gällande mänskliga rättigheter. Närmare 26 000 av dessa underskrifter kom från Sverige.

- Totalförbudet mot abort är helt enkelt en form av tortyr som äventyrar miljontals kvinnors och flickors liv varje dag, säger Erika Guevara Rosas, chef för Amerikas på Amnesty International.

Aborter har varit kriminaliserade under alla omständigheter i El Salvador sedan 1998, även när graviditeten är en följd av våldtäkt, incest eller när den gravida kvinnans eller flickans liv är i fara. Tusentals kvinnor har dött till följd av totalförbudet mot abort. Andra har fängslats och dömts till fängelse - även efter att ha fått missfall.

Den nuvarande lagstiftningen tvingar kvinnor och flickor till att göra osäkra aborter med risk för deras liv och hälsa. Abortförbudet har också lett till att kvinnor som får missfall eller andra komplikationer i samband med graviditet, misstänkliggörs.. Ett resultat av detta är att kvinnor som har fått missfall misstänks för att ha gjort abort. En del av dem har senare åtalats och dömts för mord, med straff upp till 40 år i fängelse.

Bakgrund

Bevis visar att förbud mot aborter inte minskar antalet aborter utan istället ökar risken att kvinnan dör till följd av olagliga, osäkra aborter.

Världshälsoorganisationen (WHO) har varnat för att restriktiva abortlagar slår särskilt hårt mot kvinnor och flickor som lever i fattigdom samt de som bor på landsbygden och i mer isolerade områden. Dessa grupper löper särskilt stor risk att göra osäkra aborter. Kriminalisering av abort under alla omständigheter avskräcker kvinnor från att söka vård och får en avhållande effekt på läkare som räds att erbjuda livsavgörande medicinsk vård till kvinnor vars liv eller hälsa hotas till följd av graviditet eller till kvinnor som fått komplikationer efter osäkra aborter.

Det går fortfarande att agera för att lagstiftningen ändras. Läs mer och agera här: https://uttryck.amnesty.se/el-salvador-avkriminalisera-abort/