Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Afghanistan: Länder i Europa återsänder afghaner trots försämrat säkerhetsläge i landet

Publicerad: 5 oktober 2017 00:01

  • Länder i Europa har fel i att hävda att delar av Afghanistan är ofarliga
  • Antalet civila dödsoffer i landet nådde under 2016 rekordnivåer och 2017 spås gå mot samma håll

Flera länder i Europa återsänder sammanlagt tusentals människor till Afghanistan, där de löper en verklig risk att utsättas för allvarliga människorättskränkningar, säger Amnesty International i en rapport som släpps idag.

Rapporten "Forced Back to Danger: Asylum-Seekers Returned from Europe to Afghanistan" beskriver de upplevelser afghaner som sökt asyl i flera europeiska länder haft efter att återsänts till hemlandet. De har bland annat skadats i bombattacker, dödats eller är tvungna att leva i rädsla att bli förföljd på grund av sin sexuella läggning eller konvertering till kristendomen.

Ensamkommande barn och unga vuxna som var barn när de först kom till Europa är bland de afghaner som har blivit återsända. Flera av de som har intervjuats berättar för Amnesty att de skickades tillbaka till delar av Afghanistan de inte var bekanta med trots risken att utsättas för fara och den straffrihet som råder i landet för brott som tortyr.

Trots att antalet civila dödsoffer i Afghanistan är rekordhögt, enligt statistik från United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA), tvingas afghaner att återvända till konfliktdrabbade områden, något som strider mot internationell rätt.

EU har tecknat ett samförståndsavtal som handlar om att återsända afghaner som har fått avslag på sina asylansökningar.

- Om Afghanistan inte samarbetar med EU-länder gällande flyktingkrisen kan det ha en negativ inverkan på mängden bistånd som tilldelas Afghanistan, har Ekil Hakimi, Afghanistans finansminister, uppgetts säga till parlamentet. 

- Att återsända människor till Afghanistan strider mot internationell rätt och måste upphöra omedelbart. De europeiska länderna som en gång i tiden utlovat stöd till afghaner skickar nu tillbaka dem till ett land där säkerhetsläget har försämrats, säger Horia Mosadiq, Afghanistanutredare på Amnesty International. 

Länk till rapporten finns bifogad som en pdf-fil.

Hela pressmeddelandet på engelska finns att läsa här

Vid frågor, kontakta Madelaine Seidlitz, jurist och ansvarig för flykting- och migrationsfrågor på Amnesty Sverige: madelaine.seidlitz@amnesty.se, 08-729 02 51, 070 744 08 77

Läs rapporten (PDF).

Läs rapporten.