Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Amnesty International på MR-dagarna

Publicerad: 6 november 2017 06:00

Den 9-11 november deltar Amnesty International på MR-dagarna i Jönköping där vi bjuder in till fyra seminarier. Vi diskuterar människorättsförsvarare i skottgluggen, utsatta EU-medborgares mänskliga rättigheter, hur sexuella och reproduktiva rättigheter attackeras bland annat genom abortförbud och Trumps gagrule samt hur situationen i Turkiet ser ut. Vidare deltar vi i två seminarium om asylpolitik och arbetskraftsmigration.

Läs mer om tid och plats nedan.

I vår monter lanserar vi vår nya globala kampanj Brave, som lyfter modiga människorättsförsvarare som kämpar för andras rättigheter runt om i världen. Det gör vi genom att lyfta Xulhaz Mannan, en HBTQI-aktivist som mördades brutalt i Bangladesh på grund av sitt engagemang för mänskliga rättigheter. Använd din röst och kom förbi och skrik under för Xulhaz i vårt frigolitöra, för att kräva upprättelse för den attack han utsattes för!

PROGRAM:

Torsdag 9 nov

14.30-15.00 Globala scenen

Människorättsförsvarare i skottgluggen                                                                                      70 år efter att FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna antogs ifrågasätts de mänskliga rättigheternas allmängiltighet. I många delar av världen inskränks de mänskliga rättigheterna och utrymmet för civilsamhället krymper. Stater och andra aktörer använder en rad metoder för att hindra det livsviktiga arbete som människorättsförsvararare utför. I detta seminarium gör vi en global utblick över situationen och lyfter vad du själv kan göra för att försvara människorättsförsvararna.

Medverkande: Katarina Bergehed, sakkunnig, Amnesty Sverige

12.30-13.00 Stora scenen

Mänskliga rättigheter för romska utsatta EU-medborgare -- vems ansvar?                      Amnesty i Sverige utreder situationen för romer från andra EU-länder som lever i utsatthet Sverige och nu ger vi en försmak på vad vi kommit fram till. Vad berättar de utsatta EU-medborgarna själva om sin situation? Vilka är de främsta utmaningarna de möter? Hur definierar de själva sina rättigheter och vad önskar de om framtiden -- här och i hemländerna? Och, från ett människorättsperspektiv: vem ansvarar för att deras rättigheter ska förverkligas? Under seminariet belyser vi vad mänskliga rättigheter kan betyda i praktiken, på nationell, regional och kommunal nivå, för en av de mest utsatta och diskriminerade grupperna i det svenska samhället. Vi ska också diskutera om det verkligen är rimligt att utestänga en grupp människor från rättighetsskyddet i Sverige enbart för att de är medborgare i en annan EU-stat.

Medverkande: Johanna Westeson, sakkunnig diskrimineringsfrågor, Amnesty Sverige, Erika Oldberg, Utredare, Amnesty Sverige

Fredag 10 nov

11.00-12.00 Globala scenen

Sexuella och reproduktiva rättigheter under attack!                                                                Återinförandet av “gag-rule” var en av Donald Trumps första åtgärder som nyvald president, vilket kommer slå hårt mot flickors och kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter i världen. Att inskränka på möjligheterna att få abort leder inte till färre aborter utan till flera osäkra och farliga aborter. När abort kriminaliseras riskerar kvinnor dessutom att straffas vid blotta misstanken. Så är det exempelvis i El Salvador där abort är totalförbjudet. Möt María Teresa Rivera som dömdes till 40 års fängelse efter ett missfall. I mars 2017 fick hon asyl i Sverige.

Obs! Seminariet tolkas från spanska

Medverkande: Maria Teresa Rivera, människorättsförsvarare, El Salvador, Katarina Bergehed, sakkunig kvinnorättsfrågor, Amnesty Sverige

14.00-14.30 Globala scenen

Vart är Turkiet på väg?                                                                                                                    Angreppen på yttrandefriheten är ett av de brottet mot mänskliga rättigheter som under årtionden plågat Turkiet. En markant försämring har skett under de senaste åren, inte minst sedan kuppförsöket i juli 2016. Medieägandet har koncentrerats till företag med nära förbindelser till regeringen och avvikande röster tystas vilket lett till en allt mer undfallande media.

Efter det misslyckade militärkuppen har 156 mediaföretag stängts ner, 2500 mediaanställda förlorade sitt jobb, 120 journalister fängslats, över 100-tusen läkare, akademiker, lärare och poliser sparkats från sitt arbete, och mer än 10 folkvalda parlamentärer sitter i fängelse. Tusentals personer är frihetsberövade p.g.a. den vaga terrorlagen, detta utan att de haft någon koppling till Fethullah Gulens rörelse eller militärkuppen.

Medverkande: Farhad Jahanmihan, doktorand vid Stockholms Universitet och styrelseledamöt för Amnesty Turkiet Gruppen och Zarathustra Acat, journalist, författare och ordförande för Amnesty Turkiet Gruppen.

Lördag 11 nov

12.30 - 13.00 Globala scenen                                                                                                           Türkiye nereye doğru gidiyor? / Vart är Turkiet påväg? Demokratik hakların ve düşünce özgürlüğünün kısıtlanması sorunu, Türkiye’yi yıllardır insan hakları ihlali suçlamalarıyla karşı karşıya bırakmıştır. İhlaller, özellikle Temmuz 2016’daki başarısız askeri darbe girişimi sonrasında hayli artmıştır.

Angreppen på yttrandefrihet är ett av dem brott mot mänskliga rättigheter som under årtionden plågat Turkiet. En markant försämring har skett under dem senaste åren, inte minst sedan kuppförsöket i juli 2016.

Zarathustra Acat, journalist och författare samt Amnesty Stockholm, Turkiet Gruppens ordförande kommer att analysera situationen och bristen på yttrandefrihet i Turkiet.

Seminariet arrangeras på turkiska.

Medverkande: Zarathustra Acat

15:00 - 15:30 Globala scenen

Turkiyê ber bi ku de diçe? / Vart är Turkiet på väg?                                        Li Turkiyê diyarkirina bîrûbaweriyê û pêşketina demokrasiyê hêsan nebûye û herdem rê li ber hatiye girtin. Loma rejîmên Turkiyê ji sedema pêlkirina mafê mirovan tên rexne kirin. Gazindên ji Turkiyê, taybetî piştî hewildana têkçûyî a cunta leşkerî zêdetir bûne.

Bi îlankirina “Rewşa Awarte”-OHALê re gelek kes ketin ber pêla operasyonên polîsî û dadgehkirinên derveyî hiqûqê. Zêdeyî 2500 kadkarên medyayê û 100 hezar doktor, akademisyen û mamoste ji kar avêtin. Bêhtirî 120 rojnamevan û 10 parlamenter di hefse de ne.

Serokê Koma Turkiyê li Amnestya Swêdê, rojnamevan nivîskar Zarathustra Acat dê li ser mijara azadiya diyarkirina bîrûbaweriyê li Turkiyê kur bibe. Semîner bi kurdî ye.

Angreppen på yttrandefrihet är ett av dem brott mot mänskliga rättigheter som under årtionden plågat Turkiet. En markant försämring har skett under dem senaste åren, inte minst sedan kuppförsöket i juli 2016.

Efter den misslyckade militärkuppen har 156 medieföretag stängts ner, 2500 media arbetare förlorat sina jobb och mer än 120 journalister har fängslats. Över 100 tusen läkare, akademiker och lärare har fått sparken och mer än tio folkvalda parlamentariker sitter i fängelse och tusentals personer är frihetsberövade.

Zarathustra Acat, journalist och författare samt Amnesty Stockholm, Turkiet Gruppens ordförande kommer att analysera situationen och bristen på yttrandefrihet i Turkiet.

Seminariet arrangeras på kurdiska (kurmanji).

Medverkande: Zarathustra Acat

Amnestys medverkan på andras seminarium:

Torsdag 

13.00 - 14.30 Konferensrum 14

How can labour migrants’ rights be secured in the global world?                                             Globally up to 90 percent of all international migrants consist of labour migrants and their families. How can labour migrants’ rights be secured locally and internationally? What role do international conventions and agreements play, including a core international instrument of ICRMW, ILOs standards on migrant workers, and UN convention on migrant workers’ rights?

Medverkande: Andrea Spehar, Joseph Anderson, Lisa Pelling, Madelaine Seidlitz, Sari Kouvo Samhällsvetenskaplig fakultet,

Arrangör: Göteborgs universitet

16.00-17.00

16:00 - 17:00 Globala scenen

Urskillningslöst våld, inre väpnad konflikt och säkra länder – hur påverkar länders säkerhetsläge asylansökan?

Hur gör Migrationsverket sina bedömningar av säkerhetsläget för olika länder? Vad innebär urskillningslöst våld, säkra länder och internflyktsalternativet. Och vad krävs för att Migrationsverket ska göra bedömningen att det inte är möjligt att återvända?

Medverkande: Carl Bexelius, biträdande rättschef, Migrationsverket, Madelaine Seidlitz, jurist med ansvar för flyktingfrågor och migration, Amnesty, Johanna Eriksson Ahlen, senior juridisk rådgivare i migrationsfrågor, Röda Korset, Johan Norman, enhetschef Landinformationen (Lifos), Migrationsverket

Arrangör: Migrationsverket

Fredag 16.30 - 17.30 Rydbergssalen

EU:s gemensamma flyktingpolitik - för vem?                                                                           Diskussionen om en gemensam flyktingpolitik för EU har förts i flera år men hittills resulterat i väldigt lite. Varför behövs en gemensam politik på området? Finns det någon möjlighet att enas om en gemensam syn - och för vem tas den i så fall fram, staterna eller flyktingarna?

Medverkande: Anna Wigenmark, Madelaine Seidlitz, Malin Björk

Arrangör: Föreningen Ordfront och MR-dagarna

Amnesty International har avslöjat, dokumenterat och protesterat mot kränkningar av de mänskliga rättigheterna sedan 1961. Våra brev tänder ljus av hopp för de orättvist fängslade. Våra påtryckningar och protester sätter press på skyldiga makthavare. Och det ger resultat.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, urgent actions och rapporter vi publicerar.